Monde­linge vragen Stervende vissen in droog­val­lende poelen


Indiendatum: 11 mei 2022

Inleiding

Zondag was er het bericht dat in droogvallende poelen bij Beuningen duizenden vissen dood dreigen te gaan, en dat omwonenden geen hulp krijgen van officiële instanties bij het redden van de vissen. Omwonenden, die zich met kruiwagens moeten behelpen om de vissen te vervoeren.

De provincie is op diverse manieren betrokken bij de inrichting van de uiterwaarden. Onze fractie heeft er al een aantal malen op gewezen dat er in de uiterwaarden naast de rivieren op hoogwatervluchtroutes en laagwatervluchtroutes moet worden gelet. Voorkomen moet worden dat landdieren sterven als ze bij hoogwater vast komen te zitten op een eilandje dat onder water loopt, of dat vissen sterven als ze bij laagwater vast komen te zitten in een poel die droogvalt.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

Vragen

 1. Waar kunnen omwonenden terecht in situaties als deze, als er duizenden dieren dreigen te sterven?
 2. Voelt u zich als dagelijks bestuur van de provincie ook aangesproken, in verband met uw verantwoordelijkheid voor flora en fauna in Gelderland?
 3. Een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat schijnt te hebben gezegd: Als ik hier mensen voor laat komen, dan moeten we ze allemaal afmaken. Kunt u nagaan of dat inderdaad het standpunt van Rijkswaterstaat is, en zo ja: wat vindt u daarvan?
 4. Rijkswaterstaat voert berekeningen en simulaties uit, over wat er bij gebeurt bij stijgende en dalende waterstanden. Bent u bereid bij Rijkswaterstaat te vragen naar een overzicht van de plaatsen waar dieren in gevaar kunnen komen?
 5. Besteedt u bij de inrichting van uiterwaarden, als de provincie daarbij betrokken is, aandacht aan de veiligheid voor dieren bij stijgend of dalend water?
 6. Mogelijke vervolgvragen.

Indiendatum: 11 mei 2022
Antwoorddatum: 11 mei 2022

 1. Waar kunnen omwonenden terecht in situaties als deze, als er duizenden dieren dreigen te sterven?

  Ik heb het bericht gezien. Prijzenswaardig hoe deze bewoners zich hebben ingezet bij het zien van dit dierenleed. Het ging om een plas in de uiterwaarden van de waal en die is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat, dus Rijkswaterstaat gaat daar over.

 2. Voelt u zich als dagelijks bestuur van de provincie ook aangesproken, in verband met uw verantwoordelijkheid voor flora en fauna in Gelderland?

  Onze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de wet natuurbescherming, met name het onderdeel soortenbescherming. Het gaat hier niet om een overtreding van de wet dus we zijn niet betrokken.

 3. Een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat schijnt te hebben gezegd: Als ik hier mensen voor laat komen, dan moeten we ze allemaal afmaken. Kunt u nagaan of dat inderdaad het standpunt van Rijkswaterstaat is, en zo ja: wat vindt u daarvan?

  Dat is allemaal wel heel indirect, een inwoner die in een artikel beweert dat iemand dat heeft gezegd, dus je moet een slag om de arm houden. Ik vind het niet gepast om op zo’n indirecte manier te reageren. Ik vind wel dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor een goed beheer van de Uiterwaarden.

 4. Rijkswaterstaat voert berekeningen en simulaties uit, over wat er bij gebeurt bij stijgende en dalende waterstanden. Bent u bereid bij Rijkswaterstaat te vragen naar een overzicht van de plaatsen waar dieren in gevaar kunnen komen?

  Ik denk dat dat niet past bij de rol die wij hebben, t.o.v. Rijkswaterstaat, wij zijn geen toezichthouder. We weten ook vrij zeker dat zo’n lijst niet zal bestaan, in de uiterwaarden is sprake van een dynamische situatie. Zo’n hoogwaterperiode brengt stroming met zich mee, brengt sedimentatie met zich mee, daar zit altijd dynamiek in.

 5. Besteedt u bij de inrichting van uiterwaarden, als de provincie daarbij betrokken is, aandacht aan de veiligheid voor dieren bij stijgend of dalend water?

  Daar waar wij als provincie een rol hebben wel, en daar zien wij ook het belang van in.

 6. Mogelijke vervolgvragen: Het gaat erom dat bedreigde dieren vast kunnen komen te zitten op eilandjes. Hoe kijkt u daar naar?

  Je moet onderscheidt maken tussen waar we als provincie belang bij zien, zoals vluchtroutes voor dieren bij hoogwater. Dat vinden we belangrijk, Rijkswaterstaat ook, maar we kunnen geen controlerende rol op ons nemen. Dat is ook niet eenvoudig aan te geven in zo’n dynamische omgeving als de Uiterwaarden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Kleine windmolens en de Wet Natuurbescherming

Lees verder

Schriftelijke vragen Eendenhouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer