Vragen over bomenkap en herplant


Indiendatum: mrt. 2015

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

Bij onderhoud aan provinciale wegen, bij de aanleg van rotondes, en bij andere werkzaamheden van de provincie worden helaas vaak bomen gekapt.

Afgelopen weken weer tientallen bomen langs de N315. Volgens een artikel in de Tubantia wordt er door provincie en gemeente nog gekeken waar nieuwe bomen aangeplant kunnen worden.

Vaak is deze herplant niet in de buurt, en soms duurt het lang voor de herplant gerealiseerd wordt. Het is ook niet altijd duidelijk of de herplant wel uitgevoerd wordt. We nemen aan dat de provincie daarvan een goed overzicht heeft.

  1. Kunt u ons van de afgelopen vier jaar per geval een overzicht geven van de (aantallen) bomen die gekapt zijn door werkzaamheden waarbij de provincie betrokken was, of er al nieuwe bomen geplant zijn, op welke lokatie de herplant heeft plaatsgevonden, en hoe lang het geduurd heeft voor de nieuwe bomen zijn geplant ?
  2. Kan op de website van de provincie een actueel overzicht van de herplant worden bijgehouden, zodat we bij vragen erover daarnaar kunnen verwijzen ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 18 mrt. 2015

Vraag 1 :
Kunt u ons van de afgelopen vier jaar per geval een overzicht geven van de (aantallen) bomen die gekapt zijn door werkzaamheden waarbij de provincie betrokken was, of er al nieuwe bomen geplant zijn, op welke lokatie de herplant heeft plaatsgevonden, en hoe lang het geduurd heeft voor de nieuwe bomen zijn geplant ?

Antwoord:
In de bijlage is aangegeven bij welke projecten in de afgelopen vier jaar bomen gekapt zijn en op welke wijze invulling is gegeven aan de herplantplicht. De herplantplicht kan betrekking hebben op de Boswet of bepalingen op grond van het bestemmingsplan of gemeentelijke Bomenverordening. In de Boswet is aangegeven dat bomenkap in een aantal gevallen niet compensatieplichtig is. Dit geldt onder andere voor eenrijige beplanting van populieren.

De maximale periode tussen de bomenkap en de herplant is drie jaar. Bij geen van de projecten in de afgelopen vier jaar is deze termijn overschreden. Over het algemeen vindt in de winter voorafgaand aan de uitvoering van wegwerkzaamheden de kap van bomen plaats. De herplant gebeurt gewoonlijk in de winter na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden. In een aantal gevallen is herplant ter plaatse niet mogelijk vanwege ruimtegebrek. Hierbij wordt herplant op een andere locatie uitgevoerd. Voor een aantal projecten in 2011 is de exacte locatie van de herplant niet meer te achterhalen.

Vraag 2:
Kan op de website van de provincie een actueel overzicht van de herplant worden bijgehouden, zodat we bij vragen erover daarnaar kunnen verwijzen ?

Antwoord:
Onderzocht zal worden of hieraan invulling gegeven kan worden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

-> De antwoorden zijn hier als PDF te vinden

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over Radio Kootwijk

Lees verder

Vragen over verrekening inkomsten nevenfuncties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer