Schrif­te­lijke vragen over aange­reden herten Otter­lo­seweg


Indiendatum: jan. 2017

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Enkele dagen voor kerst zijn op de Otterloseweg tussen Apeldoorn en Hoenderloo (provinciale weg N304) twee herten aangereden. De herten hebben de aanrijding niet overleefd. Als het voertuig dat bij de aanrijding betrokken was geen vrachtauto was geweest, maar een personenwagen, dan was waarschijnlijk ook de bestuurder gewond geraakt, of erger.

 1. Jaren geleden was er op de Otterloseweg een wildsignaleringssysteem, dat bestuurders waarschuwde als herten de weg wilden gaan oversteken. Klopt het dat dit wildsignaleringssysteem door blikseminslag onklaar is geraakt ?
 2. Is er een alternatief gekomen voor het in onbruik geraakte wildsignaleringssysteem ?
 3. De hertenpopulatie wordt intensief in de gaten gehouden. Recent is ook een DNA analyse van een groot aantal herten gedaan voor het rapport “Herkomst en migratie van Nederlandse edelherten en wilde zwijnen”. Is bekend waar de aangereden herten vandaan komen ?
 4. Waren het misschien herten met een zender, en is hun bewegingspatroon in de dagen voorafgaand aan de aanrijding bekend ?
 5. Is uit de gegevens van gezenderde herten te schatten hoe vaak de dieren in het algemeen provinciale wegen oversteken ?
 6. Werd er voorafgaand aan de aanrijding op de dieren gejaagd, wellicht in verband met de naderende kerst, en kan dat de reden zijn dat ze de weg op zijn gerend ?
 7. Kunt u een recente kaart geven van de rasters en anderefaunavoorzieningen langs deze provinciale weg?
 8. Uitwisseling van herten tussen de verschillende leefgebieden is van groot belang om inteelt te voorkomen. Op welke manier horen de herten ter plekke veilig de weg over te steken ?
 9. In het Plan van Aanpak “Wilde zwijnen lekken Veluwe” is beschreven waar wilde zwijnen via niet aansluitende rasters op de weg kunnen geraken. Als een wild zwijn het kan, dan kan een edelhert het meestal ook. Bovendien kunnen edelherten over de lage rasters springen, die voor wilde zwijnen bedoeld zijn.
  Hoeveel van de beschreven “wilde-zwijnenlekken” zijn inmiddels opgelost ?
 10. Komt er ook een plan van aanpak voor ontbrekende rasters en beveiligde oversteekplaatsen voor de andere grote dieren in het wild ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 10 jan. 2017

Vraag 1 :

Jaren geleden was er op de Otterloseweg een wildsignaleringssysteem, dat bestuurders waarschuwde als herten de weg wilden gaan oversteken. Klopt het dat dit wildsignaleringssysteem door blikseminslag onklaar is geraakt ?

Antwoord :

Ja.

Vraag 2 :

Is er een alternatief gekomen voor het in onbruik geraakte wildsignaleringssysteem ?


Antwoord :

Nee, het betrof een proefopstelling die inmiddels is verwijderd.


Vraag 3 :

De hertenpopulatie wordt intensief in de gaten gehouden. Recent is ook een DNA analyse van een groot aantal herten gedaan voor het rapport "Herkomst en migratie van Nederlandse edelherten en wilde zwijnen". Is bekend waar de aangereden herten vandaan komen ?


Antwoord :

Nee.

Vraag 4 :

Waren het misschien herten met een zender, en is hun bewegingspatroon in de dagen voorafgaand aan de aanrijding bekend ?

Antwoord :

Nee, de Faunabeheereenheid Gelderland heeft aangegeven dat de herten geen zender droegen.

Vraag 5 :

Is uit de gegevens van gezenderde herten te schatten hoe vaak de dieren in het algemeen provinciale wegen oversteken ?

Antwoord :

Ja, mogelijk kan het zenderen van herten daaraan bijdragen.

Vraag 6 :

Werd er voorafgaand aan de aanrijding op de dieren gejaagd, wellicht in verband met de naderende kerst, en kan dat de reden zijn dat ze de weg op zijn gerend ?

Antwoord :

Er zijn geen aanwijzingen dat er voorafgaand aan de aanrijding op de dieren is gejaagd.

Vraag 7 :

Kunt u een recente kaart geven van de rasters en andere faunavoorzieningen langs deze provinciale weg ?

Antwoord :

Ja, deze kaart hebben wij als bijlage bij deze beantwoording gevoegd.

Vraag 8 :

Uitwisseling van herten tussen de verschillende leefgebieden is van groot belang om inteelt te voorkomen. Op welke manier horen de herten ter plekke veilig de weg over te steken ?

Antwoord :

Passeerbaarheid van de Otterloseweg door edelherten is inderdaad belangrijk voor uitwisseling binnen het leefgebied Midden Veluwe en tijdens de bronstmigratie ook voor de gehele Veluwe. Over een belangrijk deel van het wegtraject is passage mogelijk, zie daarvoor ook de kaart in de bijlage.

Vraag 9 :

In het Plan van Aanpak “Wilde zwijnen lekken Veluwe” is beschreven waar wilde zwijnen via niet aansluitende rasters op de weg kunnen geraken. Als een wild zwijn het kan, dan kan een edelhert het meestal ook. Bovendien kunnen edelherten over de lage rasters springen, die voor wilde zwijnen bedoeld zijn.
Hoeveel van de beschreven “wilde-zwijnenlekken” zijn inmiddels opgelost ?

Antwoord :

Het bedoelde plan van aanpak dateert uit 2009, van aanpassingen die een relatie kunnen hebben met
“wilde-zwijnenlekken” is geen separate registratie bijgehouden.

Vraag 10 :

Komt er ook een plan van aanpak voor ontbrekende rasters en beveiligde oversteekplaatsen voor de andere grote dieren in het wild ?

Antwoord :

Er is een programma om faunaknelpunten op te lossen, namelijk het programma ontsnippering EHS Gelderland 2013-2016. Dit programma wordt momenteel geëvalueerd en aan een vervolgvoorstel wordt gewerkt.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer