Schrif­te­lijke vragen MacCready-index als indicator


Indiendatum: 28 mrt. 2023

In 1998 liet Paul MacCready in een TED-talk zien dat het (massa)percentage wilde gewervelde landdieren ten opzichte van het totaal aan gewervelde landdieren de laatste eeuw in een snel en zorgwekkend tempo is gedaald.[1] De daling is het gevolg van een verkleining van het leefgebieden van wilde dieren, maar evenzeer van de groei van het aantal mensen, en een sterk uitbreidende veehouderij.

Voor Gelderland zijn bij het CBS gegevens beschikbaar over het aantal mensen en het aantal gehouden dieren, en bij de Nationale Databank Flora en Fauna over het aantal dieren in het wild.[2]

 1. Is het technisch mogelijk om over de MacCready-index van Gelderland te rapporteren, bijvoorbeeld jaarlijks ?

  Antwoord:
  Nee. Gegevens over het aantal dieren in het wild zijn niet beschikbaar. In de Nationale Databank Flora en Fauna worden waarnemingen van soorten opgeslagen. Soms op basis van systematische tellingen maar veelal betreft het toevallig doorgegeven waarnemingen. Gegevens over het aantal individuen van een soort in Gelderland zijn niet uit deze data af te leiden.

 2. Ziet u hierin ook toegevoegde waarde, als een extra indicator om de toestand van de Gelderse natuur te beschrijven, in de tijd te kunnen volgen, en om die met andere provincies te kunnen vergelijken, en bent u bereid dat te doen ?

  Antwoord:
  Nee. Wij zien geen toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van een dergelijke index waarin aantal dieren, aantal mensen en aantal gehouden dieren in relatie met elkaar worden gebracht. Het CBS bepaalt voor welke soorten de hierboven genoemde data gebruikt kunnen worden voor statistisch betrouwbare verspreidings- en aantal trends. Samen met het CBS hebben we indicatoren ontwikkeld om de toestand van de biodiversiteit in Gelderland te volgen. Iedere drie jaar rapporteren wij hierover in Hoe gaat het met de biodiversiteit in Gelderland.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] https://www.ted.com/talks/paul_maccready_nature_vs_humans?language=en
https://nhdaly.github.io/2018/09/04/Digging-into-the-dissappearance-of-natures-land-dwelling-vertebrates.html

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Databank_Flora_en_Fauna

Indiendatum: 28 mrt. 2023
Antwoorddatum: 11 apr. 2023

In 1998 liet Paul MacCready in een TED-talk zien dat het (massa)percentage wilde gewervelde landdieren ten opzichte van het totaal aan gewervelde landdieren de laatste eeuw in een snel en zorgwekkend tempo is gedaald.[1] De daling is het gevolg van een verkleining van het leefgebieden van wilde dieren, maar evenzeer van de groei van het aantal mensen, en een sterk uitbreidende veehouderij.

Voor Gelderland zijn bij het CBS gegevens beschikbaar over het aantal mensen en het aantal gehouden dieren, en bij de Nationale Databank Flora en Fauna over het aantal dieren in het wild.[2]

 1. Is het technisch mogelijk om over de MacCready-index van Gelderland te rapporteren, bijvoorbeeld jaarlijks ?

  Antwoord:
  Nee. Gegevens over het aantal dieren in het wild zijn niet beschikbaar. In de Nationale Databank Flora en Fauna worden waarnemingen van soorten opgeslagen. Soms op basis van systematische tellingen maar veelal betreft het toevallig doorgegeven waarnemingen. Gegevens over het aantal individuen van een soort in Gelderland zijn niet uit deze data af te leiden.

  2. Ziet u hierin ook toegevoegde waarde, als een extra indicator om de toestand van de Gelderse natuur te beschrijven, in de tijd te kunnen volgen, en om die met andere provincies te kunnen vergelijken, en bent u bereid dat te doen ?

  Antwoord:
  Nee. Wij zien geen toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van een dergelijke index waarin aantal dieren, aantal mensen en aantal gehouden dieren in relatie met elkaar worden gebracht. Het CBS bepaalt voor welke soorten de hierboven genoemde data gebruikt kunnen worden voor statistisch betrouwbare verspreidings- en aantal trends. Samen met het CBS hebben we indicatoren ontwikkeld om de toestand van de biodiversiteit in Gelderland te volgen. Iedere drie jaar rapporteren wij hierover in Hoe gaat het met de biodiversiteit in Gelderland.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://www.ted.com/talks/paul_maccready_nature_vs_humans?language=en
https://nhdaly.github.io/2018/09/04/Digging-into-the-dissappearance-of-natures-land-dwelling-vertebrates.html

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Databank_Flora_en_Fauna

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Openbaar vervoer, diverse vragen

Lees verder

Schriftelijke vragen Dreigende drinkwatercrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer