Schrif­te­lijke vragen Grenzen aan geknoei


Indiendatum: 28 mrt. 2023

Op 19 januari 2023 gaf hoogleraar Natuurbeschermings- en waterrecht Kees Bastmeijer van Tilburg University, een autoriteit in zijn vakgebied, zijn afscheidscollege “'Grenzen aan geknoei' : naar oprechte erkenning van de natuur in recht, beleid en uitvoering”. Hij wees daarin op de praktijk van overheden en bedrijven om het natuurbeschermingsrecht creatief uit te leggen en toe te passen voor sociaal-economische belangen, waardoor natuurdoelen niet gehaald worden.[1]

Vroege Vogels besteedde er in de uitzending van 22 januari ruim aandacht aan.[2] Trouw had er een groot artikel over.[3] In de video-opname worden tientallen trucs genoemd waarmee het natuurbeschermingsrecht wordt omzeild.[4]

 1. Wat is uw reactie op het college ?

  Antwoord
  Wij nemen het college voor kennisgeving aan.

 2. Kunt u een reactie geven op de 62 voorbeelden van het creatief interpreteren van de regels die genoemd worden ? Waaronder :[5]
 • Jacht mogelijk maken op bedreigde (rode lijst) soorten;
 • Niet naleving van verplichtingen inzake actief natuurherstel (bijv. door herintroductie);
 • Bij isolatie van huizen geen maatwerk willen verrichten zodat er veel schade aan al bedreigde vleermuispopulaties wordt veroorzaakt;
 • Het decennialang onvoldoende beschermen van nesten en gebieden van weidevogels;
 • Het voor bezorgde burgers onmogelijk maken om bij de rechter op te komen van bedreigde natuur wanneer die natuur niet heel dicht bij hun woonhuis is gelegen;
 • Soorten die in het verleden in Nederland zijn uitgestorven maar weer in onze natuur voorkomen lange tijd (soms meer dan 15 jaar) geen gebiedenbescherming bieden (bijv. de otter);
 • Inperking van de vergunningplicht zodat via ‘intern saldering’ bedrijfsuitbreidingen zonder vergunning kunnen plaatsvinden;
 • Vrijstellingen voor stikstofuitstotende activiteiten in de wet opnemen terwijl vooraf helder is dat dit strijdig is met het EU-recht;
 • Maatregelen om stikstofuitstoot te verminderen niet ten goede laten komen van de natuur maar vooral gebruiken voor het mogelijk maken van nieuwe stikstofuitstotende activiteiten (bijv. extern salderen: opkoop van vergunningen ten behoeve van nieuwe activiteiten);
 • Bij ingrepen in de natuur wettelijk vereiste compensatie beloven maar die nooit uitvoeren;
 • Het niet waarborgen van onafhankelijkheid van beoordelingen van de mogelijke ecologische effecten van nieuwe menselijke activiteiten;
 • Het onvoldoende beoordelen van cumulatieve effecten bij de beoordeling van Natura 2000-vergunningen;
 • Het niet willen ingrijpen in bestaande schadelijke landbouw- en visserijpraktijken;
 • Het expliciet toestaan van het in het milieu brengen van persistente (niet afbreekbare) chemische stoffen (PFAS, bestrijdingsmiddelen, e.d.);
 • Het zonder grondig onderzoek direct afwijzen van een Rights of Natura-benadering, zoals deze in veel andere landen inmiddels is ontwikkeld.

  Antwoord
  Over de onder onze verantwoording vallende activiteiten, gebaseerd op onder meer de Wet natuurbescherming, leggen wij jaarlijks aan uw Staten verantwoording af. Kortheidshalve verwijzen wij naar de stukken in het kader van de planning- en controlcyclus. Wij gaan niet in op afzonderlijke voorbeelden, als onderdeel van het door u bedoelde college. Daarvoor is de auteur verantwoordelijk. Zie ook het antwoord op vraag 1.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren


[1] https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/afscheidscollege-grenzen-aan-geknoei-naar-oprechte-erkenning-van-de-natuur-recht-beleid-en-uitvoering

[2] https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/grenzen-aan-geknoei

[3] https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/nieuws/pdf/Na_Grenzen_aan_de_groei_is_het_nu_hoog_tijd_voor_Grenzen_aan_het_geknoei_Trouw_jan-23.pdf

[4] https://tilburguniversity.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0c722444-cd83-49da-ba0a-af8e0104fb95

[5] https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/afscheidscollege-grenzen-aan-geknoei-naar-oprechte-erkenning-van-de-natuur-recht-beleid-en-uitvoering

Indiendatum: 28 mrt. 2023
Antwoorddatum: 11 apr. 2023

Op 19 januari 2023 gaf hoogleraar Natuurbeschermings- en waterrecht Kees Bastmeijer van Tilburg University, een autoriteit in zijn vakgebied, zijn afscheidscollege “'Grenzen aan geknoei' : naar oprechte erkenning van de natuur in recht, beleid en uitvoering”. Hij wees daarin op de praktijk van overheden en bedrijven om het natuurbeschermingsrecht creatief uit te leggen en toe te passen voor sociaal-economische belangen, waardoor natuurdoelen niet gehaald worden.[1]

Vroege Vogels besteedde er in de uitzending van 22 januari ruim aandacht aan.[2] Trouw had er een groot artikel over.[3] In de video-opname worden tientallen trucs genoemd waarmee het natuurbeschermingsrecht wordt omzeild.[4]

 1. Wat is uw reactie op het college ?

  Antwoord
  Wij nemen het college voor kennisgeving aan.

 2. Kunt u een reactie geven op de 62 voorbeelden van het creatief interpreteren van de regels die genoemd worden ? Waaronder :[5]
 • Jacht mogelijk maken op bedreigde (rode lijst) soorten;
 • Niet naleving van verplichtingen inzake actief natuurherstel (bijv. door herintroductie);
 • Bij isolatie van huizen geen maatwerk willen verrichten zodat er veel schade aan al bedreigde vleermuispopulaties wordt veroorzaakt;
 • Het decennialang onvoldoende beschermen van nesten en gebieden van weidevogels;
 • Het voor bezorgde burgers onmogelijk maken om bij de rechter op te komen van bedreigde natuur wanneer die natuur niet heel dicht bij hun woonhuis is gelegen;
 • Soorten die in het verleden in Nederland zijn uitgestorven maar weer in onze natuur voorkomen lange tijd (soms meer dan 15 jaar) geen gebiedenbescherming bieden (bijv. de otter);
 • Inperking van de vergunningplicht zodat via ‘intern saldering’ bedrijfsuitbreidingen zonder vergunning kunnen plaatsvinden;
 • Vrijstellingen voor stikstofuitstotende activiteiten in de wet opnemen terwijl vooraf helder is dat dit strijdig is met het EU-recht;
 • Maatregelen om stikstofuitstoot te verminderen niet ten goede laten komen van de natuur maar vooral gebruiken voor het mogelijk maken van nieuwe stikstofuitstotende activiteiten (bijv. extern salderen: opkoop van vergunningen ten behoeve van nieuwe activiteiten);
 • Bij ingrepen in de natuur wettelijk vereiste compensatie beloven maar die nooit uitvoeren;
 • Het niet waarborgen van onafhankelijkheid van beoordelingen van de mogelijke ecologische effecten van nieuwe menselijke activiteiten;
 • Het onvoldoende beoordelen van cumulatieve effecten bij de beoordeling van Natura 2000-vergunningen;
 • Het niet willen ingrijpen in bestaande schadelijke landbouw- en visserijpraktijken;
 • Het expliciet toestaan van het in het milieu brengen van persistente (niet afbreekbare) chemische stoffen (PFAS, bestrijdingsmiddelen, e.d.);
 • Het zonder grondig onderzoek direct afwijzen van een Rights of Natura-benadering, zoals deze in veel andere landen inmiddels is ontwikkeld.

  Antwoord
  Over de onder onze verantwoording vallende activiteiten, gebaseerd op onder meer de Wet natuurbescherming, leggen wij jaarlijks aan uw Staten verantwoording af. Kortheidshalve verwijzen wij naar de stukken in het kader van de planning- en controlcyclus. Wij gaan niet in op afzonderlijke voorbeelden, als onderdeel van het door u bedoelde college. Daarvoor is de auteur verantwoordelijk. Zie ook het antwoord op vraag 1.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Wildreflectors

Lees verder

Schriftelijke vragen Openbaar vervoer, diverse vragen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer