Vragen over overleg tussen gedeputeerden en statenleden

Vandaag, bij de viering van 600 jaar Gelders parlement, bij het onderwerp “dualisme”, kwam ter sprake dat gedeputeerden bij fractievergaderingen aanschuiven. Onze fractie heeft er tot dusver voor gekozen om het overleg met gedeputeerden, incidentele uitzonderingen daargelaten, in het openbaar te doen, tijdens commissie- en statenvergaderingen. We zouden graag meer duidelijkheid krijgen over hoe intensief er buiten de reguliere vergaderingen om overleg tussen gedeputeerden en staten- of commissieleden is.
 

Vragen :

Kunt u in onderstaande tabel een schatting geven van hoe vaak er in het afgelopen jaar (1 mei 2017 – 1 mei 2018) overleg is geweest tussen een gedeputeerde en staten- of commissieleden ? (Een overleg waarbij niet alle fracties uitgenodigd waren.)
 

 

Bieze

Markink

Meijers

Scheffer

Schouten

Van Dijk

Totaal

Aanwezig bij vergadering (van een of meer fracties)

 

 

 

 

 

 

 

Afspraak met staten- of commissielid/-leden

 

 

 

 

 

 

 

Telefonisch overleg met staten- of commissielid

 

 

 

 

 

 

 

Email met staten- of commissielid/-leden

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunt u in onderstaande tabel bij benadering aangeven welke fracties het overleg betrof ?
 

Fractie

 

50PLUS

 

CDA

 

ChristenUnie

 

D66

 

GroenLinks

 

Groep Poortinga

 

Partij voor de Dieren

 

PvdA

 

PVV

 

SGP

 

SP

 

VVD

 

Totaal

 

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.