Vragen over overleg tussen gede­pu­teerden en staten­leden


Vandaag, bij de viering van 600 jaar Gelders parlement, bij het onderwerp “dualisme”, kwam ter sprake dat gedeputeerden bij fractievergaderingen aanschuiven. Onze fractie heeft er tot dusver voor gekozen om het overleg met gedeputeerden, incidentele uitzonderingen daargelaten, in het openbaar te doen, tijdens commissie- en statenvergaderingen. We zouden graag meer duidelijkheid krijgen over hoe intensief er buiten de reguliere vergaderingen om overleg tussen gedeputeerden en staten- of commissieleden is.

Vragen :

Kunt u in onderstaande tabel een schatting geven van hoe vaak er in het afgelopen jaar (1 mei 2017 – 1 mei 2018) overleg is geweest tussen een gedeputeerde en staten- of commissieleden ? (Een overleg waarbij niet alle fracties uitgenodigd waren.)

Bieze

Markink

Meijers

Scheffer

Schouten

Van Dijk

Totaal

Aanwezig bij vergadering (van een of meer fracties)

Afspraak met staten- of commissielid/-leden

Telefonisch overleg met staten- of commissielid

Email met staten- of commissielid/-leden

……..

Overig

Totaal

Kunt u in onderstaande tabel bij benadering aangeven welke fracties het overleg betrof ?

Fractie

50PLUS

CDA

ChristenUnie

D66

GroenLinks

Groep Poortinga

Partij voor de Dieren

PvdA

PVV

SGP

SP

VVD

Totaal

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer