Monde­linge vragen over breedband en mogelijk premature pers­be­richten


Indiendatum: jan. 2012

Volgens een persbericht van de provincie van vrijdag jongstleden "start de provincie 4 projecten met breedband":

  • "Heel Gelderland digitaal bereikbaar. Hier wil de provincie Gelderland stevig op inzetten. Een open en goed breedbandnetwerk levert het Gelderse bedrijfsleven concurrentievoordeel. Voor de inwoners kunnen allerlei diensten gemakkelijker bereikbaar worden. Zoals zorg op afstand en onderwijs. De vier projecten starten in Arnhem/Nijmegen,Harderwijk, Bronckhorst/Berkelland en Buren. En worden samen gedaan met bedrijfsleven en gemeenten. "

Tegelijkertijd wordt een statennotitie aangeboden met een VOORSTEL voor 4 pilots, te bespreken op 4 februari. In de notitie staat onder andere:

  • "De kosten voor de pilotprojecten bestaan uit onderzoeks- en proceskosten voor de businesscases. Deze kosten bedragen naar verwachting 200.000 tot 250.000 euro. Deze zullen voor wat betreft de pilots Bronckhorst-Berkelland en Stadsregio Arnhem-Nijmegen gefinancierd worden uit de af te sluiten regiocontracten (indien deze conform door PS worden vastgesteld)."

Enkele conclusies in de statennotitie zijn zeer discutabel. Vragen :

  1. Is het persbericht per ongeluk te vroeg verstuurd, of neemt het college vast een voorschotje op een besluit van Provinciale Staten?
  2. Zijn er per ongeluk al verplichtingen aangegaan of toezeggingen gedaan aan de partijen die betrokken zullen worden bij de projecten?
  3. Welke gedeputeerde is hiervoor verantwoordelijk?
  4. Als de commissie of Provinciale Staten straks met verstandige voorstellen voor aanpassing van de plannen zou komen, is de gedeputeerde dan wel bereid om die te aanvaarden?
  5. Wat voor consequenties trekt de verantwoordelijke gedeputeerde als Provinciale Staten het voorstel niet steunt?

Indiendatum: jan. 2012
Antwoorddatum: 25 jan. 2012

De Commissaris van de Koningin achtte het niet wenselijk dat deze vragen in de statenvergadering gesteld zouden worden. De procedurecommissie, uitgezonderd de SP, gaf vervolgens geen toestemming voor deze (kritische) vragen.

Wij zullen ze nu stellen tijdens de volgende commissievergadering. We hopen dat het college de beraadslagingen in de commissie zal afwachten voor de projecten opgestart worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer