Schrif­te­lijke vragen over overlast door laag­vlie­gende helicopters in de Achterhoek


Indiendatum: feb. 2018

Laagvliegende helicopters van Defensie maken op dit moment dieren aan het schrikken in de Achterhoek.

Volgens een bericht van Omroep Gelderland rennen paarden door draad, wat gevaarlijke snijwonden kan opleveren, en zijn er koeien die in paniek struikelen, tegen muren oplopen, uitglijden en vallen. Volgens LTO in Nieuwe Oogst is er een koe waarbij er een speen is afgetrapt. Volgens een bericht van Omroep Gelderland zal het dier dan waarschijnlijk moeten worden geslacht. Ook schrikken katten zo, dat ze het huis niet meer uit durven, en kruipen honden onder de bank. Een miljardair stapt naar de rechter, en LTO overweegt hetzelfde.

Ook de komende twee weken zal er nog laag worden gevlogen. De beschikking hiervoor is op 31 januari afgegeven. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een bezwaarschrift indienen.

  1. Kunnen Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten, vanwege de overlast en schade die het in onze provincie veroorzaakt, ook als belanghebbende worden gezien, en een bezwaarschrift indienen ? Zoja, bent u dan bereid een bezwaarschrift in te dienen ?
  2. Wilt u eens nagaan waarom de beschikking pas op 31 januari is afgegeven, vlak voordat de oefening begon, zodat er weinig tijd was om vooraf al bezwaar te maken ? De oefening had toch minstens maanden tevoren kunnen worden gepland ?
  3. Volgens een luitenant-kolonel van Defensie vliegen ze met kaarten waarop geen veestapels staan aangegeven. Bent u met ons eens dat het in deze tijd niet moeilijk kan wezen om een kaart te gebruiken waarop wél is aangegeven waar zich veehouderijen, kinderboerderijen, dierentuinen, groepen dieren in het algemeen, of andere gevoelige objecten bevinden ?
  4. Bent u bereid erop aan te dringen dat de oefening afgebroken wordt, en dat er andere manieren worden gezocht om te oefenen ?
  5. Heeft Defensie overlegd over deze oefening ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: feb. 2018
Antwoorddatum: 6 mrt. 2018

Antwoord op Statenvragen PS2018-100

Arnhem, 6 maart 2018

zaaknr. 2018-002396

De leden van Provinciale Staten

Beantwoording schriftelijke statenvragen van Statenlid Luuk van der Veer over Overlast door Laagvliegen in de Achterhoek

Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het statenlid Luuk van der Veer toekomen.

Inleiding van de vragensteller: Laagvliegende helicopters van Defensie maken op dit moment dieren aan het schrikken in de Achterhoek. Volgens een bericht van Omroep Gelderland rennen paarden door draad, wat gevaarlijke snijwonden kan opleveren, en zijn er koeien die in paniek struikelen, tegen muren oplopen, uitglijden en vallen[1]. Volgens LTO in Nieuwe Oogst is er een koe waarbij er een speen is afgetrapt[2]. Volgens een bericht van Omroep Gelderland zal het dier dan waarschijnlijk moeten worden geslacht. Ook schrikken katten zo, dat ze het huis niet meer uit durven, en kruipen honden onder de bank[3]. Een miljardair stapt naar de rechter, en LTO overweegt hetzelfde[4.] Ook de komende twee weken zal er nog laag worden gevlogen[5]. De beschikking hiervoor is op 31 januari afgegeven. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken een bezwaarschrift indienen[6].

Vraag 1 : Kunnen Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten, vanwege de overlast en schade die het in onze provincie veroorzaakt, ook als belanghebbende worden gezien, en een bezwaarschrift indienen ? Zo ja, bent u dan bereid een bezwaarschrift in te dienen ?

Antwoord: De provincie kan hierin niet worden gezien als primaire belanghebbende. Bovendien spant de Koninklijke luchtmacht zich waar mogelijk in om rekening te houden met kwetsbare locaties, en hinder en verstoring voor mens en dier zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zien wij geen aanleiding om een bezwaarschrift in te dienen. [2]

Vraag 2 : Wilt u eens nagaan waarom de beschikking pas op 31 januari is afgegeven, vlak voordat de oefening begon, zodat er weinig tijd was om vooraf al bezwaar te maken ? De oefening had toch minstens maanden tevoren kunnen worden gepland ?

Antwoord: Dit is de verantwoordelijkheid van de departementen van Defensie en I&W. We hebben kennis genomen van de publicatie in de Staatscourant van 5 februari 2018. De ontheffingsaanvraag door het Defensie Helikopter Commando is ingediend op 3 oktober 2017.

Vraag 3 : Volgens een luitenant-kolonel van Defensie vliegen ze met kaarten waarop geen veestapels staan aangegeven[7] Bent u met ons eens dat het in deze tijd niet moeilijk kan wezen om een kaart te gebruiken waarop wél is aangegeven waar zich veehouderijen, kinderboerderijen, dierentuinen, groepen dieren in het algemeen, of andere gevoelige objecten bevinden ?

Antwoord: Het gebruik van het kaartmateriaal dat benodigd is voor de helikopteroefeningen is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie.

Vraag 4 : Bent u bereid erop aan te dringen dat de oefening afgebroken wordt, en dat er andere manieren worden gezocht om te oefenen ?

Antwoord: Nee, het Rijk is hier bevoegd. Bovendien is de oefening al afgelopen.

Vraag 5 : Heeft Defensie overlegd over deze oefening ?

Antwoord: Nee, althans niet met de provincie Gelderland.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst – secretaris

1 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2304983/Wow-deze-helikopter-van-Defensie-vliegt-wel-heel-erg-laag

2 https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/02/09/legerhelikopters-jagen-vee-stuipen-op-lijf

3 http://www.berkellandfm.nl/nieuwsberichten/algemeen/achterhoekers-niet-blij-met-laagvliegen-defensie/

4 https://www.ad.nl/binnenland/miljardair-stapt-naar-rechter-om-laagvliegende-defensiehelikopters~a21e4a40/

5 https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/downloads/besluiten/2018/01/31/laagvliegen-helikopters-boven-oost-nederland

6 https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/besluiten/2018/01/31/laagvliegen-helikopters-boven-oost-nederland/%28HWIC+TAC+NL+2018%29.pdf

7 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2305076/Helikopterpiloot-soms-zie-je-te-laat-dat-je-naast-een-stal-vliegt

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over ontheffing voor het houden van bruinvissen 

Lees verder

Schriftelijke vragen over kadernota omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer