Monde­linge vragen over De Knorhof


Indiendatum: jul. 2018

Onzefractieheeft vragen naar aanleiding van een bericht uit de Gelderlander over de Knorhof.

Devorig jaar afgebrande varkensflat wordt mogelijk weer mét verdiepingherbouwd, en zal mogelijk 15 meter hoog worden.

1)Wat vindt u van dit soort varkensflats?

2)Vindt u het ook jammer dat de provincie jaren geleden in deruimtelijke verordening dit soort stallen heeft toegestaan?

3)Bent u bereid om, onder het motto "beter ten halve gekeerd danten hele gedwaald" nu zo spoedig mogelijk met een voorstel tekomen om de ruimtelijke verordening aan te passen om dit soortstallen met verdiepingen te verbieden?

4)Zult u al het mogelijke doen om te voorkomen dat de varkensflat inErichem weer met een verdieping herbouwd wordt?


De beantwoording van de vragen tijdens de Provinciale Statenvergadering van 3 juli 2018 kan hier bekeken worden.