Vragen over het Dyna­mische Reis Infor­matie Systeem (DRIS)


Indiendatum: aug. 2008

» deze vragen op de website van de provincie

Inleiding

In Apeldoorn zijn in januari bij ongeveer 20 haltes displays geplaatst, die de vertrektijden van de bussen aangeven. “Het totale project kost 900.000 tot 1 miljoen euro, een bedrag dat door de provincie wordt opgebracht. Het grootste deel van die investering zit in de 46 displays, die samen zo'n 700.000 euro kosten“ (Zie artikel de Stentor).

Nu, na meer dan een half jaar, geven de displays (met daarop de tekst “provincie Gelderland”) nog steeds geen andere reisinformatie aan, dan die welke ook op de kaart op de bushalte zelf te lezen is. Dit is wat verwarrend. Immers, de incidentele reiziger verwacht dat de dure displays de werkelijke vertrektijden van de bussen aangeven. Het is al voorgekomen dat iemand die iets te laat bij de halte kwam, en zijn bus niet meer op het display zag staan, terug naar huis wilde gaan. Gelukkig werd hij er door een omstander op gewezen dat de bus nog moest komen, ondanks de aanduiding op het display. Eén van de displays is lang buiten bedrijf geweest, en werkt pas weer sinds gisteren. Ook is het gebeurd dat een display een dag lang ongeveer iedere minuut een andere verkeerde tijd en verkeerde reisinformatie aangaf. Verder geven de displays in Apeldoorn op donderdag ook nog lijn twee aan, hoewel deze momenteel niet rijdt.

  1. Wat is de status van het project, en wat is de reden voor de vertragingen ?
  2. Zijn de kosten hoger geworden dan in eerste instantie begroot ?
  3. Waarom zijn de displays al geplaatst, voordat er voldoende zekerheid was wanneer de correcte dynamische informatie zou kunnen worden getoond ?
  4. Wat is de uitkomst van de in het artikel in bijlage 1 genoemde evaluatie ?
  5. In hoeverre zou het mogelijk zijn om bij volgende projecten voor een andere leverancier te kiezen? Wordt er van open standaarden gebruik gemaakt ? Is de reisinformatie vrijelijk beschikbaar?
  6. Wat is de begrote levensduur van de displays, en wat zijn de begrote onderhoudskosten (voor de provincie) ?
  7. Is het denkbaar dat op termijn de displays minder toegevoegde waarde hebben, omdat de informatie ook op een mobiele telefoon zal kunnen worden getoond ?
  8. Zijn de afwijkingen in de vertrektijden wel zodanig groot, dat het aangeven van dynamische reistijden zinvol is ?

Op de website van de provincie is het mogelijk de reis met openbaar vervoer naar het Huis der Provincie te zoeken. Dit werkt sinds enige tijd niet meer. Er komt een melding “Het is niet gelukt u te autoriseren”.

  1. Moet de provincie aan ov9292 betalen voor deze mogelijkheid, en zo ja, wat zijn de kosten ?
  2. Waarom is het niet mogelijk, om voor gebruik onderweg, gratis, op de website van de vervoersbedrijven de inhoud van de dienstregelingboekjes te downloaden, of de mooie overzichtskaart van de provincie, die op sommige bushaltes te zien is ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

---

Bijlage: Reeks fouten en pech rond aansluiting van busborden
door Rob van Gemert. zaterdag 26 april 2008

APELDOORN - De twintig elektronische borden bij bushaltes in Apeldoorn werken niet als ze net op het stroomnet zijn aangesloten.

De displays melden dan een storing. Ze geven pas informatie nadat ze de dienstregeling hebben ontvangen. Die informatie wordt iedere nacht vanuit Utrecht verzonden. Dat gebeurt via een verborgen signaal op de frequentie van Radio 4. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij dichte mist, kan het gebeuren dat het systeem de radiogolven niet opvangt. De helft van de displays, die sinds half januari in de stad staan, is inmiddels in bedrijf. Op sommige plekken doet het bord het maar aan één kant van de straat, omdat er nog een kabel onder de weg door moet worden gelegd. De aansluiting verloopt allerminst vlekkeloos. Een monteur blies het display bij De Eglantier op. Hij zette een spanning van 380 in plaats van 220 Volt op het systeem. De schade bedroeg enkele duizenden euro's. Het bord is inmiddels gerepareerd. Continuon zal de kosten vergoeden, zo laat woordvoerder Carlo van der Borgt weten. Ondanks alle tegenslag verwacht de provincie Gelderland, opdrachtgever voor de displays, dat de borden in de voorzomer de actuele vertrektijden van de bussen, dus inclusief vertragingen, gaan weergeven. De provincie gaat het DRIS-systeem binnenkort in Apeldoorn testen.

Indiendatum: aug. 2008
Antwoorddatum: 8 sep. 2008

» de antwoorden op de website van de provincie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer