Vragen over jacht­sluiting februari 2012


Indiendatum: feb. 2012

> deze vragen in .pdf

Nederland beleeft de eerste koudegolf sinds 1997. Van de 32 koudegolven sinds 1901 is de huidige golf goed voor een gedeelde derde plaats. Ook het gasverbruik van Nederlandse huishoudens is sinds 1997 niet zo hoog geweest. De rayonhoofden van de Vereniging de Friesche Elfsteden hebben voor het eerst sinds 1997 weer vergaderd. Het is aanhoudend koud, met ook de komende dagen (zeer) strenge vorst.

De vorst is hevig, en een groot deel van de provincie is door sneeuw of ijs bedekt. Het koudegetal is in korte tijd inmiddels tot onder de -85 gedaald. In andere provincies is dit een criterium om de jacht te sluiten.

De dieren in het wild hebben het in deze situatie moeilijk. Ze kunnen moeilijk of niet meer bij voedsel komen, en worden in deze barre omstandigheden daarnaast ook nog bejaagd. Onze fractie verzoekt GS dan ook in Gelderland de jacht te sluiten, en ontheffingen voor schadebestrijding op te schorten.

 1. Zijn GS bereid de jacht te sluiten in verband met de strenge vorst ?
  .
 2. Zijn GS bereid om in het afwegingskader op te nemen dat bij een officiƫle koudegolf de jacht gesloten wordt ?
  .
 3. Hoe is de situatie voor de diverse dieren in het wild volgens GS op dit moment ?
  .
 4. In antwoord op eerdere vragen is gesteld dat de in 2010 aangekondigde rapportage van het IPO over de verschillen in de draaiboeken voor jachtsluiting van de provincies bijna afgerond was. Is deze rapportage inmiddels gereed ?
  .
 5. Hebben GS, zoals toegezegd, mandaat verleend voor sluiting van de jacht, zodat sluiting dagelijks mogelijk is, en niet alleen als GS vergaderen ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

- - -

Bijlage: Het koudegetal in Gelderland (bron: KNMI).
Bij -85 wordt in een andere provincie de jacht gesloten.

Rivierenland Veluwe Achterhoek
datum min / max / koudegetal min / max / koudegetal min / max / koudegetal
za 28-01-2012 -0,7 / 6,0 / 0,0 0,0 / 6,3 / 0,0 -2,2 / 4,3 / 0,0
zo 29-01-2012 -1,5 / 0,6 / -0,9 -2,4 / 0,2 / -2,2 -2,5 / 0,1 / -2,4
ma 30-01-2012 -2,2 / -0,7 / -3,8 -3,3 / -1,5 / -7,0 -4,2 / -0,9 / -7,5
di 31-01-2012 -6,1 / -0,9 / -10,8 -7,6 / -1,9 / -16,5 -7,8 / -2,2 / -17,5
wo 01-02-2012 -7,6 / -1,2 / -19,6 -8,1 / -2,0 / -26,6 -8,1 / -2,3 / -27,9
do 02-02-2012 -10,0 / -3,4 / -33,0 -10,1 / -4,0 / -40,7 -10,3 / -4,3 / -42,5
vr 03-02-2012 -16,1 / -5,4 / -54,5 -19,0 / -5,9 / -65,6 -13,1 / -5,9 / -61,5
za 04-02-2012 -21,4 / -4,4 / -80,3 -20,2 / -3,0 / -88,8 -14,3 / -4,1 / -79,9
zo 05-02-2012 -10,2 / -5,5 / -96,0 -11,2 / -4,3 / -104,3 -11,0 / -3,9 / -94,8

Indiendatum: feb. 2012
Antwoorddatum: 22 feb. 2012

> deze antwoorden in .pdf

 1. De jacht op vrijgestelde soorten is landelijk reeds vanaf 31 januari gesloten. Op 7 februari waren wij voornemens over te gaan tot opschorting van alle door ons voor watervogels afgegeven ontheffingen (Grauwe Gans, Kolgans, Knobbelzwaan, Meerkoet) en aanwijzingen (Nijlgans). Dit voornemen is ook in de media terechtgekomen. Op 8 februari was de korte termijn weersverwachting echter invallende dooi. We hebben derhalve besloten deze ontheffingen niet op te schorten.
  .
 2. Vraag: Zijn GS bereid om in het afwegingskader op te nemen dat bij een officiƫle koudegolf de jacht gesloten wordt?
  Antwoord: Nee. De richtlijnen die wij hanteren om tot jachtsluiting dan wel opschorting van ontheffingen etc. over te gaan achten wij zorgvuldig en voldoen. De sneeuw- en ijsbedekking, het koudegetal, de mate van aanwezigheid en bereikbaarheid van voedsel, de conditie van het wild, de landbouwschade in relatie tot het Faunafonds en de weersituatie voor de korte en langere termijn wordt daarbij betrokken.
  .
 3. Het Faunafonds is van mening dat alle genoemde watervogelsoorten op dit moment in goede conditie verkeren. De grote hoefdieren zijn goed bestand tegen het huidige weertype en vinden voldoende voedsel en beschutting.
  .
 4. Nee, er is nog geen IPO-rapportage.
  .
 5. Vraag: Hebben GS, zoals toegezegd, mandaat verleend voor sluiting van de jacht, zodat sluiting dagelijks mogelijk is, en niet alleen als GS vergaderen?
  Antwoord: Ja.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer