Monde­linge vraag over cofi­nan­ciering IVN-projecten burger­be­trok­kenheid


Indiendatum: mei 2016

Mondelinge vraag gesteld tijdens de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW).

Hierbij een vraag n.a.v. de mededelingenbrief van maandag 9 mei bij onderwerp 'Voortgang subsidie voor cofinanciering van gemeentelijke IVN-projecten burgerbetrokkenheid'.

  1. Als een gemeente geen middelen begroot heeft voor de IVN projecten om betrokkenheid van burgers bij natuur en landschap te verhogen, maar als scholen of andere organisaties wel mee kunnen en willen betalen aan de projecten, is dat dan voor de provincie ook voldoende om cofinanciering ter beschikking te stellen ?

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over bescherming van vissen in tijden van droogte

Lees verder

Vragen over burgerinitiatieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer