Vragen over gaten in rasters


Indiendatum: sep. 2009

» deze vragen op de website van de provincie

Op 16 september was er een bericht in de Stentor dat wilde zwijnen bij de Engelanderweg te Beekbergen buiten het ingerasterde gebied waren geraakt, wellicht “omdat iemand een hek heeft laten openstaan”.

Vragen

 1. Bij controle op 17 september bleek echter dat even verderop in het raster bij de Konijnenkamp een gat was gemaakt/geknipt, naast een maïsperceel.

  Is inmiddels, naar aanleiding van het krantenartikel of een melding, de omgeving en het betreffende raster al onderzocht ? Zo ja, wanneer is het onderzocht, en wat waren de bevindingen ? Zo nee, waarom niet, en kunnen GS er voor zorgen dat dit snel onderzocht en gerepareerd wordt ?
 2. Hoe vaak zijn bij de verschillende terreinbeheerders dit soort vernielingen aan de orde ?
 3. Is bij eerdere gevallen al eens duidelijk geworden wie de daders waren of wat de redenen waren ? Zo ja, wat waren toen de redenen ?
 4. De meeste (of in ieder geval veel) hekken/poorten op de Veluwe vallen vanzelf weer dicht. Is dat een vereiste ? Hoeveel hekken zijn er nog die niet vanzelf dichtvallen, en wanneer zullen ze aangepast zijn ?
 5. Onze fractie beveelt inmiddels aan dat mensen die schade ontdekken aan rasters, wildreflectors, of andere middelen die dienen om aanrijdingen of overlast door wild te voorkomen, en die gerelateerd zijn aan provinciaal faunabeleid, dit melden aan het provinciale schademeldpunt 026 - 359 99 99. Wat is vervolgens de procedure als schade aan rasters wordt gemeld, en hoe snel wordt de schade hersteld, om verdere aanrijdingen of overlast te voorkomen ?
 6. Bij eerdere vragen heeft onze fractie al verzocht om informatie over het periodiek onderhoud van de rasters. Is in de Faunabeheerplannen, of in subsidieregelingen, of andere regelingen voor terreinbeherende organisaties, ook opgenomen hoe snel rasters hersteld worden als er een incidentele
  beschadiging wordt opgemerkt ?
 7. Inmiddels is in een vervolgartikel geschreven, dat de wilde zwijnen mogelijk zullen worden afgeschoten. Zijn GS met ons van mening dat het uiterst betreurenswaardig is dat door vernielingen aan de rasters deze beschermde dieren nu in een kwaad daglicht worden gesteld, en willen GS bevorderen dat de beschermde dieren teruggeleid worden naar hun leefgebied in plaats van te worden afgeschoten ?
 8. Kan in de ontheffingen om wilde zwijnen in nulstandgebieden af te schieten de verplichting worden opgenomen om dieren die door beschadigingen aan rasters aan de verkeerde kant terecht komen terug te brengen naar hun leefgebied ? Zo ja, zijn GS bereid dat te doen ?
 9. Ook op andere plaatsen (http://maps.google.nl/maps?q=52.230914,5.859972&num=1&t=h&ie=UTF8&ll=52.230901,5.860133 en http://maps.google.nl/maps?q=52.270311,5.788336&num=1&t=h&ie=UTF8&ll=52.269313,5.786362) nabij provinciale wegen zijn recentelijk gebreken aan rasters geconstateerd. Zijn deze inmiddels hersteld ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 19 okt. 2009

» de antwoorden op de website van de provincie

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer