Schrif­te­lijke vragen Wild­re­flectors


Indiendatum: 27 mrt. 2023

In statenbrief PS2022-938 over het verminderen van wildaanrijdingen wordt op bladzijde 7 van de bijlage de proef met de wildreflectors rond Winterswijk genoemd.[1] Onze fractie heeft op 5 januari dit type wildreflectors bekeken, en filmpjes gemaakt, aan de Kottenseweg (N319) bij het Buskersbos (Natuurmonumenten).

Eerder, in 2009, bekeken we de ITEK reflectors met retroreflecterende folie, en stelden daar vragen over.[2] Volgens productspecificaties en verhalen in de media zouden de bewegende ‘molentjes’ het licht in verschillende richtingen reflecteren. Dat is niet juist. De retroreflecterende folie kaatst het licht, ondanks de bewegingen, juist precies in een smalle bundel terug in de richting van de auto’s die over de weg rijden. De dieren opzij van de weg zien het weerkaatste licht daardoor juist niet.

In 2017 bekeken we de ovale blauwe reflectoren, en stelden daar vragen over.[3] Ook die reflectoren gebruiken retroreflecterende folie, waardoor ze vrijwel geen licht reflecteren in de richting van dieren in het veld opzij van de weg. Deze reflectors worden nog steeds bijgeplaatst.[4]

De wildreflectoren in Winterswijk, waarvan ook een afbeelding in de statenbrief staat, zijn van het type “Motzener multi wildschutz warner”. Ze worden beschermd met een patent.[5]

In een beschrijving staat :[6]

"Sein spezieller Aufbau mit bis zu 156 verschiedenen Lichtblitzen je Einzelreflektor sorgt für hohe Wirksamkeit. Das Wild nimmt die unterschiedlichen Farbtöne als grell, sich laufend verändernd und in Bewegung wahr. Dies macht eine Gewöhnung selbst über Jahre unwahrscheinlich."

Een Nederlands blad schrijft :[7]

"Wildbeheereenheden De Waterbloem en Land van Horne pleitten al eerder voor het gebruiken van meer blauwe wildspiegels. Ze werken beter omdat in het licht dat ze weerkaatsen een bepaalde honingraatstructuur zit die voor mensen niet zichtbaar is. Dieren schrikken er meer van dan bij regulier licht, waardoor ze een weg niet zullen oversteken."

Zo gaat het iedere keer. Na een paar jaar komt weer een nieuw type wildreflector, met weer een nieuw snufje, waarvan onwaarschijnlijk is dat het werkt, waar patent op kan worden aangevraagd, en waar weer een marketingcampagne bij bedacht wordt. Het plaatsen van wildreflectors kan ook betekenen dat er niet gekozen wordt voor maatregelen die beter werken (bijvoorbeeld dichte heggen langs de weg, afgewisseld met oversteekplaatsen).

In een filmpje op youtube (“Innovationspreis : Multi-Wildschutz -Warner”)[8] is bij 0:25 te zien hoe de wildreflector in de richting van het aanrijdende verkeer wordt vastgehouden. (Zie afbeelding 1 achteraan deze vragen.) Dat lijkt veel logischer dan de voorgeschreven positie aan de zijkant van de bermpaal, van het verkeer af. Als de reflector in de richting van het aanrijdende verkeer is gemonteerd, zullen beide zijden met de vier kleine reflectors wat doen : de rechterzijde reflecteert het licht van de auto naar de berm aan de kant van de auto, de linkerzijde naar de overkant van de weg. (De vier kleine reflectors zijn niet retroreflecterend.) Als de reflector op de voorgeschreven wijze wordt gemonteerd, aan de zijkant, doe de rechterzijde van de reflector, die niet door de lampen van de auto beschenen wordt, helemaal niets. Het licht van tegemoetkomende auto’s doet ook niets; zo is de verlichting van een auto afgesteld. (Bij 2:08 is nog te zien dat de vier reflectors in een aantal verschillende patronen gemonteerd worden, een relatief dure fabricagemethode. Zie afbeelding 2. Het is onwaarschijnlijk dat dit voor de dieren verschil maakt. De reflectoren moeten volgens de producent ook in een speciale volgorde langs de weg opgesteld worden.[9])

Op een andere website is te lezen (zie afbeelding 3) :[10]

"10 Keine beeinträchtigung der verkehrsteilnehmer"

En :

"Die gewählte geringe Bauteiltiefe stellt dabei sicher, dass der Autofahrer die Multi-Wildschutz-Warner im Straßenverkehr kaum wahrnimmt. Eine Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer ist damit ausgeschlossen. Die geringe Restwahrnehmung gibt den Verkehrsteilnehmern vielmehr einen Hinweis auf einen für Wildunfälle gefährdeten Streckenabschnitt."

Mogelijk is het een eis dat de wildreflectors niet moeten opvallen, om de verkeersdeelnemers niet te beïnvloeden. Wanneer de reflectors in de richting van het verkeer gemonteerd zouden worden, zou de halfronde vorm met retroreflecterende blauwe folie erg opvallen, net als de gele ITEK ‘molentjes’. Wanneer de reflector in de voorgeschreven richting opzij gemonteerd wordt, valt de reflector niet op, omdat de halfronde vorm helemaal niet veel meer doet.

Het roept de vraag op, of pas na het ontwerpen en produceren van de productiematrijzen men tot de conclusie kwam dat de reflector niet zoals bedoeld richting het aankomend verkeer kon worden gemonteerd, omdat het dan teveel zou opvallen voor de verkeersdeelnemers.

Op bovenstaande website is over de halfronde blauwe vorm te lezen :[11]

“Der obere Teil des Grundkörpers ist in einer Halbkreisform ausgebildet. Dieser Teil dient der Aufnahme einer blauen Reflektionsfolie mit dem höchsten Reflektionsgrad (Typs 3). Aufgrund der Halbkreisform ist eine umlaufende Reflektion in den Schattenbereich gewährleistet. Die eingesetzte Folie ist eine extrem leistungsfähige, langlebige, mikroprismatische retroreflektierende Folie. Die einzigartige Konstruktion bietet hohe Reflektionseigenschaften für schwierige Lichtverhältnisse im Straßenverkehr. Die Folie besteht aus richtungsunabhängigem Material, dessen Prismenflächen in verschiedene Richtungen ausgerichtet sind. Aufgrund dieser intelligenten Rundumausrichtung ist eine gleichmäßige visuelle Reflektion unabhängig von der jeweiligen Position der Wildtiere sichergestellt.”

Het is waarschijnlijk gebaseerd op de tekst in het patent :

Über den gerundeten Teil des Grundkörpers und die darauf angeordnete hochwirksame Reflexionsfolie wird auf der dem zu erwartenden Wild zugewandten Schattenseite ein Bereich von etwa 160 Winkelgrad erfasst

Dat is niet juist. Bij Winterswijk is te zien dat het retroreflecterende materiaal van de halfronde bovenkant het licht alleen naar de bron terugkaatst. (Zie afbeelding 4.)

Uit de waarnemingen bij de Kottenseweg bleek dat de hoogte van de wildreflectors belangrijk is. Kleine dieren zullen in de praktijk geen reflecties zien, omdat het weerkaatste licht over ze heen schijnt. Grote dieren zien het ook niet. Het is moeilijk om een opname te maken waarbij het reflecterende licht goed te zien is. (Zie afbeelding 5.) Doordat de reflectors richting de berm in plaats van richting de tegemoetkomende auto’s worden gemonteerd, geven auto’s die van rechts aan komen rijden geen reflecties. (Afbeelding 7.)

Op afbeelding 8 is te zien dat de wildreflectors bij Winterswijk vrij stoffig zijn, en dat de Nederlandse bermpalen er eigenlijk te smal voor zijn (waardoor de bevestigingsgaten aan de buitenkant niet gebruikt kunnen worden).

Vorige week werd bekend dat er nog geen resultaat bekend is van het ‘zandstroken onderzoek’, dat ook in de statenbrief wordt genoemd.[12]

Vraag 1: Het is goed dat het zandstroken onderzoek gebeurt, maar zo’n praktijkonderzoek kost vrij veel tijd. Is het niet beter om wildreflectors, de documentatie erbij, de specificaties ervan en de werking ook even met een lab-test technisch te laten beoordelen?

Antwoord: Nee, wij gaan er vanuit dat de specificaties die door de fabrikant worden opgegeven juist zijn en voeren daarom geen lab-test uit. Een praktijk onderzoek blijft echter noodzakelijk. Het zandstroken onderzoek is een ander onderzoek dan dat van de wildspiegels. Het zandstroken onderzoek onderzoekt de werking van kastjes die een fluitsignaal afgeven, waarbij het bij de wildspiegels gaat om reflectoren met geurstof.

Vraag 2: Duitsland is groter, heeft meer wild, en waarschijnlijk ook meer aanrijdingen en meer wildreflectors. Wordt met Duitsland intensief samengewerkt om de werking van de wildreflectors te onderzoeken?

Antwoord: Nee. We zullen uw suggesties en ervaring meegeven aan de WUR. De WUR voert momenteel onderzoek uit naar wildreflectors.

Vraag 3: Zijn, bijvoorbeeld in Duitsland, de beweringen van de fabrikant door een (onafhankelijk) onderzoek getoetst ?

Antwoord: Voor zover bij ons bekend is niet. In dit geval is er daarom voor gekozen om de werking van de wildspiegels zelf in de praktijk te testen.

Vraag 4: Zou in Nederland de reflector wel richting de tegemoetkomende auto’s mogen worden gemonteerd, zoals in afbeelding 1 ? Of zijn er in Nederland ook eisen dat het “verkeersbeeld” niet mag wijzigen ?

Antwoord: De bermplanken in Nederland moeten aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de reflector op de juiste aanstraalhoogte voor koplampen van het verkeer zitten. Het gaat dan om de reflector die standaard aan de voor- en achterkant van bermplanken zit met een verkeerskundige functie, dus níet de wildspiegels. Daarnaast moet het hectometernummer zichtbaar zijn. Daarmee is er geen ruimte over aan de voorkant van de bermplank, anders zou de wildspiegel op een verkeerde hoogte komen te zitten. Tevens is de voorkant van een bermplank niet stevig genoeg om wildspiegels aan te bevestigen omdat deze hol zijn. De zijkant is hiervoor wel stevig genoeg.

Vraag 5: Hoe vaak worden rond Winterswijk de sponzen in de wildreflectors van nieuwe geurstof voorzien ?

Antwoord: 4x per jaar wordt de geurstof van roofdieren ververst om daarmee wild af te schrikken.

Vraag 6: Hoe vaak worden rond Winterswijk de wildreflectors schoongemaakt ?

Antwoord: De wildreflectoren worden tegelijk met de bermplanken schoongemaakt, het uitgangspunt is twee keer per jaar.

Vraag 7: De bermpaaltjes waarop de wildreflectors gemonteerd zijn staan op ruime afstand van elkaar. Als de wildreflectors al zouden werken, is dan de kans niet groot dat dieren precies tussen twee wildreflectors doorlopen ? Is meer goedkopere reflectors dan niet beter? Wordt dat onderzocht? Wordt de precieze plaats van een aanrijding bijgehouden, om te zien of het misschien vaker tussen twee bermpaaltje gebeurt dan bij een bermpaaltje? Wordt dit in het zandstrokenonderzoek meegenomen?

Antwoord: De wildspiegels zijn in samenspraak met de lokale wildbeheer eenheid (WBE) aangebracht volgens de aangeleverde eisen. De onderlinge afstand in deze eisen is 50 meter. Meer goedkopere reflectors heeft geen zin, omdat van andere typen wildspiegels al is aangetoond dat ze het aantal wildaanrijdingen niet verminderen. De plek van een aanrijding wordt zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden, maar hier zit een grote onnauwkeurigheid op doordat gebruik wordt gemaakt van GPS locaties en wild op een andere plek kan liggen dan het is aangereden.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.[1] https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=view/id=27807

[2] https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-wildreflectors-bermreflectors#vragen
https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-wildreflectors-nunspeterweg#vragen

[3] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/4/Statenvragen/358279
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/4937284/2/RLW+-+Statenvragen+over+wildreflectors%2C+L_+van+der+Veer+(PvdDieren)+(PS2017-3)

[4] https://www.achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl/nieuws/natuur/411518/wildspiegels-in-berkelstreek-krijgen-groot-onderhoud

[5] https://patentimages.storage.googleapis.com/93/f0/9b/bb03712b45fdb5/DE202014008521U1.pdf

[6] https://www.grube.de/p/multi-wildschutz-warner/P75-158/

[7] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190712_00114383

[8] https://www.youtube.com/watch?v=X4nWXnzcvYU

[9] https://www.hagopur.de/wp-content/uploads/2013/07/Anleitung-zur-Montage-des-Multi-Wildschutz-Warner.pdf

[10] https://www.wildwechsel-unfall-vermeiden.de/wirkungsgrad-funktionen-multi-wildschutz-warner-wildwarner-wildunfaelle-wildwarnreflektoren.html

[11]https://www.wildwechsel-unfall-vermeiden.de/wirkungsgrad-funktionen-multi-wildschutz-warner-wildwarner-wildunfaelle-wildwarnreflektoren.html

[12] https://www.achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl/nieuws/natuur/449101/nog-geen-resultaten-bekend-van-zandstroken-onderzoek

Indiendatum: 27 mrt. 2023
Antwoorddatum: 16 mei 2023

In statenbrief PS2022-938 over het verminderen van wildaanrijdingen wordt op bladzijde 7 van de bijlage de proef met de wildreflectors rond Winterswijk genoemd.[1] Onze fractie heeft op 5 januari dit type wildreflectors bekeken, en filmpjes gemaakt, aan de Kottenseweg (N319) bij het Buskersbos (Natuurmonumenten).

Eerder, in 2009, bekeken we de ITEK reflectors met retroreflecterende folie, en stelden daar vragen over.[2] Volgens productspecificaties en verhalen in de media zouden de bewegende ‘molentjes’ het licht in verschillende richtingen reflecteren. Dat is niet juist. De retroreflecterende folie kaatst het licht, ondanks de bewegingen, juist precies in een smalle bundel terug in de richting van de auto’s die over de weg rijden. De dieren opzij van de weg zien het weerkaatste licht daardoor juist niet.

In 2017 bekeken we de ovale blauwe reflectoren, en stelden daar vragen over.[3] Ook die reflectoren gebruiken retroreflecterende folie, waardoor ze vrijwel geen licht reflecteren in de richting van dieren in het veld opzij van de weg. Deze reflectors worden nog steeds bijgeplaatst.[4]

De wildreflectoren in Winterswijk, waarvan ook een afbeelding in de statenbrief staat, zijn van het type “Motzener multi wildschutz warner”. Ze worden beschermd met een patent.[5]

In een beschrijving staat :[6]

"Sein spezieller Aufbau mit bis zu 156 verschiedenen Lichtblitzen je Einzelreflektor sorgt für hohe Wirksamkeit. Das Wild nimmt die unterschiedlichen Farbtöne als grell, sich laufend verändernd und in Bewegung wahr. Dies macht eine Gewöhnung selbst über Jahre unwahrscheinlich."

Een Nederlands blad schrijft :[7]

"Wildbeheereenheden De Waterbloem en Land van Horne pleitten al eerder voor het gebruiken van meer blauwe wildspiegels. Ze werken beter omdat in het licht dat ze weerkaatsen een bepaalde honingraatstructuur zit die voor mensen niet zichtbaar is. Dieren schrikken er meer van dan bij regulier licht, waardoor ze een weg niet zullen oversteken."

Zo gaat het iedere keer. Na een paar jaar komt weer een nieuw type wildreflector, met weer een nieuw snufje, waarvan onwaarschijnlijk is dat het werkt, waar patent op kan worden aangevraagd, en waar weer een marketingcampagne bij bedacht wordt. Het plaatsen van wildreflectors kan ook betekenen dat er niet gekozen wordt voor maatregelen die beter werken (bijvoorbeeld dichte heggen langs de weg, afgewisseld met oversteekplaatsen).

In een filmpje op youtube (“Innovationspreis : Multi-Wildschutz -Warner”)[8] is bij 0:25 te zien hoe de wildreflector in de richting van het aanrijdende verkeer wordt vastgehouden. (Zie afbeelding 1 achteraan deze vragen.) Dat lijkt veel logischer dan de voorgeschreven positie aan de zijkant van de bermpaal, van het verkeer af. Als de reflector in de richting van het aanrijdende verkeer is gemonteerd, zullen beide zijden met de vier kleine reflectors wat doen : de rechterzijde reflecteert het licht van de auto naar de berm aan de kant van de auto, de linkerzijde naar de overkant van de weg. (De vier kleine reflectors zijn niet retroreflecterend.) Als de reflector op de voorgeschreven wijze wordt gemonteerd, aan de zijkant, doe de rechterzijde van de reflector, die niet door de lampen van de auto beschenen wordt, helemaal niets. Het licht van tegemoetkomende auto’s doet ook niets; zo is de verlichting van een auto afgesteld. (Bij 2:08 is nog te zien dat de vier reflectors in een aantal verschillende patronen gemonteerd worden, een relatief dure fabricagemethode. Zie afbeelding 2. Het is onwaarschijnlijk dat dit voor de dieren verschil maakt. De reflectoren moeten volgens de producent ook in een speciale volgorde langs de weg opgesteld worden.[9])

Op een andere website is te lezen (zie afbeelding 3) :[10]

"10 Keine beeinträchtigung der verkehrsteilnehmer"

En :

"Die gewählte geringe Bauteiltiefe stellt dabei sicher, dass der Autofahrer die Multi-Wildschutz-Warner im Straßenverkehr kaum wahrnimmt. Eine Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer ist damit ausgeschlossen. Die geringe Restwahrnehmung gibt den Verkehrsteilnehmern vielmehr einen Hinweis auf einen für Wildunfälle gefährdeten Streckenabschnitt."

Mogelijk is het een eis dat de wildreflectors niet moeten opvallen, om de verkeersdeelnemers niet te beïnvloeden. Wanneer de reflectors in de richting van het verkeer gemonteerd zouden worden, zou de halfronde vorm met retroreflecterende blauwe folie erg opvallen, net als de gele ITEK ‘molentjes’. Wanneer de reflector in de voorgeschreven richting opzij gemonteerd wordt, valt de reflector niet op, omdat de halfronde vorm helemaal niet veel meer doet.

Het roept de vraag op, of pas na het ontwerpen en produceren van de productiematrijzen men tot de conclusie kwam dat de reflector niet zoals bedoeld richting het aankomend verkeer kon worden gemonteerd, omdat het dan teveel zou opvallen voor de verkeersdeelnemers.

Op bovenstaande website is over de halfronde blauwe vorm te lezen :[11]

“Der obere Teil des Grundkörpers ist in einer Halbkreisform ausgebildet. Dieser Teil dient der Aufnahme einer blauen Reflektionsfolie mit dem höchsten Reflektionsgrad (Typs 3). Aufgrund der Halbkreisform ist eine umlaufende Reflektion in den Schattenbereich gewährleistet. Die eingesetzte Folie ist eine extrem leistungsfähige, langlebige, mikroprismatische retroreflektierende Folie. Die einzigartige Konstruktion bietet hohe Reflektionseigenschaften für schwierige Lichtverhältnisse im Straßenverkehr. Die Folie besteht aus richtungsunabhängigem Material, dessen Prismenflächen in verschiedene Richtungen ausgerichtet sind. Aufgrund dieser intelligenten Rundumausrichtung ist eine gleichmäßige visuelle Reflektion unabhängig von der jeweiligen Position der Wildtiere sichergestellt.”

Het is waarschijnlijk gebaseerd op de tekst in het patent :

Über den gerundeten Teil des Grundkörpers und die darauf angeordnete hochwirksame Reflexionsfolie wird auf der dem zu erwartenden Wild zugewandten Schattenseite ein Bereich von etwa 160 Winkelgrad erfasst

Dat is niet juist. Bij Winterswijk is te zien dat het retroreflecterende materiaal van de halfronde bovenkant het licht alleen naar de bron terugkaatst. (Zie afbeelding 4.)

Uit de waarnemingen bij de Kottenseweg bleek dat de hoogte van de wildreflectors belangrijk is. Kleine dieren zullen in de praktijk geen reflecties zien, omdat het weerkaatste licht over ze heen schijnt. Grote dieren zien het ook niet. Het is moeilijk om een opname te maken waarbij het reflecterende licht goed te zien is. (Zie afbeelding 5.) Doordat de reflectors richting de berm in plaats van richting de tegemoetkomende auto’s worden gemonteerd, geven auto’s die van rechts aan komen rijden geen reflecties. (Afbeelding 7.)

Op afbeelding 8 is te zien dat de wildreflectors bij Winterswijk vrij stoffig zijn, en dat de Nederlandse bermpalen er eigenlijk te smal voor zijn (waardoor de bevestigingsgaten aan de buitenkant niet gebruikt kunnen worden).

Vorige week werd bekend dat er nog geen resultaat bekend is van het ‘zandstroken onderzoek’, dat ook in de statenbrief wordt genoemd.[12]

Vraag 1: Het is goed dat het zandstroken onderzoek gebeurt, maar zo’n praktijkonderzoek kost vrij veel tijd. Is het niet beter om wildreflectors, de documentatie erbij, de specificaties ervan en de werking ook even met een lab-test technisch te laten beoordelen?

Antwoord: Nee, wij gaan er vanuit dat de specificaties die door de fabrikant worden opgegeven juist zijn en voeren daarom geen lab-test uit. Een praktijk onderzoek blijft echter noodzakelijk. Het zandstroken onderzoek is een ander onderzoek dan dat van de wildspiegels. Het zandstroken onderzoek onderzoekt de werking van kastjes die een fluitsignaal afgeven, waarbij het bij de wildspiegels gaat om reflectoren met geurstof.

Vraag 2: Duitsland is groter, heeft meer wild, en waarschijnlijk ook meer aanrijdingen en meer wildreflectors. Wordt met Duitsland intensief samengewerkt om de werking van de wildreflectors te onderzoeken?

Antwoord: Nee. We zullen uw suggesties en ervaring meegeven aan de WUR. De WUR voert momenteel onderzoek uit naar wildreflectors.

Vraag 3: Zijn, bijvoorbeeld in Duitsland, de beweringen van de fabrikant door een (onafhankelijk) onderzoek getoetst ?

Antwoord: Voor zover bij ons bekend is niet. In dit geval is er daarom voor gekozen om de werking van de wildspiegels zelf in de praktijk te testen.

Vraag 4: Zou in Nederland de reflector wel richting de tegemoetkomende auto’s mogen worden gemonteerd, zoals in afbeelding 1 ? Of zijn er in Nederland ook eisen dat het “verkeersbeeld” niet mag wijzigen ?

Antwoord: De bermplanken in Nederland moeten aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de reflector op de juiste aanstraalhoogte voor koplampen van het verkeer zitten. Het gaat dan om de reflector die standaard aan de voor- en achterkant van bermplanken zit met een verkeerskundige functie, dus níet de wildspiegels. Daarnaast moet het hectometernummer zichtbaar zijn. Daarmee is er geen ruimte over aan de voorkant van de bermplank, anders zou de wildspiegel op een verkeerde hoogte komen te zitten. Tevens is de voorkant van een bermplank niet stevig genoeg om wildspiegels aan te bevestigen omdat deze hol zijn. De zijkant is hiervoor wel stevig genoeg.

Vraag 5: Hoe vaak worden rond Winterswijk de sponzen in de wildreflectors van nieuwe geurstof voorzien ?

Antwoord: 4x per jaar wordt de geurstof van roofdieren ververst om daarmee wild af te schrikken.

Vraag 6: Hoe vaak worden rond Winterswijk de wildreflectors schoongemaakt ?

Antwoord: De wildreflectoren worden tegelijk met de bermplanken schoongemaakt, het uitgangspunt is twee keer per jaar.

Vraag 7: De bermpaaltjes waarop de wildreflectors gemonteerd zijn staan op ruime afstand van elkaar. Als de wildreflectors al zouden werken, is dan de kans niet groot dat dieren precies tussen twee wildreflectors doorlopen ? Is meer goedkopere reflectors dan niet beter? Wordt dat onderzocht? Wordt de precieze plaats van een aanrijding bijgehouden, om te zien of het misschien vaker tussen twee bermpaaltje gebeurt dan bij een bermpaaltje? Wordt dit in het zandstrokenonderzoek meegenomen?

Antwoord: De wildspiegels zijn in samenspraak met de lokale wildbeheer eenheid (WBE) aangebracht volgens de aangeleverde eisen. De onderlinge afstand in deze eisen is 50 meter. Meer goedkopere reflectors heeft geen zin, omdat van andere typen wildspiegels al is aangetoond dat ze het aantal wildaanrijdingen niet verminderen. De plek van een aanrijding wordt zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden, maar hier zit een grote onnauwkeurigheid op doordat gebruik wordt gemaakt van GPS locaties en wild op een andere plek kan liggen dan het is aangereden.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

[1] https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=view/id=27807

[2] https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-wildreflectors-bermreflectors#vragen
https://gelderland.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-wildreflectors-nunspeterweg#vragen

[3] https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/4/Statenvragen/358279
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/4937284/2/RLW+-+Statenvragen+over+wildreflectors%2C+L_+van+der+Veer+(PvdDieren)+(PS2017-3)

[4] https://www.achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl/nieuws/natuur/411518/wildspiegels-in-berkelstreek-krijgen-groot-onderhoud

[5] https://patentimages.storage.googleapis.com/93/f0/9b/bb03712b45fdb5/DE202014008521U1.pdf

[6] https://www.grube.de/p/multi-wildschutz-warner/P75-158/

[7] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190712_00114383

[8] https://www.youtube.com/watch?v=X4nWXnzcvYU

[9] https://www.hagopur.de/wp-content/uploads/2013/07/Anleitung-zur-Montage-des-Multi-Wildschutz-Warner.pdf

[10] https://www.wildwechsel-unfall-vermeiden.de/wirkungsgrad-funktionen-multi-wildschutz-warner-wildwarner-wildunfaelle-wildwarnreflektoren.html

[11]https://www.wildwechsel-unfall-vermeiden.de/wirkungsgrad-funktionen-multi-wildschutz-warner-wildwarner-wildunfaelle-wildwarnreflektoren.html

[12] https://www.achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl/nieuws/natuur/449101/nog-geen-resultaten-bekend-van-zandstroken-onderzoek

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Informatie over rechtszaken

Lees verder

Schriftelijke vragen Grenzen aan geknoei

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer