Vragen over een bosje duurzame bloemen


Indiendatum: aug. 2015

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

In het artikel “een bosje duurzame bloemen” in de Trouw van 13 juli is beschreven dat zes jaar na de invoering van het keurmerk “Barometer Duurzame Bloemist” nog slechts 23 van de ongeveer 3000 bloemisterijen in Nederland het certificaat hebben gehaald.

Een aantal daarvan wilde zich verenigen in een coöperatie de “Duurzame Bloemisten Groep”, om op die manier meer opdrachten te krijgen, en de verduurzaming te versnellen.

Maar enkele grote verzendbedrijven, zoals Fleurop, en Topbloemen, waarvan de bloemisterijen in toenemende mate afhankelijk zijn voor hun opdrachten, en die een groot deel van de omzet van bloemisterijen afromen, dreigden als reactie op dit duurzame initiatief de duurzame bloemisterijen te royeren.

Verder staat in het artikel dat de overheid goed is voor ongeveer 65 miljoen aan opdrachten.

  1. Voor hoeveel euro besteedt de provincie Gelderland jaarlijks bij bloemisterijen, en waarom gebeurt dat eigenlijk ?
  2. Worden opdrachten van de provincie alleen verleend aan bloemisterijen die het keurmerk “Barometer Duurzame Bloemist” hebben ? Zo nee, bent u bereid dat in de toekomst te doen ?
  3. Op de website van Fleurop wordt bij het zoeken naar “duurzame” niets gevonden. Bent u bereid de bedrijven Fleurop en Topbloemen op een zwarte lijst te zetten, en geen opdrachten meer te verstrekken, zolang zij duurzame initiatieven tegenwerken?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 13 okt. 2015

Vraag 1:
Voor hoeveel euro besteedt de provincie Gelderland jaarlijks bij bloemisterijen, en waarom gebeurt dat eigenlijk?

Antwoord:
In 2013 is € 24.411,00 besteed aan bloemen, 1n 2014 was dat € 18.734,00. Er gaan bloemen naar (langdurig) zieke collega's jubilea, geboorte, afscheid of overlijden, naar relaties van de provincie Gelderland, bloemstukken bij evenementen en op receptiebalies in MS, PhB en Kadestraat, in de GS-kamer en de kamer van de CdK, er gaan bloemen naar 100 jarigen in de provincie Gelderland en boeketten bij 70 jarige huwelijken, herdenkingskransen, bloemen bij koninklijke onderscheidingen.
Ongeveer de helft van dit bedrag wordt rechtstreeks door onze (lokale) huisbloemist verzorgd. Het andere deel gaat via Fleurop (i.v.m. bezorging in de provincie of elders).

Vraag 2:
Worden opdrachten van de provincie alleen verleend aan bloemisterijen die het keurmerk "Barometer Duurzame Bloemist" hebben? Zo nee, bent u bereid dat in de toekomst te doen?

Antwoord:
Begin dit jaar is er een aanbesteding afgerond waarbij dit niet als eis is meegenomen in de uitvraag. Dit met name omdat het aantal bloemisten dat dit keurmerk draagt nog zeer beperkt is, wat bij levering in de provincie tot problemen gaat leiden (onbereikbaarheid en/of hogere bezorgkosten). Naar verwachting neemt het aantal bloemisten met dit keurmerk de komende jaren toe, zodat er bij een volgende aanbesteding geen enkele belemmering meer is om het dragen van dit keurmerk als wens of eis te formuleren.

Vraag 3:
Op de website van Fleurop wordt bij het zoeken naar "duurzame" niets gevonden. Bent u bereid de bedrijven Fleurop en Topbloemen op een zwarte lijst te zetten, en geen opdrachten meer te verstrekken, zolang zij duurzame initiatieven tegenwerken?

Antwoord:
Nee. Er is begin dit jaar een aanbesteding afgerond voor de bloemen. Daarbij is een contract met een looptijd van 4 jaar afgesloten. Bij een volgende aanbesteding zal dit in de overwegingen worden meegenomen naar de stand van dat moment. Daarbij gaan we er vanuit dat de betreffende marktpartijen tegen die tijd bruikbare alternatieven hebben ontwikkeld voor bezorging op (huis)adressen in de provincie of de rest van het land.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer