Vragen over aange­schoten wilde zwijnen


Indiendatum: jul. 2008

 1. Kent u het artikel "Twaalf dode zwijnen in tweeënhalf uur" uit het Reformatorisch Dagblad ?

In het artikel wordt aangegeven dat twaalf zwijnen worden geschoten, dat van een aangeschoten wild zwijn een “hoopje darmen” achterblijft, en dat het dier door een dicht dennenbos vlucht om later te sterven.

Op de website van de provincie is aangegeven dat de provincie verwacht dat met het gebruik van nachtkijkers de kans op een “niet direct dodelijk schot” minder is. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat jagers met de nachtkijker onder minder gunstige omstandigheden zullen kunnen jagen, om op die manier zo snel mogelijk dieren af te kunnen schieten.

Als (zoals in het artikel) onder “gunstige” omstandigheden (daglicht) de kans op een aangeschoten dier al 1 op 12 is, betekent dit mogelijk dat van de 5200 wilde zwijnen die de provincie wil laten afschieten er meer dan 400 ernstig verwond het bos in vluchten.

 1. Wat is een “direct dodelijk schot” ? Met andere woorden : hoe lang leeft een dier maximaal na een direct dodelijk schot ? Zouden jagers een schot waarbij een dier nog tientallen seconden spartelend op de grond ligt, ook nog een direct dodelijk schot noemen ?Hoe vaak komt het voor dat een dier wordt aangeschoten, of dat een dier na een schot niet onmiddellijk buiten bewustzijn is ?
 2. Waarop is de bewering gebaseerd dat een nachtkijker de kans op “niet direct dodelijk schoten” zal verkleinen, als tegelijkertijd wordt vermeld dat jagers hierdoor onder minder gunstig omstandigheden (qua licht en weersomstandigheden) zullen kunnen jagen, om zo sneller het gevraagde afschot te kunnen realiseren ?
 3. Is er door de resultaatverplichting een grotere kans op haast, of op schieten onder ongunstige omstandigheden, en daardoor op aangeschoten dieren ?
 4. Is aan de wildbeheereenheden vooraf gevraagd of de resultaatverplichting invloed op het aantal aangeschoten dieren zou kunnen hebben ?
 5. Hoe wordt het aantal aangeschoten dieren en het aantal niet direct dodelijke schoten geteld en gerapporteerd ?
 6. Wordt bijgehouden met welke verwondingen (afgeschoten ledemaat, (onder)kaak, etc.) een aangeschoten dier later teruggevonden wordt ?
 7. Wordt het aantal aangeschoten dieren per jager bijgehouden ?
 8. Bij welk aantal aangeschoten dieren zal de provincie maatregelen nemen, het beleid aanpassen ?
 9. Zullen de statenleden over het effect van
  a) gebruik van de nachtkijker op het aantal aangeschoten dieren en
  b) de resultaatverplichting op het aantal aangeschoten dieren
  in kwalitatieve en kwantitatieve zin geïnformeerd worden ?

(Het is onze fractie bekend dat vanwege de vakantieperiode de vragen mogelijk niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoord zullen kunnen worden.)

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 2 okt. 2008

» de antwoorden op de website van de provincie

.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer