Schrif­te­lijke vragen Openbaar vervoer, diverse vragen


Indiendatum: 28 mrt. 2023

De Openbaar vervoertarieven zijn fors gestegen.[1] De OV-reisplanner geeft nu de snelste reis aan, en vermeld de reisduur. Voor veel reizigers is het ook interessant om de goedkoopste reis te zien, eventueel door een dagkaart te gebruiken, door in plaats van de trein de bus te nemen of door een wat groter deel van de reis met de fiets te doen (waardoor andere routes mogelijk worden).

  1. Is het mogelijk een instelling aan de routeplanner toe te voegen om de goedkoopste route weer te geven ? Of om ook een advies weer te geven om een dagkaart te gebruiken ?

Antwoord 1: Het is technisch mogelijk aan de OV-planner een optie “goedkoopste reis” toe te voegen. Omdat er in het OV echter veel verschillende tarieven zijn die ook nog eens per concessie verschillen (zoals abonnementen, actiekaartjes, leeftijdskorting) moet een dergelijke optie gekoppeld worden aan een persoonlijk reisprofiel en is de kans op een onjuiste informatie groot. Bovendien kennen veel trajecten maar één mogelijke OV-reisroute. De meerwaarde van een “goedkoopste optie” is daarom zeer beperkt.

De routeplanner van de provincie, https://www.rrreis.nl/ heeft geen optie om ‘vervoer op aanvraag’ uit te zetten, zoals de https://9292.nl/ planner die wel heeft. Daardoor worden soms routes geadviseerd, waarvoor (een uur) tevoren een rit gereserveerd moet worden, terwijl alternatieven zonder vervoer op aanvraag die nauwelijks langer duren niet worden getoond.

2. Wordt deze optie ook nog aan de https://www.rrreis.nl/ planner toegevoegd ?

Antwoord 2: De RRReisplanner is nog volop in ontwikkeling. Bij de ontwikkeling wordt gekeken welke opties technisch toegevoegd kunnen worden én meerwaarde hebben voor de reizigers. Vooralsnog zien we geen meerwaarde voor de reiziger, omdat een meer persoonlijk reisadvies vraagt om het doorgeven van persoonlijke kenmerken van de reiziger, die (sterk) aan veranderingen onderhevig kunnen zijn. Hierdoor is de kans groot dat er alsnog geen goed of persoonlijk advies uit komt.

Bij de presentatie van EBS (30 november)[2] heeft onze fractie gevraagd of het wel verstandig is om de buslijnen middenin de route van nummer te laten veranderen, in plaats van bij het station. Zoals bijvoorbeeld bij lijnen 3 en 4 in Apeldoorn. Het is verwarrend voor reizigers, maar ook de reisplanner geeft nu al maanden een verkeerd advies. Hij laat de reiziger langer lopen, omdat hij niet doorheeft dat de bus bij halte Kapelmeestershoeve van 4 naar 3 overgaat. (Zie bijlage.) Ook het display in de bus geeft na de ‘eindhalte’ geen volgende haltes weer. (Zie foto in de bijlage.)

3. Wanneer wordt dit hersteld ? Zijn er kosten aan verbonden, bijvoorbeeld om software aan te passen ? Kan nog worden overwogen om terug te gaan naar de situatie waarbij lijnen bij het station beginnen en eindigen ?

Antwoord 3: Het nummeren van lijnen is aan de vervoerder. Genoemd probleem is een zaak die met een andere lijnnummering wellicht duidelijker kan, maar dit is niet aan ons. De keus voor de nummering kwam vanwege het probleem dat de ritten begonnen en eindigden op het station. Er moest toen altijd een “via” worden vermeld op de digitale reisinformatie bij haltes en op de bussen. Dat is met het apart nummeren opgelost in 2020.

EBS is een dochteronderneming van Egged. Dat bedrijf is eigendom van een coöperatief dat uit ongeveer 3250 werknemers bestaat.[3] Bij de presentatie vroeg onze fractie of buschauffeurs in Nederland zo ook in het bedrijf zouden kunnen deelnemen. De gedeputeerde zou dit nagaan en er aandacht voor vragen.

4. Wat is hier uitgekomen ?

Antwoord 4: Wij hebben dit nagevraagd. Echter EBS Nederland kent deze mogelijkheid niet. Er is ook geen intentie op dit moment om dit in te voeren.

5. Op veel plaatsen zijn nog Keolis-fietscarrousel te zien. Wat gaat daarmee gebeuren nu Keolis de vervoerconcessie niet meer heeft ?

Antwoord 5: Keolis is eigenaar en exploitant van de fietscarrousels KeoBike. Het is aan hen om te bepalen wat zij met deze deelfietsen willen. Zij maken al geruime tijd geen onderdeel meer uit van de openbaar vervoer concessies.

6. In het antwoord op de eerdere vragen over rookvrije bushaltes is niet vermeld om hoeveel bushaltes het gaat. Hoeveel bushaltes zijn inmiddels rookvrij ? Binnen de bebouwde kom van Apeldoorn en Arnhem zijn zo snel geen haltes met een rookvrij-embleem vinden. Zijn het soms alleen bushaltes buiten de bebouwde kom die rookvrij zijn gemaakt ? Zijn het soms alleen bushokjes en niet de haltes met alleen een haltepaal ?

Antwoord 6: In de afspraken met vervoerders is vastgelegd dat alle bushaltes voorzien moeten zijn van een rookvrij-uiting, ongeacht of zij binnen of buiten de bebouwde kom staan en ongeacht of zij een abri hebben of niet. Vervoerder Keolis heeft eerder aangegeven alle bushaltes te hebben voorzien van de uiting, maar bij de overgang van de concessie is gebleken dat dit niet het geval was. Wij hebben vervoerders EBS en Hermes gevraagd de uitingen opnieuw aan te gaan brengen bij de eerstvolgende dienstregelingswijziging.

7. In veel van de bussen die op de Veluwe rijden werkt wifi en/of internet al enkele maanden niet meer. Wordt daar aan gewerkt ?

Antwoord 7: Ja, het was bekend dat dit een probleem was. De oplossing is gevonden. Volgens vervoerder EBS hebben zij dit twee weken geleden opgelost.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/bus-metro-en-tramkaartjes-fors-duurder-in-2023

[2] https://gelderland.parlaeus.nl/user/agenda/action=punt/id=65221

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Egged

Indiendatum: 28 mrt. 2023
Antwoorddatum: 16 mei 2023

De Openbaar vervoertarieven zijn fors gestegen.[1] De OV-reisplanner geeft nu de snelste reis aan, en vermeld de reisduur. Voor veel reizigers is het ook interessant om de goedkoopste reis te zien, eventueel door een dagkaart te gebruiken, door in plaats van de trein de bus te nemen of door een wat groter deel van de reis met de fiets te doen (waardoor andere routes mogelijk worden).

  1. Is het mogelijk een instelling aan de routeplanner toe te voegen om de goedkoopste route weer te geven ? Of om ook een advies weer te geven om een dagkaart te gebruiken ?

Antwoord 1: Het is technisch mogelijk aan de OV-planner een optie “goedkoopste reis” toe te voegen. Omdat er in het OV echter veel verschillende tarieven zijn die ook nog eens per concessie verschillen (zoals abonnementen, actiekaartjes, leeftijdskorting) moet een dergelijke optie gekoppeld worden aan een persoonlijk reisprofiel en is de kans op een onjuiste informatie groot. Bovendien kennen veel trajecten maar één mogelijke OV-reisroute. De meerwaarde van een “goedkoopste optie” is daarom zeer beperkt.

De routeplanner van de provincie, https://www.rrreis.nl/ heeft geen optie om ‘vervoer op aanvraag’ uit te zetten, zoals de https://9292.nl/ planner die wel heeft. Daardoor worden soms routes geadviseerd, waarvoor (een uur) tevoren een rit gereserveerd moet worden, terwijl alternatieven zonder vervoer op aanvraag die nauwelijks langer duren niet worden getoond.

2. Wordt deze optie ook nog aan de https://www.rrreis.nl/ planner toegevoegd ?

Antwoord 2: De RRReisplanner is nog volop in ontwikkeling. Bij de ontwikkeling wordt gekeken welke opties technisch toegevoegd kunnen worden én meerwaarde hebben voor de reizigers. Vooralsnog zien we geen meerwaarde voor de reiziger, omdat een meer persoonlijk reisadvies vraagt om het doorgeven van persoonlijke kenmerken van de reiziger, die (sterk) aan veranderingen onderhevig kunnen zijn. Hierdoor is de kans groot dat er alsnog geen goed of persoonlijk advies uit komt.

Bij de presentatie van EBS (30 november)[2] heeft onze fractie gevraagd of het wel verstandig is om de buslijnen middenin de route van nummer te laten veranderen, in plaats van bij het station. Zoals bijvoorbeeld bij lijnen 3 en 4 in Apeldoorn. Het is verwarrend voor reizigers, maar ook de reisplanner geeft nu al maanden een verkeerd advies. Hij laat de reiziger langer lopen, omdat hij niet doorheeft dat de bus bij halte Kapelmeestershoeve van 4 naar 3 overgaat. (Zie bijlage.) Ook het display in de bus geeft na de ‘eindhalte’ geen volgende haltes weer. (Zie foto in de bijlage.)

3. Wanneer wordt dit hersteld ? Zijn er kosten aan verbonden, bijvoorbeeld om software aan te passen ? Kan nog worden overwogen om terug te gaan naar de situatie waarbij lijnen bij het station beginnen en eindigen ?

Antwoord 3: Het nummeren van lijnen is aan de vervoerder. Genoemd probleem is een zaak die met een andere lijnnummering wellicht duidelijker kan, maar dit is niet aan ons. De keus voor de nummering kwam vanwege het probleem dat de ritten begonnen en eindigden op het station. Er moest toen altijd een “via” worden vermeld op de digitale reisinformatie bij haltes en op de bussen. Dat is met het apart nummeren opgelost in 2020.

EBS is een dochteronderneming van Egged. Dat bedrijf is eigendom van een coöperatief dat uit ongeveer 3250 werknemers bestaat.[3] Bij de presentatie vroeg onze fractie of buschauffeurs in Nederland zo ook in het bedrijf zouden kunnen deelnemen. De gedeputeerde zou dit nagaan en er aandacht voor vragen.

4. Wat is hier uitgekomen ?

Antwoord 4: Wij hebben dit nagevraagd. Echter EBS Nederland kent deze mogelijkheid niet. Er is ook geen intentie op dit moment om dit in te voeren.

5. Op veel plaatsen zijn nog Keolis-fietscarrousel te zien. Wat gaat daarmee gebeuren nu Keolis de vervoerconcessie niet meer heeft ?

Antwoord 5: Keolis is eigenaar en exploitant van de fietscarrousels KeoBike. Het is aan hen om te bepalen wat zij met deze deelfietsen willen. Zij maken al geruime tijd geen onderdeel meer uit van de openbaar vervoer concessies.

6. In het antwoord op de eerdere vragen over rookvrije bushaltes is niet vermeld om hoeveel bushaltes het gaat. Hoeveel bushaltes zijn inmiddels rookvrij ? Binnen de bebouwde kom van Apeldoorn en Arnhem zijn zo snel geen haltes met een rookvrij-embleem vinden. Zijn het soms alleen bushaltes buiten de bebouwde kom die rookvrij zijn gemaakt ? Zijn het soms alleen bushokjes en niet de haltes met alleen een haltepaal ?

Antwoord 6: In de afspraken met vervoerders is vastgelegd dat alle bushaltes voorzien moeten zijn van een rookvrij-uiting, ongeacht of zij binnen of buiten de bebouwde kom staan en ongeacht of zij een abri hebben of niet. Vervoerder Keolis heeft eerder aangegeven alle bushaltes te hebben voorzien van de uiting, maar bij de overgang van de concessie is gebleken dat dit niet het geval was. Wij hebben vervoerders EBS en Hermes gevraagd de uitingen opnieuw aan te gaan brengen bij de eerstvolgende dienstregelingswijziging.

7. In veel van de bussen die op de Veluwe rijden werkt wifi en/of internet al enkele maanden niet meer. Wordt daar aan gewerkt ?

Antwoord 7: Ja, het was bekend dat dit een probleem was. De oplossing is gevonden. Volgens vervoerder EBS hebben zij dit twee weken geleden opgelost.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/bus-metro-en-tramkaartjes-fors-duurder-in-2023

[2] https://gelderland.parlaeus.nl/user/agenda/action=punt/id=65221

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Egged

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Grenzen aan geknoei

Lees verder

Schriftelijke vragen MacCready-index als indicator

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer