Monde­linge vragen wasberen


Indiendatum: 28 apr. 2021

Inleiding

De fracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP hebben een agendaverzoek ingediend om de situatie te bespreken van de twee wasberen die dreigen te worden gevangen en doodgeschoten.

In Brabant is er voor gekozen om de dieren op te vangen. Ook in Gelderland zijn er alternatieven mogelijk.

Vragen

  1. Hoe is op dit moment de situatie? Kunnen we erop vertrouwen dat Gedeputeerde Staten de dieren niet laat doodschieten voorafgaand aan de behandeling van het Agendaverzoek?

Vervolgvraag

  1. Ik hoor de gedeputeerde zeggen op het moment de vragen binnenkwamen waren de wasberen niet meer onder ons. Maar voorzitter, we hebben dit agendaverzoek al een hele tijd geleden gedaan. Begrijpt de gedeputeerde onze afschuw dat terwijl er plaats was in de opvang en terwijl wij een agendaverzoek hebben ingediend en terwijl we de griffie hebben gevraagd om het college daarop attent te maken, dat GS niks heeft gedaan om te voorkomen dat de dieren gedood worden? De wasbeer die is kennelijk gevangen, dat hoor ik ook van de gedeputeerde. Waarom is de wasbeer dan niet, desnoods tijdelijk, opgevangen voor het agendaverzoek?

Indiendatum: 28 apr. 2021
Antwoorddatum: 28 mei 2021

Antwoord

De twee wasberen waaraan meneer Van der Veer refereert zal waarschijnlijk betrekking hebben op het bericht wat in de media verscheen op 11 april. Als dat het geval is dan zijn beide wasberen gevangen en ook al voor de vragen binnen waren zijn zij reeds niet meer onder ons. Dus dat laatste deel van de vraag kan ik sowieso niet antwoord doen. Misschien is het goed om in deze ook te verwijzen naar Statenbrief PS2019-428 van 11 juni 2019. Daar hebben wij toen medegedeeld wat het beleid rondom wasberen is en hoe daarmee omgegaan wordt. Ik meen dat er toen ook nog uitgebreid in de staten over gesproken is. En dat is de beleidslijn die GS daarin volgt.

Antwoord vervolgvraag

Ik verwijs naar het vastgestelde beleid wat we hierover hebben wat ook met u staten is gedeeld en uitgelegd ook is in de Statenbrief die ook besproken is naar hoe ik mij herinner. En dat is gewoon de beleidslijn die GS volgt. En ik dacht even dat u bedoelde met deze vragen die nu voorlagen. Dat agendaverzoek dat is al eerder gedaan. Volgens mij gaat u midden mei daar ook met elkaar over om de tafel. Maar tot op het heden volgen wij gewoon de door u vastgestelde lijn of geaccordeerde lijn die GS daarin hanteert.