Schriftelijke vragen over natuurverbinding Flevoland / Oostvaardersplassen

Schriftelijke vragen (art. 39 RvO) aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

datum : 6-3-2018

van : L. van der Veer (Partij voor de Dieren)

onderwerp : Natuurverbinding Flevoland / Oostvaardersplassen.

Diverse organisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds[1] , hebben opgeroepen om natuurgebied de Oostvaardersplassen alsnog te verbinden met de Veluwe, zodat er voor edelherten, Konikpaarden en andere dieren een mogelijkheid ontstaat om zich van het ene naar het andere gebied te verplaatsen. Op dit moment zitten de dieren opgesloten in het gebied. Er wordt al sinds minstens 2001 gesproken over dit plan[2] . Door Alterra is in 2007 een beoordeling van de mogelijke verbinding gemaakt[3] , maar door bezuinigingen is het plan in 2010 in de ijskast geraakt[4] .

1. Hoe is op dit moment de situatie aan de Gelderse kant ? Als de provincie Flevoland zou besluiten om de verbinding te gaan realiseren, zijn we er in Gelderland dan klaar voor ?

2. Hoe zou aan de Gelderse kant een mogelijke (robuuste) verbinding met de Oostvaardersplassen zijn ?

3. Kan ecoduct Hulshorst, over de A28, een rol spelen in de verbinding, of is er een verbinding meer naar het westen nodig ?

4. Als er in Gelderland nog een en ander moet gebeuren, wat zouden dan de kosten om en nabij zijn ?

5. Welke bijdrage kan de verbinding leveren aan de Gelderse ambities wat betreft bijvoorbeeld biodiversiteit, natuur en werkgelegenheid ?

6. Hoe zijn de verbindingen binnen Gelderland voor edelherten ? Kunt u op een kaart aangeven tot waar een edelhert inmiddels in en vanuit Gelderland verder zouden kunnen trekken, als er een verbinding met de Oostvaardersplassen zou komen ?

7. Wat is op dit moment de status van andere (mogelijke) verbindingen naar natuurgebieden buiten Gelderland ? (Welke zijn gerealiseerd, welke zijn nog in studie, welke zijn ooit overwogen, voor welke is budget gereserveerd, etc. ?)

Luuk van der Veer

Lid Provinciale Staten van Gelderland Partij voor de Dieren. 

 

 

1 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/wnf-dierensterfte-oostvaardersplassen-voorkomen-door-verbinding-met-veluwe

2 http://krant.telegraaf.nl/nieuwslink/teksten/nws.veluwe.oostvaardersplassen.html

https://www.trouw.nl/home/een-route-tussen-oostvaardersplassen-en-veluwe~a6a853cc/

3 http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/7230

4 https://www.volkskrant.nl/archief/edelhert-zit-vast-in-territorium~a1031067/