Monde­linge vragen over zwij­nen­overlast Hoen­derloo


Indiendatum: nov. 2017

Mondelinge vragen ingediend bij de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) over zwijnenlast in Hoenderloo.

Zaterdag 25-11-2017 stond in de krant: https://www.destentor.nl/apeldoorn/zwijnen-in-hoenderloo-worden-niet-afgeschoten~aa70d7c1/ "De wilde zwijnen die overlast veroorzaken in Hoenderloo, hoeven nog niet voor hun leven te vrezen. De provincie heeft het plan om de dieren af te schieten voorlopig laten varen. Een beter hek helpt ook." Onze fractie was daar tevreden over. Nu komt de provincie echter vandaag met een persbericht waarin staat : "In de situatie bij Hoenderloo is de FBE (Fauna Beheer Eenheid) in overleg met de gemeente Apeldoorn en de politie over gericht afschot van wilde zwijnen." Het verbaast onze fractie dat de provincie geen partij is in dat overleg, gezien de grote rol die de reparatie en de vervanging van het raster (door de provincie) in deze kwestie speelt. De provincie probeert in het persbericht de rol van de provincie zo klein mogelijk te maken. Onze fractie wil daarover later graag nog een keer in gesprek met de gedeputeerde, als onze schriftelijke vragen beantwoord zijn. Maar we willen nu weten of de gedeputeerde er alles aan zal doen om het afschieten van deze wilde zwijnen te voorkomen, nu de wilde zwijnen door achterstallig onderhoud aan een raster van de provincie het campingterrein opgelopen zijn.

Luuk van der Veer

Fractieleider Partij voor de Dieren Gelderland

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 29 nov. 2017

Gedeputeerde van Dijk antwoordt dat inderdaad de kapotte wildrastering, na klachten van een grondeigenaar te Hoenderloo, nu door de Provincie gerepareerd wordt.

Het afschieten van de zwijnen, dat gebeurt omdat er volgens politie en de FBE op dit moment een teveel aan wilde zwijnen is, staat aldus de Gedeputeerde 'los van de reparatie van dit hek'.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer