Vragen over overlast door laagvliegende helicopters in de Achterhoek

Laagvliegende helicopters van Defensie maken op dit moment dieren aan het schrikken in de Achterhoek.
 

Volgens een bericht van Omroep Gelderland rennen paarden door draad, wat gevaarlijke snijwonden kan opleveren, en zijn er koeien die in paniek struikelen, tegen muren oplopen, uitglijden en vallen. Volgens LTO in Nieuwe Oogst is er een koe waarbij er een speen is afgetrapt. Volgens een bericht van Omroep Gelderland zal het dier dan waarschijnlijk moeten worden geslacht. Ook schrikken katten zo, dat ze het huis niet meer uit durven, en kruipen honden onder de bank. Een miljardair stapt naar de rechter, en LTO overweegt hetzelfde.

Ook de komende twee weken zal er nog laag worden gevlogen. De beschikking hiervoor is op 31 januari afgegeven. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een bezwaarschrift indienen.

 1. Kunnen Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten, vanwege de overlast en schade die het in onze provincie veroorzaakt, ook als belanghebbende worden gezien, en een bezwaarschrift indienen ? Zoja, bent u dan bereid een bezwaarschrift in te dienen ?
   
 2. Wilt u eens nagaan waarom de beschikking pas op 31 januari is afgegeven, vlak voordat de oefening begon, zodat er weinig tijd was om vooraf al bezwaar te maken ? De oefening had toch minstens maanden tevoren kunnen worden gepland ?
   
 3. Volgens een luitenant-kolonel van Defensie vliegen ze met kaarten waarop geen veestapels staan aangegeven. Bent u met ons eens dat het in deze tijd niet moeilijk kan wezen om een kaart te gebruiken waarop wél is aangegeven waar zich veehouderijen, kinderboerderijen, dierentuinen, groepen dieren in het algemeen, of andere gevoelige objecten bevinden ?
   
 4. Bent u bereid erop aan te dringen dat de oefening afgebroken wordt, en dat er andere manieren worden gezocht om te oefenen ?
   
 5. Heeft Defensie overlegd over deze oefening ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.