Monde­linge vragen over vlieg­routes Lelystad


Indiendatum: jan. 2018

Actuele vragen voor het vragenuur op 31-1-2018, van Luuk van der Veer:

Onze fractie heeft vragen naar aanleiding van de volgende berichten :
https://nos.nl/artikel/2210283-commissaris-van-de-koning-flevoland-protesten-vliegveld-rituele-rimpelingen.html
https://www.destentor.nl/lelystad-airport/enlsquo-geen-garantie-dat-lelystad-vluchten-omhoog-gaan-na-herindeling-luchtruimenrsquo~ab349451/
1) Vindt u de opmerking van de Commissaris van de Koning in Flevoland, dat er slechts sprake zou zijn van gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij buurprovincies, ook volledig ongepast, en heeft u de Commissaris dat laten weten ?
2) Vorige week was er het bericht dat er kans is dat na de herindeling van het luchtruim de vluchten toch niet omhoog gaan, vanwege de grote complexiteit en de betrokkenheid van de buurlanden. Welke stappen gaat u nu ondernemen ?Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 29 jan. 2018

Gedeputeerde Meijers:
"(...) Ja, wij hebben contact gehad, onze Commissaris van de Koning heeft direct na de uitspraak van de Commissaris van Flevoland contact met hem gezocht en heeft hem gezegd dat hij de uitspraken ongelukkig vindt en zij hebben daar goed over gesproken en daarmee is die lucht geklaard. Daar heeft in de nieuwjaarsreceptie onze commissaris ook iets over gezegd. Dan de tweede vraag van de Partij voor de Dieren (...) De uitlatingen van de woordvoerder van LVNL, ja die kennen wij en wij weten ook wat de minister erop gezegd heeft, de minister heeft namelijk op kamervragen direct antwoord gegeven op dit artikel en daar heeft zij gezegd dat zij degene is die de voorwaarden stelt voor het herindelen van het luchtruim en ook dat ze daarbij uitgaat van oplossingen voor laagvliegen. De precieze tekst heb ik geen tijd gehad om op te zoeken maar ik nodig u uit om daar de banden van de kamer voor af te luisteren maar de minister heeft daar dus direct op geantwoord in de Kamer."


Vervolgvraag Luuk van der Veer:
‘’Vorige keer is en natuurlijk een motie aangenomen en toen is er gezegd dat er na de herindeling een oplossing ontstaat die bredere steun heeft. (…) Ik denk dat in die motie bedoeld is na de herindeling áls de vliegroutes omhoog gaan. En ik denk dat het ongewenst is dat als straks na een herindeling blijkt dat de vliegtuigen zo laag blijven vliegen. Mag ik van de gedeputeerde aannemen dat dat ook haar standpunt is, dat het college dat gaat verwoorden? Ook in de besprekingen die nu dan, wat ik begrijp, gaande zijn."

Gedeputeerde Meijers:
‘’Om te beginnen herhaal ik nog even waar ik in het begin mee begon. Onze invloed bestaat uit praten en zienswijzes indienen en heel duidelijk onze mening geven. Wij hebben geen beslissingsbevoegdheid. Wij hebben een zienswijze ingediend waarin wij hebben gezegd dat we het heel belangrijk vinden om vooraf heel heldere kaders te zien voor die herindeling. De minister heeft dat goed begrepen. Daar wilde ik het voor nu bij laten. Dat is het standpunt wat GS tot noch toe heeft uitgedragen en daarmee zal ik ook mijn uiterste, uiterste best doen. Wij zitten er bovenop, wij zijn er iedere keer bij, bij welke bespreking dan ook. Dus dat is wat wij uitdragen: goede afspraken."

Voor videoverslag en exact antwoord zie: https://channel.royalcast.com/gelderland/#!/provinciegelderland/20180131_3 agendapunt 8, 11:06 en verder.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over grondverwerving en onteigening

Lees verder

Schriftelijke vragen over ontheffing voor het houden van bruinvissen 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer