Monde­linge vragen over de wense­lijkheid LZV's (lange zware voer­tuigen) op het regionale wegennet 


Indiendatum: jan. 2018

Mondelinge vragen ingediend bij de rondvraag van de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) over de wenselijkheid LZV's (lange zware voertuigen) op het regionale wegennet in de Achterhoek.

1. Kan de Gedeputeerde een reactie geven op de brief van Vereniging Uit-Zicht en aangeven hoe er wordt omgegaan met het verzoek?
Zie link hieronder.


Lester van der Pluijm, Commissielid Partij voor de Dieren Gelderland

Link: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5893685/3/BOC-EEM%20-%20Brief%20van%20Vereniging%20Uit-Zicht%20over%20Vervoer%20over%20ongeschikte%20wegen%20met%20Lange%20Zware%20Voertuigen%20%28LZV%27s%29%20door%20de%20aardappelverwerker%20AVIKO%20BV%20te%20Steenderen%20%28PS2017-692%29

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 16 jan. 2018

Antwoord Gedeputeerde

"Voorzitter, het antwoord op de vraag, want die is dacht op een gegeven moment ook weer veranderd, even kijken, we hebben eerder - en dat is op 5 juni 2013 geweest - toestemming gegeven aan de RDW, die hierover gaat, om een LZV ontheffing te verlenen om de genoemde wegen aan te wijzen als LZV wegen en deze toestemming, die is getoetst aan de daarvoor geldende regelgeving, dat zijn de CROW richtlijnen. Het antwoord is dat ze geschikt zijn voor het gebruik door LZV's. En omdat het plan van Aviko nog bij de Raad van State ligt wachten we op die uitspraak. Het ligt onder de rechter zoals dat heet."

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer