Schrif­te­lijke vragen over gevilde vossen Bruggelen


Indiendatum: jan. 2017

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

In november berichtte Omroep Gelderland dat een wandelaar in natuurgebied Bruggelen bij Apeldoorn drie gevilde vossen had aangetroffen. Het ging om twee volwassen vossen en een jong vosje.

Volgens een artikel in de Stentor, zijn de vossenlijken met de dierenambulance afgevoerd, en zijn er voor de politie geen sporen voor verder onderzoek.

Door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn zijn recent vragen hierover en over het dumpen van dieren in het algemeen beantwoord.

Daarna werden in december in Voorst twee geschoten vossen gevonden, opgehangen in een boom.

  1. De vos staat op de vrijstellingslijst. Bovendien heeft de provincie een ontheffing afgegeven waardoor er ‘s nachts met kunstlicht op vossen gejaagd mag worden.
    Mogen jagers met die vrijstelling of ontheffing de vossen die ze doden villen, om de vacht te gelde te maken, of is dat verboden volgens de Flora- en Faunawet ? Wat moet er met geschoten dieren gebeuren ?
  2. Dieren die aangereden worden, worden geregistreerd. Worden ook voorvallen als in Bruggelen en Voorst centraal geregistreerd ? Hoe vaak zijn er afgelopen jaren van dit soort voorvallen gemeld ? Is er een trend zichtbaar ? Komt het in bepaalde regio's meer voor dan in andere ?
  3. Is onderzocht hoe de dieren in Bruggelen aan hun einde zijn gekomen ? Zijn ze vergiftigd of vergast of geschoten ? Waren ze al wel dood toen ze gevild werden ?
  4. B & W van Apeldoorn vermoedde dat het in Bruggelen voor de vacht gefokte dieren betrof (in plaats van gevangen wilde dieren). Een onderzoek zou daar waarschijnlijk duidelijkheid over geven. Is zo’n onderzoek gedaan ? Wat is het kader om zo’n onderzoek wel of niet te doen, en wie beslist daar over ?
  5. Wordt er in dit soort gevallen materiaal bewaard, dat als bewijs kan dienen (via een DNA analyse), als er later ergens een vacht of een illegale vossenhouderij zou worden aangetroffen ?
  6. Hoe is het toezicht tegen stroperij georganiseerd ? Hoeveel uren wordt er door toezichthouders per vierkante kilometer aan toezicht besteed in de verschillende regio's in Gelderland ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 31 jan. 2017

Vraag 1 :

De vos staat op de vrijstellingslijst. Bovendien heeft de provincie een ontheffing afgegeven waardoor er ‘s nachts met kunstlicht op vossen gejaagd mag worden. Mogen jagers met die vrijstelling of ontheffing de vossen die ze doden villen, om de vacht te gelde te maken, of is dat verboden volgens de Flora- en faunawet? Wat moet er met geschoten dieren gebeuren?

Antwoord :

Indien de vossen door een jager bemachtigd zouden zijn, op grond van een ontheffing of vrijstelling, dan is de jager daarmee eigenaar geworden van de gedode dieren. De eigenaar bepaalt wat er met het dier gebeurt. Daaronder wordt ook verstaan de producten of delen van dat dier. Het villen is toegestaan, het verhandelen was onder de Flora- en Faunawet niet toegestaan.

Vraag 2 :

Dieren die aangereden worden, worden geregistreerd. Worden ook voorvallen als in Bruggelen en Voorst centraal geregistreerd ? Hoe vaak zijn er afgelopen jaren van dit soort voorvallen gemeld ? Is er een trend zichtbaar ? Komt het in bepaalde regio's meer voor dan in andere ?

Antwoord :

Aanrijdingen met grote hoefdieren worden centraal geregistreerd. Overige voorvallen worden voor zover bij ons bekend niet centraal geregistreerd en het is dus ook niet bekend of dit in bepaalde regio’s meer of minder voorkomt.

Vraag 3 :

Is onderzocht hoe de dieren in Bruggelen aan hun einde zijn gekomen ? Zijn ze vergiftigd of vergast of geschoten ? Waren ze al wel dood toen ze gevild werden ?

Antwoord :

Volgens de Dierenbescherming Regio Noordoost zijn de aangetroffen kadavers door een dierenambulance afgevoerd, en daarna onderzocht door een dierenarts. Voor meer informatie dient u zich tot de Dierenbescherming te wenden.

Vraag 4 :

B & W van Apeldoorn vermoedde dat het in Bruggelen voor de vacht gefokte dieren betrof (in plaats van gevangen wilde dieren). Een onderzoek zou daar waarschijnlijk duidelijkheid over geven. Is zo’n onderzoek gedaan ? Wat is het kader om zo’n onderzoek wel of niet te doen, en wie beslist daar over ?

Antwoord :

Volgens de Dierenbescherming is de politie betrokken geweest bij de afhandeling. De politie kan altijd beslissen tot het uitvoeren van onderzoek als daar naar haar inzicht aanleiding toe is.

Vraag 5 :

Wordt er in dit soort gevallen materiaal bewaard, dat als bewijs kan dienen (via een DNA analyse), als er later ergens een vacht of een illegale vossenhouderij zou worden aangetroffen ?

Antwoord :


Dit is ons niet bekend.

Vraag 6 :

Hoe is het toezicht tegen stroperij georganiseerd ? Hoeveel uren wordt er door toezichthouders per vierkante kilometer aan toezicht besteed in de verschillende regio's in Gelderland ?

Antwoord :

In Gelderland zijn in de handhaving, naast politie, ten minste 105 groene BOA’s actief. Ook zijn diverse toezichthouders werkzaam bij terreineigenaren, terreinbeheerders en overheden. Over een vertaling naar uren toezicht per vierkante kilometer in de verschillende regio’s beschikken wij niet.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over vernieling van stuwen Aaltens Goor

Lees verder

Schriftelijke vragen over aangereden herten Otterloseweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer