Monde­linge vraag over vervuilde buiten­landse grond in zand­win­plassen


Indiendatum: mrt. 2018

Hierbij actuele en spoedeisende vragen voor de rondvraag RLW, over vervuilde grond uit het buitenland die massaal wordt gedumpt in Nederlandse plassen.
Volgens een artikel in de Gelderlander zijn er plannen om bij Culemborg grond die vrijkomt bij het boren van nieuwe metrotunnels in Parijs te storten in een oude zandwinplas langs de Lek. De plas in de Redichemse Waard zou zo een afvoerputje worden voor vervuilde grond uit het buitenland. De gevolgen van het gebiedsvreemde materiaal voor de waterkwaliteit zijn niet duidelijk.
Onze vragen :

Vindt u het importeren van vervuilde grond uit het buitenland, en het dumpen in Nederlandse plassen ook ongewenst ?
Vindt er overleg over dit project met de provincie plaats ?
Is de provincie hier bij betrokken, bijvoorbeeld omdat het om een natuurproject zou gaan, bijvoorbeeld in verband met subsidie of voor een Natuurbeschermingswetvergunning ?
Heeft de provincie beleid voor het verondiepen van oude zandwinplassen, en over het te gebruiken materiaal daarvoor, bijvoorbeeld in de Omgevingsvisie ? Zoja, voldoet wat er in het artikel staat aan het provinciaal beleid?
Als het verondiepen van oude zandwinplassen met buitenlandse verontreinigde grond op dit moment niet strijdig is met provinciaal beleid, zou het dan mogelijk zijn het provinciaal beleid aan te passen, zodat deze ontwikkelingen tegen kunnen worden gehouden ? Met andere woorden : heeft de provincie hier wat over te zeggen ?
Wordt de kwaliteit van de grond die in oude zandwinplassen wordt gestort voldoende gecontroleerd ?


Vriendelijke groeten,
Luuk van der Veer.

De beantwoording kan worden beluisterd via:
https://channel.royalcast.com/gelderland/#!/provinciegelderland/20180328_4

tijdsindex 2:17:00 en volgende

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer