Schrif­te­lijke vragen over Dierentuin Lochem


Indiendatum: 11 jan. 2021

In de gemeente Lochem heeft een ondernemer plannen voor een nieuwe dierentuin. 11 januari worden de plannen besproken. De provincie zou er ook bij betrokken zijn. In een van de bijlagen staat op blz. 41:

Beleggers, stakeholders, crowdfinancers, obligaties, leningen, subsidies, gemeente Lochem, provincie Gelderland, Fonds Gelderse Cultuurleningen, Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie, eventueel aangevuld door het Nationaal Groenfonds en Triodosbank zijn de bronnen voor financiering.

Het Fonds Gelderse Cultuurleningen en het Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie zijn echter al een tijd gesloten:

"5 juli 2018 De provincie Gelderland heeft bij de Voorjaarsnota 2018 aangegeven dat zij geen nieuwe financieringen meer wil laten verstrekken vanuit Fonds Gelderse Cultuurleningen en Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie. Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen."

De dierentuin is een initiatief van een ondernemer in Warnsveld. Op hetzelfde adres in Warnsveld zijn diverse BV’s gevestigd. Enkele daarvan waren nauw betrokken bij dierenparken die in de afgelopen jaren failliet zijn gegaan. Een daarvan was het dierenpark Wissel bij Epe, Gelderland, goed ontsloten via de A50 en N309.

Mede door de corona lockdown hebben de al bestaande 50 dierentuinen moeite het financieel te redden. Er zijn grote verliezen geleden.

Volgens een artikel in de Stentor kunnen bezoekers zich straks vergapen aan kleine, liefst zo exotisch mogelijke dieren. Steeds meer mensen vinden het tentoonstellen van dieren echter niet meer gepast. Het heeft ook nauwelijks nog een educatieve functie, omdat via internet veel meer informatie beschikbaar is. Bovendien worden in dierentuinen veel dieren gedood omdat er te veel van zijn. In 2014 onstond zo grote ophef over een jong girafje dat werd neergeschoten om aan de leeuwen te worden gevoerd. Het ethisch beleid van de vereniging van de grote dierentuinen stelt niet veel voor. De vereniging voor kleine dierenparken vermeldt het zelfs helemaal niet.

In Gelderland zijn er vele honderden indooractiviteiten mogelijk. Het is voor onze fractie onbegrijpelijk als de provincie mee zou werken aan een dierentuin met exotische dieren, terwijl er nog geen bijdrage af kan voor de tijdelijke opvang van inheemse wilde dieren bij wildopvangen.

  1. Is de provincie inderdaad van plan om financieel bij te dragen aan het realiseren van een ‘belevingspark’ met dieren in Lochem ?

  2. Klopt het dat de financiële situatie van al bestaande dierenparken op dit moment niet rooskleurig is ?

  3. Als de provinciale fondsen, die onafhankelijk van het provinciaal bestuur opereren, inderdaad in een nieuwe dierentuin willen investeren, wat kunnen we dan doen om de kaders aan te passen om te voorkomen dat dat gebeurt ?

  4. Bent u bereid die kaders aan te passen, of een voorstel daarvoor aan Provinciale Staten voor te leggen ?

  5. Dit plan lijkt bij toeval ontstaan te zijn door een initiatiefnemer die zich op dierenparken richt. Is er geen onderzoek naar alternatieve mogelijkheden gedaan ?

  6. Ziet u geen problemen bij de ontsluiting op de provinciale weg ?

  7. Kan een gemeenteraad, zoals in dit geval die van Lochem, regels stellen om preciezer juridisch vast te leggen wat er toegestaan is; dat bijvoorbeeld alleen tijdelijk inheemse dieren opgevangen en verzorgd mogen worden ? (Wildopvangfunctie.)

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 jan. 2021
Antwoorddatum: 2 mrt. 2021

Vraag 1:
Is de provincie inderdaad van plan om financieel bij te dragen aan het realiseren van een ‘belevingspark’ met dieren in Lochem?

Antwoord:
Er is op initiatief van de gemeente Lochem een verkennend gesprek geweest waarin de plannen voor het park gepresenteerd werden. Er is naderhand telefonisch aan de initiatiefnemer te kennen gegeven dat er geen financieringsmogelijkheden zijn voor ondersteuning voor individuele business cases als deze.

Vraag 2:
Klopt het dat de financiële situatie van al bestaande dierenparken op dit moment niet rooskleurig is?

Antwoord:
Wij beamen dat op dit moment de financiële situatie van de al bestaande dierentuinen niet rooskleurig is. In een brief van het Ministerie van LNV aan provincies en gemeenten van 2 december jongstleden wordt aangegeven dat de Covid-19-pandemie ook een grote impact heeft op de dierentuinen. Er wordt gesteld dat er sprake is van zo’n 150 miljoen omzetverlies in 2020. Kenmerkend voor dierentuinen zijn hoge vaste lasten in verband met dierkosten.

Vraag 3:
Als de provinciale fondsen, die onafhankelijk van het provinciaal bestuur opereren, inderdaad in een nieuwe dierentuin willen investeren, wat kunnen we dan doen om de kaders aan te passen om te voorkomen dat dat gebeurt?

Antwoord:
Er zijn geen provinciale fondsen beschikbaar voor nieuw te ontwikkelen dierparken.

Vraag 4:
Bent u bereid die kaders aan te passen, of een voorstel daarvoor aan Provinciale Staten voor te leggen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3.

Vraag 5:
Dit plan lijkt bij toeval ontstaan te zijn door een initiatiefnemer die zich op dierenparken richt. Is er geen onderzoek naar alternatieve mogelijkheden gedaan?

Antwoord:
De initiatiefnemer heeft besloten het plan niet door te zetten op de voorheen beoogde bestemming.

Vraag 6:
Ziet u geen problemen bij de ontsluiting op de provinciale weg?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 5.

Vraag 7:
Kan een gemeenteraad, zoals in dit geval die van Lochem, regels stellen om preciezer juridisch vast te leggen wat er toegestaan is; dat bijvoorbeeld alleen tijdelijk inheemse dieren opgevangen en verzorgd mogen worden? (Wildopvangfunctie.)

Antwoord:
Ja. Het is de gemeenteraad die bevoegd is om, met inachtneming van de instructieregels die zijn opgenomen in onze Omgevingsverordening, bestemmingsplanregels vast te stellen.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gevaarlijke situatie N325 Andrej Sacharovbrug

Lees verder

Schriftelijke vragen over natuurbegraafplaatsen op ecoducten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer