Vragen over bekend­ma­kingen van Gelderland op zoek­dienst.overheid.nl


Indiendatum: feb. 2012

> deze vragen in .pdf

Via www.overheid.nl kunnen burgers zoeken in bekendmakingen van de Nederlandse overheidsorganisaties, en zich op een eenvoudige manier abonneren op de bekendmakingen die op hun omgeving van toepassing zijn, bijvoorbeeld over Natuurbeschermingswetvergunningen of over ontheffingen Flora- en Faunawet. Ook bekendmakingen van de provincie Gelderland werden op die manier verstuurd. In mei vorig jaar is dit echter gestopt. Op de website is nu te lezen:

“De bekendmakingen van deze organisatie zijn vanwege technische redenen nog niet beschikbaar op Overheid.nl en worden ook niet via de e-mailservice verstuurd.”

 1. Wat is het probleem ?
  .
 2. Hoe is dit te rijmen met het persbericht van 29 september 2011 waarin staat dat de provincie besluiten over vergunningen alleen nog digitaal bekendmaakt, en dat het publiceren van nagenoeg alle bekendmakingen in de dag- en weekbladen dan stopt ?
  .
 3. Wat zijn uw ambities op het gebied van “digitale overheid” en “elektronische dienstverlening” ?
  .
 4. Wanneer zullen mensen die zich via overheid.nl geabonneerd hebben op bekendmakingen ook de bekendmakingen van de provincie Gelderland weer ontvangen ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: feb. 2012
Antwoorddatum: 27 feb. 2012

> deze antwoorden in .pdf [volgt nog]

Antwoorden:

 1. Het probleem is dat zich in een periode van ongeveer een half jaar een aantal, elkaar opvolgende, belangrijke veranderingen heeft voorgedaan. Deze veranderingen betreffen zowel de applicatie, de organisatie achter www.overheid.nl alsmede de financiering van de dienstverlening. De overname van de dienstverlening van voorheen van de overheid naar een private ondernemer maakte een einde aan de gratis dienstverlening. Ook zijn technische aanpassingen nodig om weer aan te kunnen sluiten op de zoekdienst. Wij streven ernaar om nog in 2012 opnieuw aan te kunnen sluiten bij overheid.nl.
  .
 2. De provincie Gelderland publiceert haar bekendmakingen over besluiten over vergunningen digitaal op de eigen provinciale website www.gelderland.nl (onder Actueel/Bekendmakingen) en nog niet via www.overheid.nl.
  .
 3. Het is onze ambitie om (weer) aan te sluiten op overheid.nl zodat onze bekendmakingen naast onze eigen website ook via dit kanaal te raadplegen zijn en gebruikgemaakt kan worden van de signaleringsfunctie die overheid.nl biedt.
  .
 4. Op het moment dat de provincie weer aangesloten is bij overheid.nl, zullen de mensen die zich via deze site geabonneerd hebben op bekendmakingen ook de bekendmakingen van de provincie Gelderland weer ontvangen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer