Vragen over aard­gas­tank­sta­tions en elek­trisch rijden.


Indiendatum: aug. 2009

» deze vragen op de website van de provincie

De provincie Gelderland heeft de afgelopen jaren de aanleg van tankstations voor aardgas gesubsidieerd, en er zijn er nog een aantal gepland. Inmiddels maakt juist elektrisch rijden een snelle ontwikkeling door. Het is merkwaardig dat het rijden op aardgas in berichten steevast duurzaam wordt genoemd. Ook aardgas is een fossiele brandstof. Wanneer aardgas als brandstof voor een auto of bus gebruikt wordt, wordt maar zo’n 20 % van de energie nuttig gebruikt. Het grootste deel van de kostbare energie gaat als warmte via de radiator verloren. Het rendement van een elektrische auto ligt veel hoger.

Wanneer aardgas gebruikt wordt om woningen in de winter te verwarmen (noot 1), wordt de energie bijna geheel benut en kan er via de nieuwe HRe-ketels ("thuiscentrales" die de provincie ook met een project in Apeldoorn ondersteunt) ook met een hoog rendement elektriciteit worden opgewekt, bijvoorbeeld voor de elektrische auto of scooter.

Wanneer met de auto “groen gas” in plaats van aardgas wordt getankt, blijft de vraag of dat, zolang er nog een tekort aan duurzame brandstoffen is, niet beter op een andere manier kan worden ingezet. Daarbij moet ook opgemerkt worden dat groen gas uit co-vergisting van mest of slachtafval van de intensieve veehouderij niet duurzaam is. Tijdens een congres over duurzame mobiliteit in Apeldoorn gaf één van de leden van het Gelders klimaatforum ook aan meer toekomst te zien in het rijden op elektriciteit dan op aardgas. Opvallend is ook dat bouwbedrijf Ballast Nedam op grote schaal aardgastankstations aanlegt.

In het jaarverslag 2008 van PON zijn op bladzijde 19 op een foto bij een artikel over biogas en duurzaamheid koeien in de wei te zien, maar waarschijnlijk zal, zonder betere garanties voor dierenwelzijn, de productie van biogas uit mest er aan bijdragen dat koeien meer en meer uit de wei verdwijnen.

Vragen

 1. Klopt het, dat het rijden op aardgas op zich niet duurzaam is (omdat aardas een fossiele brandstof is), maar dat het de bedoeling is of was het rijden op groen gas te stimuleren ?
 2. Wat is het rendement van een auto op aardgas of groen gas ? (Welk percentage van de brandstof wordt nuttig gebruikt ?)
 3. Wat is het rendement van een elektrische auto ?
 4. Is elektrisch rijden duurzamer dan rijden op gas (omdat een groot deel van de energie bij een verbrandingsmotor via warmte verloren gaat) ?
 5. Is het gezien de opkomst van elektrisch rijden, en het feit dat de provincie ook projecten voor elektrisch rijden wil ondersteunen, nog zinvol om de bouw van extra aardgastankstations met gemeenschapsgeld te subsidiëren ?
 6. Is er al sprake van een aanpassing van het beleid ?
 7. Een aardgastankstation is vaak gekoppeld aan Openbaar Vervoer op aardgas. Bij het Openbaar Vervoer in de stad is echter de zuinige hybride bus in opkomst. Heeft deze ontwikkeling nog invloed op de subsidie voor aardgastankstations ?
 8. Hoeveel geld heeft Gelderland de laatste jaren uitgeven aan projecten om rijden op aardgas te stimuleren ?
 9. In veel artikelen wordt aangegeven dat het rijden op gas zo voordelig is. In een artikel staat dat de energieheffing op aardgas bij het tankstation 14 cent per m3 lager dan is dan bij gebruik thuis. Aardgastankstations zouden dan ook zeer geschikt zijn voor notoire veelrijders. Is het niet beter te bevorderen dat er minder gereden wordt en hoeft te worden ?
 10. In een persbericht van een autofabrikant wordt aangegeven dat je met aardgas verantwoord kunt racen. Wat vinden Gedeputeerde Staten van deze uitlatingen, gezien de aanleg van “duurzame” aardgastankstations door de provincie?
 11. In een artikel wordt aangegeven dat er erg weinig klanten bij de door de provincie gesubsidieerde aardgastankstations komen. Hoeveel klanten komen dagelijks bij de aardgasstations, en bij hoeveel klanten noemt de provincie het een succes ?
 12. Inmiddels zijn al veel grote investeringen gedaan in nieuwe infrastructuur. Is er door de lobby van bouwbedrijven, auto-industrie en de veehouderijsector nog voldoende sprake van een objectieve, onafhankelijke en wetenschappelijke besluitvorming ?

Wanneer bij de beantwoording van de vragen kan worden verwezen naar bestaande documenten op internet stellen wij dat op prijs.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


Noten

 1. Er wordt ook ingezet op energiezuinigere woningen, maar omdat een huis langer mee gaat dan een auto, hebben innovaties daar minder snel effect.

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 21 sep. 2009

» de antwoorden op de website van de provincie

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer