Monde­linge vragen over de kabi­nets­crisis en de val van het kabinet


Indiendatum: apr. 2012

Tijdens het vragenuur bij de Statenvergadering stelde de Partij voor de Dieren mondelinge vragen over de kabinetscrisis en de val van het kabinet.

  1. Wat zijn de lopende onderwerpen waarbij Rijk en provincies gezamenlijk betrokken zijn, en waarbij nog besluitvorming in Tweede Kamer en/of kabinet nodig is?
  2. Vindt het college dat daarvan nog onderwerpen controversieel moeten worden verklaard, bijvoorbeeld de nieuwe wet natuur?

Indiendatum: apr. 2012
Antwoorddatum: 25 apr. 2012

De commissaris van de Koning geeft aan dat het college hier gisteren een statement over heeft afgegeven. Het college gaat er vanuit dat alle bestuurlijke afspraken met de betrokken bewindslieden wat ons betreft recht overeind staan. Het is niet onze verantwoordelijkheid om onderwerpen controversieel te verklaren, het lijkt ons niet verstandig om ons hier op dit moment mee te bemoeien.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer