Schrif­te­lijke vragen MTR & perspec­tiefnota


Indiendatum: 13 jun. 2021

Vragen over de Midterm review en perspectiefnota.

 1. Onze fractie heeft er al enkele malen op gewezen dat het een groot gebrek is dat het onderzoek naar de voortgang van de realisatie van de Ecologische Verbindingszones nog niet gereed is nu we de MTR en de perspectiefnota bespreken. Er kunnen nu geen goede complete afwegingen worden gemaakt. Zijn er al voorlopige resultaten bekend? Wanneer zal het rapport beschikbaar zijn?
 2. Op enkele plaatsen is in de uitwerking MTR en perspectiefnota over “groei” te lezen:

  “Om te anticiperen op de groei van verplaatsingen en de klimaatopgave willen we de reiziger verleiden de slimste en schoonste keuze te maken om door het netwerk te reizen.”

  “Samen willen we werken aan een regio waarin we groeiopgaven in verstedelijking, bereikbaarheid en economie in balans houden met de leefkwaliteit van de regio. De grote potentie van de regio kan in onze ogen alleen ten volle benut worden als er in de regio goed wordt samengewerkt tussen alle triple helix partners: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.”

  “Prognoses laten zien dat na de crisis groei op weg en spoor te verwachten valt.”


  “Groei” betekent dat schaarse ruimte, middelen en grondstoffen anders verdeeld gaan worden. Onze fractie mist een analyse (of bijstelling van een analyse) daarvan. Waar kunnen we de scenario’s vinden waar het college van uitgaat, met betrekking tot grondgebruik (voor landbouw, natuur, wonen, werken, mobiliteit, etc.), aantal inwoners, migratie, woonwerkverkeer, etc.?
 3. Blz. 17, over stikstof: “Maximale vergunningverlening binnen toegestane regels.”

  Er is weer ophef ontstaan over het verleasen van (niet gerealiseerde) depositie:
  https://www.bd.nl/brabant/tien...

  Onze fractie heeft daar eerder vragen over gesteld, zie PS2020-801, laatste vraag. Het antwoord is “Daarin is inmiddels voorzien.”. Op welke manier is er in voorzien en waar kunnen we het terug vinden?

  Is er beleidsruimte? Met andere woorden, is er ook een andere keuze “Minimale vergunningverlening binnen toegestane regels.”?
 4. Blz. 72: “Binnen deze nieuwe entiteiten is btw niet compensabel. Hierdoor kunnen effectief minder uren worden ingezet, waardoor de uitvoering van het plan DOOR! onder druk komt te staan.”

  Is bij het omvormen van de hotspots naar eigen entiteiten vooraf afgewogen dat dit tot een probleem in de begroting zou leiden?

  Is zeker dat na 2022 geen bijdrage meer nodig zal zijn?
 5. Blz. 94, wat betreft de reactie op de toezegging c) aanpak Jakobskruiskruid. Er is opdracht gegeven aan een ecoloog om een beheersadvies te maken voor de bestrijding van Jakobskruiskruid op het eigendom in Nederhemert.

  Is de opdracht aan de ecoloog inderdaad om een advies te maken voor de bestrijding, of is de opdracht breder, bijvoorbeeld om te onderzoeken of er een probleem is? Zo nee, wat is er op het eigendom in Nederhemert aan de hand?
 6. Blz. 96, wat betreft de reactie op de toezegging i) rookvrije zones bij bushaltes.

  Wat wordt er met plaquettes bedoeld?
  Wordt er aangesloten bij een systeem dat elders al in gebruik is?
  Wordt er een symbool gebruikt dat ook voor buitenlandse gasten duidelijk is?
 7. Blz. 99, wat betreft de reactie op de toezegging m) drukte-app voor bussen.

  In de reactie staat dat een app niet zinvol is, omdat er op dit moment maar weinig bussen vol zijn. We hebben juist gevraagd naar de informatie over drukte in de bus, omdat het in verband met de covid-pandemie voor reizigers extra belangrijk is om te zien wanneer een bus vrijwel leeg rondrijdt. Reizigers zijn/waren onzeker of ze de bus konden nemen, maar in een vrijwel lege bus kan met weinig risico gereisd worden.

  In de reactie staat dat er hoge kosten aan verbonden zijn, bijvoorbeeld doordat sensoren aangebracht moeten worden. We hebben er in de vergadering juist op gewezen dat op basis van in- en uitchecken al iets over de drukte van bepaalde lijnen te zeggen zou moeten zijn.

  Inmiddels hebben de vervoerders niet stilgezeten, en in de reisplanner van Rrreis wordt van sommige lijnen de drukte-informatie al getoond. Bij lijn 231 bijvoorbeeld wel, maar bij lijn C2 niet. De 9292 website toont de informatie ook niet.

  Wanneer zal bij alle lijnen drukte-informatie beschikbaar zijn?