Vragen over kappen van bos en maken van zicht­lijnen bij Radio Kootwijk


Indiendatum: jul. 2008

» deze vragen op de website van de provincie

Inleiding

Al enige jaren is er sprake van het creëren van zichtlijnen rond Radio Kootwijk door het verwijderen van bos, om vanaf grote afstand natuurliefhebbers op de Hoog-Buurlose heide een blik te geven op het betonnen gebouw A (zie bijlagen 1 en 2). Dit is enigszins omstreden.

Er zijn mensen die menen dat het gebouw er van dichtbij fraaier uitziet, dan uit de verte. Veel bezoekers wandelen in hun vrije tijd over de uitgestrekte heidevelden om van de ongerepte natuur te genieten, ver weg van menselijke activiteiten, zonder dat aan de horizon bebouwing of tekenen van beschaving zichtbaar zijn. Mogelijk zullen zij de aanblik van het grijze betonnen gebouw, in plaats van de bosrand die nu aanwezig is, niet waarderen.

Vragen

 1. Is het zo, dat GS toestemming moeten geven voor het maken van de zichtlijnen ?
 2. Zijn GS (met onze fractie) van mening dat de ecologische verbindingszones rond “gebouw A” ook zo gemaakt kunnen worden dat er geen zichtlijnen op het gebouw ontstaan ?
 3. Zo nee, waarom niet ?
 4. Zijn GS (met onze fractie) van mening dat als zichtlijnen zouden worden aangelegd door bos te kappen, dit de komende (tientallen) jaren niet eenvoudig teruggedraaid kan worden ?
 5. Zo nee, waarom niet?

Bij de inpassing van ecoducten gaat de provincie uiterst zorgvuldig te werk, om ze zo min mogelijk zichtbaar te laten zijn (zie bijlage 3). Het is dan ook wonderlijk dat nu juist moeite wordt gedaan om een gebouwencomplex dat grotendeels aan het oog onttrokken is, over grote afstand zichtbaar te maken.

 1. Wat is de reden om zichtlijnen aan te leggen, en van welke organisatie is het idee afkomstig ?
 2. Is er een landschapsarchitect bij betrokken ?
 3. Zijn de zichtlijnen bedoeld voor “natuurliefhebbers” die vanaf het balkon van gebouw A het uitzicht en de natuur willen beleven ?
 4. Of zijn de zichtlijnen bedoeld om natuurliefhebbers die wandelend of fietsend van de natuur genieten uit de verte een blik op het betonnen gebouw te gunnen ?
 5. Of zijn de zichtlijnen bedoeld om toeristen naar het gebouw te lokken, om “nieuwe geldstromen
  te genereren” ? (Het genereren van nieuwe geldstromen wordt behandeld in het “Masterplan Imago Veluwe”)
 6. Klopt het dat de commissie Ruimtelijke Kwaliteit kritische opmerkingen heeft gemaakt ten
  aanzien van het maken van de zichtlijnen ?
 7. Zijn GS van plan het creëren van zichtlijnen (in de toekomst) toe te staan ?
 8. Willen GS onze fractie op de hoogte brengen als toestemming voor het maken van de zichtlijnen
  wordt aangevraagd?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Bijlage 1 : Staatsbosbeheer werkt aan nieuwe vlakte

Bijlage 2 : Figuur met zichtlijnen, uit voorkeursmodel herbestemming, versie 27.02.08

Zichtlijnen rond gebouw A Radio Kootwijk

Figuur met zichtlijnen uit de Kadernotitie Radio Kootwijk:

Bijlage 3 : teksten uit het schetsboek ecoducten

“Ecoducten worden over snelwegen heen gebouwd die dwars door mooie natuurrijke landschappen lopen. Dit stelt kwaliteitseisen aan de landschappelijke inpassing en de bouwkundige vormgeving. Zaken als een natuurlijke uitstraling door gebruik van groen, zo laag mogelijk bouwen en materiaalkeuze bepalen het aanzien. De afmeting van ecoducten is mede bepalend voor de vormgeving en ook de insnijding van de weg in de omgeving beïnvloed de beeldkwaliteit.”

en

“Dit ecoduct komt te liggen in een bijna ongerept landschap, waar de openheid door de aanwezigheid van heidevelden en stuifzand een kernkwaliteit is. Om die reden is een zorgvuldige landschappelijke inpassing hier van groot belang.”


Bijlage 4 : tekst uit Panorama september 1935 :

“Door de bloeiende hei zijn we haar genaderd, de wondere wereld van Radio-Kootwijk. En terwijl onder het voorwaarts gaan de erica ons tot over de knieën reikte, hebben we aanvankelijk ontgoocheling gevoeld in ons hart. Die masten! Zes ijle gevaarten, die ons reeds van verre tot baken hadden gediend in de paarse golving van ongerept Veluwsch land, zes starre, liniaalrechte strepen, die allengs grooter worden en weldra het filigraan van hun makelij doen afsteken tegen een hemel van torenende wolkengevaarten. Hoe hun strakke nuchterheid aanvankelijk onze illusie verstoort!

De illusie van menschen, die voor een korte wijle zich ontrukten aan de vervlakking van een kunstmatige omgeving en met blijdschap terugkeerden tot de ongeschonden, grootsche natuur.

Want ongeschonden en grootsch is het heideland rondom Kootwijk, en overweldigend is zijn kleurenpracht, wanneer er de erica bloeit en machtige wolken langs den hemel trekken.

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 30 sep. 2008

» de antwoorden op de website van de provincie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer