Schrif­te­lijke vragen over natuur­ver­binding Flevoland / Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: mrt. 2018

Schriftelijke vragen (art. 39 RvO) aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

datum : 6-3-2018

van : L. van der Veer (Partij voor de Dieren)

onderwerp : Natuurverbinding Flevoland / Oostvaardersplassen.

Diverse organisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds[1] , hebben opgeroepen om natuurgebied de Oostvaardersplassen alsnog te verbinden met de Veluwe, zodat er voor edelherten, Konikpaarden en andere dieren een mogelijkheid ontstaat om zich van het ene naar het andere gebied te verplaatsen. Op dit moment zitten de dieren opgesloten in het gebied. Er wordt al sinds minstens 2001 gesproken over dit plan[2] . Door Alterra is in 2007 een beoordeling van de mogelijke verbinding gemaakt[3] , maar door bezuinigingen is het plan in 2010 in de ijskast geraakt[4] .

1. Hoe is op dit moment de situatie aan de Gelderse kant ? Als de provincie Flevoland zou besluiten om de verbinding te gaan realiseren, zijn we er in Gelderland dan klaar voor ?

2. Hoe zou aan de Gelderse kant een mogelijke (robuuste) verbinding met de Oostvaardersplassen zijn ?

3. Kan ecoduct Hulshorst, over de A28, een rol spelen in de verbinding, of is er een verbinding meer naar het westen nodig ?

4. Als er in Gelderland nog een en ander moet gebeuren, wat zouden dan de kosten om en nabij zijn ?

5. Welke bijdrage kan de verbinding leveren aan de Gelderse ambities wat betreft bijvoorbeeld biodiversiteit, natuur en werkgelegenheid ?

6. Hoe zijn de verbindingen binnen Gelderland voor edelherten ? Kunt u op een kaart aangeven tot waar een edelhert inmiddels in en vanuit Gelderland verder zouden kunnen trekken, als er een verbinding met de Oostvaardersplassen zou komen ?

7. Wat is op dit moment de status van andere (mogelijke) verbindingen naar natuurgebieden buiten Gelderland ? (Welke zijn gerealiseerd, welke zijn nog in studie, welke zijn ooit overwogen, voor welke is budget gereserveerd, etc. ?)

Luuk van der Veer

Lid Provinciale Staten van Gelderland Partij voor de Dieren.

1 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/wnf-dierensterfte-oostvaardersplassen-voorkomen-door-verbinding-met-veluwe

2 http://krant.telegraaf.nl/nieuwslink/teksten/nws.veluwe.oostvaardersplassen.html

https://www.trouw.nl/home/een-route-tussen-oostvaardersplassen-en-veluwe~a6a853cc/

3 http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/7230

4 https://www.volkskrant.nl/archief/edelhert-zit-vast-in-territorium~a1031067/

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 10 apr. 2018

Antwoord 1:
Nee, de ambitie voor een robuuste verbinding tussen Veluwe en Oostvaardersplassen is door het Rijk geschrapt. Het verbinden van de Oostvaardersplassen met de Veluwe is geen onderdeel van de ontwikkelopgave van het Gelders Natuurnetwerk (GNN).

Antwoord 2:
Zie antwoord 1.

Antwoord 3:
Een barrière voor dieren is de rijksweg A28 en het spoor (Zwolle-Amersfoort). Het Rijk heeft in de Hierdense poort het ecoduct Hulshorst (zie kaart) gerealiseerd in 2011 vanuit haar Meerjarenprogramma Ontsnippering. In aanvulling hierop realiseren wij ter plaatse het GNN. Voor een verbinding naar het westen, zie antwoord 1.

Antwoord 4:
Zie antwoord 1.

Antwoord 5:
Zie antwoord 1.

Antwoord 6:
Edelherten kunnen via de poorten vrij migreren tussen de verschillende nationale en internationale leefgebieden, zie kaart.

Antwoord 7:
Rond de Veluwe werken wij aan de realisatie van de ecologische poorten als onderdeel van het GNN.
Zie antwoord 6 en kaart. Er zijn op dit moment geen nieuwe verbindingen in studie. Ook is daarvoor geen apart budget gereserveerd.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

[kaart van Gelderland met daarop verbindingen]

Interessant voor jou

Mondelinge vragen mestvergister 7-3-2018

Lees verder

Mede-ingediende mondelinge vragen over een mestverwerkingsbedrijf in de gemeente Buren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer