Vragen over gebruik Openbaar Vervoer door college


Indiendatum: mrt. 2012

> deze vragen in .pdf

Gisteren, tijdens de vergadering van Provinciale Staten, kwam bij het agendapunt over de dienstauto’s (PS2012-180) ook het gebruik van het openbaar vervoer door leden van Gedeputeerde Staten kort aan de orde. De indruk ontstond dat de leden van het college niet zo heel erg veel van het openbaar vervoer gebruik maken. En dat terwijl de provincie diverse programma’s heeft om het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken.

De Partij voor de Dierenfractie daagt het college daarom uit het komende jaar een recordpoging te ondernemen en gebruik te maken van zo veel mogelijk verschillende buslijnen en treintrajecten, door tijdens de dienstreizen of het woon-werkverkeer ook af en toe eens via het openbaar vervoer te gaan. Met name via de lijnen waarvoor de provincie de concessies verleent.

Gelderland is een grote provincie, en het college zou wellicht het college in Nederland kunnen worden dat in één jaar de grootste afstand via verschillende trein- en bustrajecten heeft afgelegd. Ik verzoek u daarom niet alleen de reizen per dienstauto, maar ook die per openbaar vervoer eens bij te houden, en rond 1-3-2013 de volgende vragen te beantwoorden :

  1. Van welke bus- en treintrajecten in Gelderland hebben de leden van het college het afgelopen jaar gebruik gemaakt ? (Een gezamenlijk overzicht volstaat, niet per individueel lid.)
    .
  2. Hoeveel km heeft het college ongeveer per bus, trein of ander openbaar vervoermiddel afgelegd ?
    .
  3. Welke bijzonde situaties heeft u daarbij ervaren ? (Zoals : overstappen naar andere vervoerder met extra uit- en inchecken, een weigerende OV-chipkaart, vertraging wegens een seinstoring, geen toilet bij hoge nood, geen winddichte wachtruimte bij strenge vorst, etc.)

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: mrt. 2012
Antwoorddatum: 5 mrt. 2012

> deze antwoorden in .pdf

De leden van het college van Gedeputeerde Staten maken weinig gebruik van het openbaar vervoer. De dienstauto wordt door een gedeputeerde niet gebruikt voor woon-werkverkeer, tenzij er sprake is van een dienstreis aan begin of einde van de dag. Voor woon-werkverkeer wordt in het algemeen de eigen auto ingezet.

Voor dienstreizen wordt gebruikgemaakt van de dienstauto. Efficiency en flexibiliteit zijn daarin, gezien de overvolle agenda’s van Commissaris van de Koningin en gedeputeerden, doorslaggevend. Reizen met het openbaar vervoer vergt vaak extra reistijd, maakt flexibiliteit moeilijk en biedt niet de mogelijkheid om te werken zoals dat wordt gedaan in de dienstauto (de dienstauto wordt gebruikt als rijdend kantoor en biedt onder meer de mogelijkheid om (vertrouwelijke) telefoongesprekken te voeren).

Het monitoren van het gebruik van het openbaar vervoer gebeurt momenteel niet en achten wij niet zinvol omdat de uitkomst daarvan op voorhand bekend is. Wij zullen dan ook niet ingaan op uw verzoek.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris