Monde­linge vragen over vissterfte in de Berkel na leiding­breuk


Indiendatum: nov. 2018

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 14 november 2018 wilde fractievoorzitter Luuk van der Veer mondelinge, spoedeisende vragen stellen over de vissterfte in de Berkel naar aanleiding van een leidingbreuk. Na de toezegging dat de vragen tijdens een debat aan bod zouden komen, trok de heer Van der Veer de vragen in:

Voorzitter: "En ten slotte, Partij voor de Dieren over de vervuiling en vissterfte in de Berkel. Deze vragen die Partij voor de Dieren wilde stellen die komen bij het debatverzoek onder agendapunt 14 aan de orde in overleg met Partij voor de Dieren. Dat komt het debat, denk ik wel, ten goede. Akkoord? Dan doen we dat op die manier."

Tegen het einde van de vergadering bleek het debatverzoek toch naar een commissievergadering verplaatst te zullen worden.

De heer Van der Veer: " Voorzitter, wij hebben vanochtend dat debatverzoek gesteund en wij hebben vanochtend onze vragen in het vragenuur die we actueel en spoedeisend vonden verplaatst naar dit debatverzoek. Wij hebben schriftelijke vragen gesteld die we minder spoedeisend vinden. En ik zou nou willen voorstellen: dat debat in de commissie is prima voor de zaken die niet spoedeisend zijn maar ik zie nu op de website van het waterschap dat daar nog steeds staat dat ook de vissen benedenstrooms van het stuk waar ze nu allemaal dood zijn gegaan gevaar lopen. En er zijn extra zuurstofplaten geplaatst, hiermee hopen ze te voorkomen dat er ook vissterfte optreedt in het traject Almen - Zutphen, wat nog veel groter is. Dat hopen ze te voorkomen. Ik wil wel nu graag – dat is het spoedeisende deel – nog van de gedeputeerde weten van hoe is de provincie daarbij betrokken en hoe zorgen we ervoor dat er alles op alles wordt gezet dat er geen vissterfte optreedt in het benedenstroomse gebied"

Na een korte discussie over het beantwoorden van de vragen van de gedeputeerde of het doorschuiven van de vragen samen met het debatverzoek naar de eerstvolgende commissievergadering kon gedeputeerde Meijers toezeggen dat ze de mondelinge vragen op zeer korte termijn schriftelijk zou beantwoorden:

Gedeputeerde Meijers: "Voorzitter dan zeg ik toe dat we de vier vragen die al ingediend waren beantwoorden en de ene die nu mondeling gesteld is."

De vragen en beantwoording zijn terug te lezen in het woordelijk verslag van de vergadering op de website van de provincie.