Monde­linge vragen over onderzoek bollen­teelt op Veluwe


Indiendatum: mrt. 2014

Mondelinge vragen over de bollenteelt op de Veluwe in de commissie Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorg (12-3-2014)

Het kabinet besloot vorige maand na advies van de Gezondheidsraad een onderzoek te doen naar de risico's van blootstelling van omwonenden van akkers aan bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek wordt in 2015 en 2016 verricht.

Vorig jaar heeft onze fractie vragen gesteld over de bollenteelt en giftige gewasbeschermingsmiddelen. Op 3 september 2013 antwoordde u :

"De door u aangedragen bevindingen uit Noord-Holland bij permanente bollenteelt geven ons wel aanleiding om de ontwikkeling van bollenteelt op de Veluwe en de effecten daarvan op Natura 2000 goed te volgen. Hiertoe zullen wij binnenkort een externe onderzoeksopdracht uitzetten."

  1. Wat is inmiddels de status van het onderzoek ?

Indiendatum: mrt. 2014
Antwoorddatum: 19 mrt. 2014

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk gaf aan dat het onderzoek naar de ontwikkelingen van bollenteelt op de Veluwe voor de zomervakantie gepubliceerd wordt.

Interessant voor jou

Vragen over nevenfuncties van Gedeputeerden en schijn van belangenverstrengeling

Lees verder

Mondelinge vragen over faunabeheerplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer