Vragen over de dieren­kies­wijzer, weidegang en het coali­tie­ak­koord


Indiendatum: mei 2014

In de recentste dierenkieswijzer, die voor de Europese verkiezingen, zijn de meeste partijen, inclusief de PvdA en D66, het niet eens met de stelling “Melkkoeien kunnen prima het hele jaar door binnen in de stal leven zonder toegang tot de wei.”

Dit is in overeenstemming met de publieke opinie, de meeste mensen vinden dat koeien in de wei moeten kunnen.

In 2012 waren bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer de PvdA en D66 in de dierenkieswijzer vóór de stelling “Weidegang voor melkkoeien wordt verplicht.”.

Het is dan ook opmerkelijk dat in Gelderland het college van VVD, CDA, PvdA en D66 met de nieuwe omgevingsvisie voor een beleid kiest waarbij het percentage dieren met weidegang in een nog sneller tempo dan al het geval is terug zal lopen. Bedrijven zullen groter worden, en de grote bedrijven hebben vaak geen weidegang meer. Ook het aantal kalfjes dat het leven in een krappe stal slijt, en nooit de wei in mag, zal toenemen.

Het lijkt erop dat PvdA en D66 geen invloed hebben op het beleid van het college, en het is onze fractie niet duidelijk waarom.

De omgevingsvisie wordt op 9 juli door Provinciale Staten besproken. We zullen het natuurlijk in de vergadering aan de orde stellen, maar hebben ook de volgende vragen aan het college.

  1. Het coalitieakkoord “Uitdagend Gelderland” is een akkoord op hoofdlijnen. Er staat geen afspraak in over weidegang. Zijn, volgens het college, de PvdA- en D66-fractie nog vrij om voor méér weidegang te kiezen, of zijn er nog andere afspraken gemaakt die dat tegenhouden ?
  2. Is er, net als bij de kabinetsformatie in 2012, sprake geweest van het uitruilen van onderwerpen ? Is het beleid van het college op het gebied van veehouderij een compromis, of wordt het beleid op het gebied van veehouderij alleen bepaald door VVD en CDA ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

-> Hier zijn de vragen als PDF te vinden

Indiendatum: mei 2014
Antwoorddatum: 17 mei 2014

Vraag 1:
Het coalitieakkoord "Uitdagend Gelderland" is een akkoord op hoofdlijnen. Er staat geen afspraak in over weidegang. Zijn, volgens het college, de PvdA- en D66-fractie nog vrij om voor méér weidegang te kiezen, of zijn er nog andere afspraken gemaakt die dat tegenhouden?

Antwoord:
Ten aanzien van weidegang hebben wij uw Staten in de afgelopen jaren meerdere keren geïnformeerd over onze visie ten aanzien van weidegang (PS2012-279, PS2013-856, PS2013-1056).

Vraag 2:
Is er, net als bij de Kabinetsformatie in 2012, sprake geweest van het uitruilen van onderwerpen? Is het beleid van het college op het gebied van veehouderij een compromis, of wordt het beleid op het gebied van veehouderij alleen bepaald door VVD en CDA?

Antwoord:
Ons college werkt als collegiaal bestuur, dat wil zeggen dat wij gezamenlijk besluiten nemen en gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

-> Hier zijn de antwoorden als PDF te vinden

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer