Vragen over de enquête over de website van Gelderland


Indiendatum: aug. 2008

» deze vragen op de website van de provincie

Begin januari is door de provincie een enquête gehouden over de website van de provincie, om nog beter te kunnen inspelen op de digitale wensen van de bezoekers:

Onze fractie kon nog geen resultaten van de enquête vinden op de website van de provincie ( www.gelderland.nl ), op het intranet (“de binnenplaats”) , of in het Staten Informatie Systeem.

  1. Is er al een resultaat van de enquête bekend? Zo ja, worden de statenleden geïnformeerd over het resultaat ? Zo nee, waarom niet?
  2. Met welke van de ingevulde verbeterpunten wordt bij de komende vernieuwing van de website rekening gehouden, en met welke niet?
  3. Is ook gekeken naar de websites van de andere provincies? Zo ja, welke goede punten daarvan worden overgenomen, en welke niet?
  4. In welke periode was de enquête actief?
  5. Zijn inwoners van Gelderland, behalve op de website zelf, ook op andere manieren attent gemaakt op de enquête?
  6. Wat waren ongeveer de kosten van de enquête?

Ook statenleden maken gebruik van de website, om hun controlerende taak uit te oefenen. Bij één van de vragen werd ook gevraagd in te vullen of men statenlid van de provincie Gelderland was.

  1. Zijn de statenleden geattendeerd op de enquête?
  2. Hoeveel statenleden hebben de enquête uiteindelijk ingevuld?

Het bureau dat bij de enquête betrokken is, meldt op één van haar websites: “Sommige respondenten vinden het interessant om te zien wat er met de uitkomsten van het onderzoek gebeurd. Wanneer de respondent de keuze krijgt om terugkoppeling te ontvangen kan dit de respons verhogen.”

  1. Is aan de respondenten de keuze gegeven om terugkoppeling te ontvangen? Zo nee, waarom niet?
  2. Hoe is de planning voor de aanpassing van de website?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: aug. 2008
Antwoorddatum: 30 sep. 2008

» de antwoorden op de website van de Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer