Schrif­te­lijke vragen subsi­die­re­gister


Indiendatum: 22 okt. 2021

Onze fractiemedewerkster heeft vandaag weer de Excel-bestanden van de maandelijkse openbare subsidieoverzichten op de website van de provincie opgevraagd. Om onduidelijke redenen kon ze die niet krijgen.

We gebruiken de bestanden om gedurende het jaar een totaaloverzicht te krijgen van de verleende subsidies per thema, omdat de provincie zo'n overzicht niet heeft. Bijvoorbeeld voor belangrijke thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie, prioritaire soorten, et cetera.

In het verleden bleek dat het kopiëren van de tekst uit de pdf-bestanden (op de website van de provincie) omslachtig was. De tekst was soms onleesbaar, of was wel leesbaar, maar de tabel was helemaal in de war. Vandaar dat we indertijd gevraagd hebben of we de bestanden in het oorspronkelijke formaat konden krijgen, waaruit de pdf's op de website zijn gegenereerd. (De Wob spreekt niet voor niets over informatie in een "gemakkelijk toegankelijke vorm".)

We waren dan ook blij met de overzichten in Excel-formaat. Het is jammer dat de provincie ons die nu niet meer wil geven. Je zou de indruk kunnen krijgen dat de provincie Gelderland het de statenleden en inwoners van Gelderland zo moeilijk mogelijk wil maken.

De provincie Noord-Holland zet de bestanden zowel in .pdf als in .csv formaat op de website. Bovendien maken ze er daar een keurig jaaroverzicht van. Bovendien kun je oudere overzichten heel makkelijk vinden.

Ook Zoetermeer geeft de bestanden in .pdf en .csv formaat. En Amsterdam. En Velsen sinds 2018. En Meppel. Arnhem in .xlsx. Zuid-Holland biedt een API. Et cetera.

 1. Kunt u ons, nu we het zelf niet kunnen maken, voorafgaand aan de behandeling van de najaarsnota op 13-11, een subsidieoverzicht geven, van 2020 en van het lopende jaar, zoals op blz. VII-9 van “Notitie Jaarstukken 2017 (PS2018-192)”, op blz. 9 van “Bijlage tweede vervolgvoorstel Jaarstukken 2016 (PS2017-187)”, en graag met een extra kolom met het paragraafnummer van de subsidieregeling, zoals in suggestie 13 bij de vragen over de jaarstukken 2017 (zie bijlage)?

 2. Kunt u de subsidieoverzichten ook in .csv formaat op de website zetten, zoals de provincie Noord-Holland het doet, zodat ze ook voldoen aan de vereiste “gemakkelijk toegankelijke vorm" van de Wob?

 3. Kunt u dan, zodra dat kan, ook een jaaroverzicht op de website zetten, zoals de provincie Nood-Holland het doet?

 4. De provincie zou een nieuw systeem krijgen voor de administratie van de subsidies, waar de overzichten gemakkelijker mee te maken zouden zijn. Wat is de voortgang?

 5. Overlegt u met andere provincies om meer informatie via een API aan te bieden, zoals Zuid-Holland al doet?

  Het opzoeken van oude maandoverzichten op de website van de provincie is erg omslachtig. In de vragen over Wob-verzoeken werd hetzelfde geconstateerd over de antwoorden op Wob-verzoeken. In de beantwoording staat:

  Oudere WOB-verzoeken blijven openbaar via onze archiefsite, maar deze is wel gebruiksonvriendelijk. We onderzoeken momenteel of we de oudere WOB-verzoeken beter kunnen ontsluiten in de nieuwe website die naar verwachting later dit jaar gelanceerd zal worden.

 6. Is er al iets uit het onderzoek gekomen?

 7. Is al meer duidelijk over wanneer de nieuwe website gelanceerd zal worden?

 8. Bent u bereid niet alleen de oude Wob-verzoeken, maar ook de oude subsidie-overzichten minder omslachtig toegankelijk te maken?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 okt. 2021
Antwoorddatum: 23 nov. 2021

Vraag 1:
Kunt u ons, nu we het zelf niet kunnen maken, voorafgaand aan de behandeling van de najaarsnota op 10-11, een subsidieoverzicht geven, van 2020 en van het lopende jaar, zoals op blz. VII-9 van “Notitie Jaarstukken 2017 (PS2018-192)”, op blz. 9 van “Bijlage tweede vervolgvoorstel Jaarstukken 2016 (PS2017-187)”, en graag met een extra kolom met het paragraafnummer van de subsidieregeling, zoals in suggestie 13 bij de vragen over de jaarstukken 2017 (zie bijlage)?

Antwoord:
Dit overzicht is u op maandag 8 november 2021 toegezonden. (zie bijlage)

Vraag 2:
Kunt u de subsidieoverzichten ook in .csv formaat op de website zetten, zoals de provincie Noord-Holland het doet, zodat ze ook voldoen aan de vereiste “gemakkelijk toegankelijke vorm" van de Wob?

Antwoord:
Medio volgend jaar hopen wij makkelijk bewerkbare subsidieoverzichten op de site te kunnen publiceren. In het huidige administratiesysteem is dit helaas erg tijdrovend en foutgevoelig. In het nieuwe SUB4U wordt dit een stuk makkelijker. Totdat SUB4U is geïmplementeerd publiceren wij de overzichten daarom in pdf

Vraag 3:
Kunt u dan, zodra dat kan, ook een jaaroverzicht op de website zetten, zoals de provincie Nood-Holland het doet?

Antwoord:
Zodra dat kan zullen wij dat zeker doen.

Vraag 4:
De provincie zou een nieuw systeem krijgen voor de administratie van de subsidies, waar de overzichten gemakkelijker mee te maken zouden zijn. Wat is de voortgang?

Antwoord:
Verwachting is dat medio 2022 het nieuwe systeem voor de administratie van de subsidies volledig is afgerond en geïmplementeerd. Het subsidieregister zal op basis van de data in het nieuwe systeem gegenereerd gaan worden. Zie ook antwoord bij 2.

Vraag 5:
Overlegt u met andere provincies om meer informatie via een APIaan te bieden, zoals Zuid-Holland al doet.

Antwoord:
Ten behoeve van het subsidieregister lopen er geen overleggen met andere provincies om meer informatie via een API1 aan te bieden.

Inleiding van de vragensteller:

Het opzoeken van oude maandoverzichten op de website van de provincie is erg omslachtig. In de vragen over Wob-verzoeken werd hetzelfde geconstateerd over de antwoorden op Wob-verzoeken. In de beantwoording 13 staat : “Oudere WOB-verzoeken blijven openbaar via onze archiefsite, maar deze is wel gebruiksonvriendelijk. We onderzoeken momenteel of we de oudere WOB-verzoeken beter kunnen ontsluiten in de nieuwe website die naar verwachting later dit jaar gelanceerd zal worden.”

Vraag 6:
Is er al iets uit het onderzoek gekomen?

Antwoord:
Het eenvoudiger ontsluiten van oudere WOB-verzoeken wordt opgepakt nadat de nieuwe website online is eind december. Tot die tijd worden oudere WOB verzoeken niet van de site gehaald.

Vraag 7:
Is al meer duidelijk over wanneer de nieuwe website gelanceerd zal worden?

Antwoord:
Dit staat gepland voor 23 december 2021.

Vraag 8:
Bent u bereid niet alleen de oude Wob-verzoeken, maar ook de oude subsidie-overzichten minder omslachtig toegankelijk te maken?

Antwoord:
Voor wat betreft de Wob verzoeken nemen we dit mee in het onderzoek. Voor wat betreft de subsidieoverzichten kijken we naar de mogelijkheden binnen de rapportagetool van SUBS4U nadat deze volledig geïmplementeerd is.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Miriam Nienhuis-van Doremaele - Plv. secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen wildopvang en biodiversiteit

Lees verder

Schriftelijke vragen Endurance WK en EK Ermelo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer