Monde­linge vragen over de uitspraak van het Europees Hof over de PAS


Indiendatum: nov. 2018

Uit hetArrest van het Europees Hof van 7 november over het Programma AanpakStikstof (PAS) blijkt dat de huidige regeling om bedrijven te latenuitbreiden ten koste van de natuur in strijd is met deEuropese Richtlijnen.

Onzefractie heeft daarover de volgende vragen :

1)Wat betekent de uitspraak voor het beleid van de provincie?

2)In Noord-Brabant worden vergunningsaanvragen aangehouden. DoetGelderland dat ook?

3)Of moeten natuurbeschermingsorganisaties nu tegen alle vergunningeneen zienswijze indienen en bezwaar maken, tot het beleid definitiefaangepast is?


De beantwoording van de vragen tijdens de Provinciale Statenvergadering van 14 november 2018 kan hier bekeken worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer