Monde­linge vragen over fauna­beheer


Indiendatum: jan. 2012

De mededeling hierover stelt ons voor grote raadsels. Het college, wil vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuur, "die waarschijnlijk nog geruime tijd op zich zal laten wachten", een aanpassing van het faunabeheer, om het alvast meer op de nieuwe Wet natuur te baseren.

  1. Bedoelt het college soms dat het de plezierjacht op wild zwijnen, reeën, damherten en edelherten nu al vast wil gaan invoeren ?
  2. Is de gedeputeerde bereid, voordat er straks een notitie ligt die onacceptabel voor de statenleden is, eerst eens in een technische bijeenkomst de commissie LCJ te polsen over de ideeën die hij kennelijk in de notitie wil verwerken ?

Indiendatum: jan. 2012
Antwoorddatum: 11 jan. 2012

De gedeputeerde geeft aan dat het gaat om het voorkomen en beheersen van financiële lasten, omdat die nu bij de provincie liggen. Daarnaast acht GS het huidige faunabeleid (uit 2002) ontoereikend, en daarom zal er in de loop van 2012 een concreet voorstel voor de Staten liggen.

De gedeputeerde gaf inhoudelijk geen antwoord op de tweede vraag.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer