Schrif­te­lijke vragen over "Het witte lint"


Indiendatum: mrt. 2017

Afgelopen week werd er in diverse media bericht dat veel van de boompjes van “Het Witte Lint” langs de N348, zijn omgewaaid.

De Partij voor de Dieren heeft indertijd, in de Statenvergadering van 2 juni 2010, een motie ingediend tegen het “kunstwerk”, omdat er wel betere bestemmingen waren voor de 1,6 miljoen die het moest kosten.

  1. Volgens het artikel “Het Witte Lint krijgt extra steun” van 28 februari stond in het bestek dat er geen extra ondersteuning van de bomen moest worden aangebracht. Wat betekent dit voor de meerkosten die er nu zijn, en die er mogelijk nog zullen komen ? Zijn die voor rekening van de provincie, of zijn de kosten op de ontwerpers te verhalen ? Hoeveel zijn de meerkosten ?
  2. Kunt u in detail aangeven hoe de 1,6 miljoen euro is uitgegeven (over de balk is gegooid)? Dat wil zeggen, hoeveel is besteed aan de scheve boompjes, hoeveel aan de betonnen paaltjes, hoeveel aan de dijklichamen, hoeveel aan het maken van het bestek, etc.
  3. In het artikel “Witte rook voor het witte lint” wordt eraan getwijfeld of men waar krijgt voor het geld, omdat de boom maar 40 tot 50 jaar meegaat. Ook wordt vermeld dat de boom maar drie weken per jaar bloeit. En dat de keuze voor de boomsoort, en de kennis hoe het gerealiseerd moet worden beter hadden gekund.
    In het artikel “Nieuw reddingsplan Het Witte Lint” van 1 maart staat dat de voorgenomen reddingsactie niet lijkt te helpen, en dat het de vraag is of ondersteunende palen het kunstwerk esthetisch nog kunnen redden.
    Wat is uw reactie hierop ?
  4. Is 40 jaar niet kort voor een kunstwerk ? Wat gebeurt er na die tijd ? Kunt u een lijst geven van alle provinciale landschapskunstwerken, de creatiedatum, en de verwachte levensduur ?
  5. Het verslag van de vergadering van 2 juni 2010, met de beraadslagingen, en de stemming over de motie over het kunstwerk van 1,6 miljoen, is inmiddels niet meer te vinden. Wanneer zullen alle verslagen die in digitale vorm beschikbaar zijn weer via internet te raadplegen zijn ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 4 apr. 2017

Vraag 1:
Volgens het artikel “Het Witte Lint krijgt extra steun” van 28 februari 2017 stond in het bestek dat er geen extra ondersteuning van de bomen moest worden aangebracht. Wat betekent dit voor de meerkosten die er nu zijn, en die er mogelijk nog zullen komen? Zijn die voor rekening van de provincie, of zijn de kosten op de ontwerpers te verhalen? Hoeveel zijn de meerkosten?

Antwoord:
In februari zijn de bomen voor het Witte Lint geplant. Door een kortdurende maar hevige storm zijn een aantal bomen losgewoeld. Dit is niet ongebruikelijk zo kort na de aanplant omdat het plantgat dan nog niet is gezet. Bij alle projecten, waar aanplant plaatsvindt, houden wij in de eerste jaren na planten rekening met verlies van bomen. Aan de bomen van het Witte Lint is na de storm zelf nauwelijks schade. Deze moeten nog wel goed aarden. Om dat te bespoedigen, worden deze de komende tijd op een tijdelijke manier extra verankerd. Na twee à drie jaar moet het wortelstelsel zo goed ontwikkeld zijn, dat de bomen stormvast zijn. De kosten van de extra verankering bedragen ongeveer 25.000 euro en komen ten laste van het in het opgedragen bestek opgenomen budget voor nazorg. Voor dit project bedraagt de nazorgtermijn zes jaar.

Vraag 2:
Kunt u in detail aangeven hoe de € 1,6 miljoen is uitgegeven? Dat wil zeggen, hoeveel is besteed aan de scheve boompjes, hoeveel aan de betonnen paaltjes, hoeveel aan de dijklichamen, hoeveel aan het maken van het bestek, etc.

Antwoord:

Vraag 3:
In het artikel “Witte rook voor het witte lint” wordt eraan getwijfeld of men waar krijgt voor het geld, omdat de boom maar 40 tot 50 jaar meegaat. Ook wordt vermeld dat de boom maar drie weken per jaar bloeit. En dat de keuze voor de boomsoort, en de kennis hoe het gerealiseerd moet worden, beter hadden gekund.
In het artikel ‘Nieuw reddingsplan Het Witte Lint van 1 maart 2017 staat dat de voorgenomen reddingsactie niet lijkt te helpen en dat het de vraag is of ondersteunende palen het kunstwerk esthetisch nog kunnen redden.
Wat is uw reactie hierop?

Antwoord:
De meidoorn bloeit ongeveer drie weken. Een bijzonder momentum dat de aandacht trekt. De andere verwijzingen naar het Witte Lint zitten in meer subtiele verwijzingen: in de witte sokkels en het witte kleurgebruik bij bruggen en tunnels. De levensduur van de meidoorn is gemiddeld 40 tot 50 jaar. Als tijdelijke maatregel zullen geen ondersteunende maatregelen worden aangebracht, maar beugels. Het esthetisch effect van deze beugels is minimaal.

Vraag 4:
Is 40 jaar niet kort voor een kunstwerk? Wat gebeurt er na die tijd? Kunt u een lijst geven van alle provinciale landschapskunstwerken, de creatiedatum en de verwachte levensduur?

Antwoord:
Bij de selectie van het ontwerp was de termijn van veertig jaar bekend. De mogelijkheid is om, voordat de levensduur van deze meidoorns eindigt, nieuwe te planten. Dit hangt af van de visie en de besluitvorming over ca. dertig jaar.
Naast het witte lint heeft de Provincie Gelderland binnen haar beheergrenzen twee artistieke landschapskunstwerken. Het betreft hier het kunstwerk Energy van Shlomo Korèn uit 1994 langs de N346 in Lochem (levensduur is niet gedefinieerd) en het kunstwerk Sound of Traffic van Janske Hombergen uit 2005 langs de N309 in Elburg (levensduur niet gedefinieerd).

Vraag 5:
Het verslag van de vergadering van 2 juni 2010, met de beraadslagingen en de stemming over de motie over het kunstwerk van 1,6 miljoen, is inmiddels niet meer te vinden. Wanneer zullen alle verslagen, die in digitale vorm beschikbaar zijn, weer via internet te raadplegen zijn?

Antwoord:
Het verslag is, na inloggen, beschikbaar via SIS. Het PS-nummer is PS2010-496

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over geheimhouding juridisch advies windenergie

Lees verder

Schriftelijke vragen over Green Deal Infra en Natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer