Schrif­te­lijke vragen gevaar­lijke situatie N325 Andrej Sacha­ro­vbrug


Indiendatum: 23 dec. 2020

Provinciale Staten kreeg een melding van een gevaarlijke situatie bij de Andrej Sacharovbrug (de brug in de Pleijroute, ook wel de Pleijbrug genoemd).

Al vele jaren loopt tijdens vorst het smeltwater van het autowegdek op het fietspad. Het bevriest daar dan en geeft zo gevaarlijke situaties. Soms sluit de politie de brug af.

Schrijver heeft dit een aantal keren bij de provincie gemeld, maar nooit een reactie gekregen.

Het advies van de griffie over de melding is “kennis van nemen”, wat betekent dat ook Provinciale Staten er niet direct iets mee doet.

In 2019 was er een aanrijding door gladheid in het nieuws.

  1. Wat is er aan de hand met de brug? Is de afwatering inderdaad niet in orde ? Kan het aangepast worden? Wanneer gaat dat gebeuren? Etc.

  2. Is er inderdaad nog geen reactie gestuurd naar de betrokkene? Zo nee, waarom niet ? Komt het vaker voor dat geen reactie gestuurd wordt?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 dec. 2020
Antwoorddatum: 26 jan. 2021

Provinciale Staten kreeg een melding van een gevaarlijke situatie bij de Andrej Sacharovbrug. Dit is de brug waar de N325 overheen loopt, ook wel de Pleijbrug genoemd. Al vele jaren loopt tijdens vorst het smeltwater van het autowegdek op het fietspad. Het bevriest daar dan en geeft zo gevaarlijke situaties. Soms sluit de politie de brug af. Schrijver heeft dit een aantal keren bij de provincie gemeld, maar nooit een reactie gekregen. Het advies van de griffie over de melding is “kennis van nemen”, wat betekent dat ook Provinciale Staten er niet direct iets mee doet. In 2019 was er een aanrijding door gladheid in het nieuws.

Vraag 1: Wat is er aan de hand met de brug? Is de afwatering inderdaad niet in orde? Kan het aangepast worden? Wanneer gaat dat gebeuren? Etc.

Antwoord: Het hemelwater wat op de hoofdrijbaan van de brug komt loopt via goten naar het laagste punt van de brug. Dit is een gangbare oplossing voor het afvoeren van hemelwater. Alleen bij hevige regenval 'stort het water over', op het fietspad, via hier voor bestemde openingen in de schampkant. Naar aanleiding van de eerste klacht hebben wij aanpassingen gemaakt aan de brug: in het voorjaar van 2020 zijn ‘waterafvoerverhoginkjes’ (ruggen van koud asfalt van ca. 3 cm) tussen de hoofdrijbaan en het fietspad geplaatst. Door deze ruggen wordt het water van de hoofdrijbaan teruggeleid naar de goot van de hoofdrijbaan en loopt dit niet meer over het fietspad heen.

Vraag 2: Is er inderdaad nog geen reactie gestuurd naar de betrokkene? Zo nee, waarom niet? Komt het vaker voor dat geen reactie gestuurd wordt?

Antwoord: Na de herstelwerkzaamheden is helaas verzuimd dit terug te koppelen naar de briefschrijver. Dit is niet volgens onze gebruikelijke werkwijze. Er is op maandag 21 december 2020 telefonisch contact geweest met de schrijver waarin excuses is gemaakt voor het uitblijven van een reactie. Ook is uitgelegd welke aanpassingen zijn gedaan aan de brug naar aanleiding van zijn klacht. De schrijver reageerde positief.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over geitenhouderij, de nieuwe omgevingsverordening en stikstofemissie

Lees verder

Schriftelijke vragen over Dierentuin Lochem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer