Monde­linge vragen over de uitspraak van het Europees Hof over de PAS


Uit het Arrest van het Europees Hof van 7 november over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) blijkt dat de huidige regeling om bedrijven te laten uitbreiden ten koste van de natuur in strijd is met de Europese Richtlijnen.

Onze fractie heeft daarover de volgende vragen :

1) Wat betekent de uitspraak voor het beleid van de provincie?

2) In Noord-Brabant worden vergunningsaanvragen aangehouden. Doet Gelderland dat ook?

3) Of moeten natuurbeschermingsorganisaties nu tegen alle vergunningen een zienswijze indienen en bezwaar maken, tot het beleid definitief aangepast is?


De beantwoording van de vragen tijdens de Provinciale Statenvergadering van 14 november 2018 kan hier bekeken worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer