Monde­linge vragen over het Natuur­ak­koord


Indiendatum: jan. 2012

Onze fractie was bijzonder verrast dat statenleden en commissieleden niet uitgenodigd zijn voor de bijeenkomst (voor Gelderse gemeenten en organisaties) waarbij de provincie samen met de manifestpartners een toelichting geeft op de stand van zaken rondom natuur en landschap en het voorlopige akkoord dat met de manifestpartners in Gelderland is bereikt.

Voor diverse fracties is dit een uiterste belangrijk onderwerp, en er is volop maatschappelijke discussie over. We waren al verbaasd dat voorafgaand aan het debat over het natuurakkoord in de laatste statenvergadering, het college ons niet op de hoogte had gesteld dat daags tevoren een akkoord met de convenantpartners was bereikt, en ons niet op de hoogte stelde van de inhoud van dat akkoord.

Het is ook bijzonder vervelend als de woordvoerders van de fracties door de media benaderd worden om commentaar te geven, en zij hebben geen informatie gehad.

  1. Wil het college Provinciale Staten soms zoveel mogelijk buitenspel zetten ?
  2. Hoe moeten wij zo onze controlerende taak uitoefenen ?

Indiendatum: jan. 2012
Antwoorddatum: 11 jan. 2012

De gedeputeerde antwoordde dat GS niets achter de rug van de volksvertegenwoordiging om heeft willen doen, maar eerst wilde overleggen met de gemeenten en manifestpartners. De oogst van deze gesprekken komt nog terug in de Staten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer