Vragen over OV-fiets


Indiendatum: okt. 2015

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

De provincies Overijssel en Gelderland zetten zich in voor een goed Openbaar Vervoer. Een onderdeel daarvan is de OV-fiets, die op veel stations in de provincies gehuurd kan worden.

Overijssel investeerde in 2008 1,6 miljoen in de OV-fiets en fietsenstallingen, en Gelderland gaf op 10 juli 2012 via een onderhandse gunning opdracht aan de NS voor 10 extra OV-fiets locaties. (Zie de bijlage.)

Het is dan jammer te zien dat de OV-fietsboxen in Deventer en Ede-Wageningen nog steeds niet goed functioneren.

De afgelopen maand puilde de locatie Deventer uit van de fietsen, maar slechts een klein deel was volgens de automaat beschikbaar voor verhuur. Afgelopen week waren ’s ochtends rond 9 uur volgens de automaat alle fietsen op, terwijl er nog twaalf in de rekken stonden.

Dinsdag 29 september kwamen er zo binnen enkele minuten vijf mensen aanlopen die graag een fiets wilden huren, maar die nul op het rekest kregen, terwijl er nog twaalf fietsen aanwezig waren. Diverse mensen hadden de afgelopen weken het OV-fiets klachtennummer al gebeld.

Wie even googled op “deventer ov-fiets +site:twitter.com” ziet dat er al jaren problemen zijn.

Een kleine selectie :

22 mei 2014
https://twitter.com/bobvan0s/status/469444721035968512
“@NS_online Station Deventer. Frustrerend om wel veel fietsen te zien, die kennelijk allemaal niet beschikbaar zijn.” (12 fietsen op de foto)

19 sep 2014
https://twitter.com/carelstolker/status/513035979536732161
“Deventer vanmorgen. #NS heeft OV-fiets geheel geautomatiseerd: “Geen fiets beschikbaar” zegt het schermpje. Echt? http://ow.ly/i/6WIBa” (5 fietsen op de foto)

11 dec 2014
https://twitter.com/janvkeulen/status/543030404350230529
“Stom van me om de gok te wagen. Uiteraard geen #OVfiets beschikbaar op Deventer, @NS_online! Terwijl er 6 fietsen staan...”

“@janvkeulen Maak je dit vaker mee in Deventer? Dan kan ik er namelijk naar kijken. ^EB”

“@NS_online, zonder overdrijven; dit kalenderjaar al dik 10x misgegrepen naar een #OVfiets. Mailen naar ov-fiets.nl lost ook niets op.”

27 sep 2015
https://twitter.com/pim_verweij/status/648159575074566144
“Stalling vol OV-fietsen bij station Deventer, maar volgens de automaat 0 beschikbaar :( @OV_Fiets”

Ook op Station Ede-Wageningen in Gelderland, waar hetzelfde systeem is als in Deventer (OVfietsbox) zijn er problemen :

23 jun 2015
https://twitter.com/Erik_Mes/status/613263525511852032
“Hoe irritant. Er staan in de automatische stalling @ede-wageningen nog 5 goed ogende #ovfietsen, maar "the computer says no". Dus lopen.”

Ook in andere provincies gaat het niet altijd goed. Enkele recente voorbeelden :

29 sep 2015
https://twitter.com/ErnstBos/status/648783014709850112
“Kan iemand met spoed fietsen repareren op station Eindhoven. 15 stuk en geen #OV-fiets te krijgen”

1 okt 2015
https://twitter.com/Wilma_Jansen/status/649489982416125952
Waardeloos: op @DenHaag_CS geen #ov-fiets meer te krijgen, staan er wel 50 die gerepareerd moeten worden @NS_online

Erg jammer, want de fietsen rijden prima !

  1. Kunt u eens aan NS vragen wat de problemen zijn, en wanneer ze opgelost zijn ?
  2. Kunt u de NS vragen om een rapportage van de afgelopen maanden, van het aantal uitgeleende fietsen per dag op de locaties Deventer en Ede-Wageningen, met daarbij aangegeven of de fietsen gedurende die dag op waren of niet ? (Zodat we een indruk krijgen hoeveel fietsers dan teleurgesteld worden, doordat de fietsen op zijn.)
  3. In Deventer en Ede-Wageningen is er een OV-fietsbox. Op veel andere stations zijn er OVfietskluizen. Zijn daar ook problemen mee ?
  4. Het komt voor dat defecte fietsen, met bijvoorbeeld een lekke band, een tijd blijven staan. Hoe snel worden defecte fietsen op deze twee locaties gemiddeld hersteld ?
  5. Als je gedurende enige tijd dagelijks een OV-fiets gebruikt, is het niet zo handig dat je iedere dag een andere krijgt, en de zadelhoogte weer moet instellen. Is het niet zo te maken, dat je de volgende dag bij voorkeur dezelfde fiets krijgt, of een fiets die ongeveer op dezelfde manier is ingesteld ? (Dat zal ook minder slijtage aan het instelmechanisme geven.)

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Lia van Dijk
Lid Provinciale Staten van Overijssel
Partij voor de Dieren

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 3 nov. 2015

Woord vooraf:
Wij vinden de OV-fiets een belangrijk onderdeel in de "keten" om van A naar B te reizen. Op 35 van de 66 stationslocaties in Gelderland is de OV-fiets beschikbaar. Wij willen graag dat op alle stations de OV-fiets beschikbaar komt. De OV-fiets is een product van NS. De NS maakt afspraken met provincies over investeringen om OV-fiets op stationslocaties mogelijk te maken.
De provincies zijn in het kader van die afspraken verantwoordelijk voor de (eenmalige) investeringskosten (aanschaf fietsen, bekluizing, en installatie software). De NS is verantwoordelijk voor de jaarlijkse exploitatie van OV-fiets.

Vraag 1:
Kunt u eens aan NS vragen wat de problemen zijn, en wanneer ze opgelost zijn?

Antwoord:
Op onze vraag naar het functioneren van de OV-fietsbox bij station in Ede/Wageningen heeft NS Stations BV het volgende antwoord gegeven:

Uit gegevens van de NS blijkt dat de box naar behoren functioneert. De box in Ede-Wageningen (zuidzijde) bestaat naast de fietsenstalling (noordzijde) waarin ook OV-fiets verhuurd wordt. De box in Ede-Wageningen had afgelopen maand 1 storing (gebroken ruit). Die was snel opgelost.

Er zijn twee mogelijke oorzaken voor de aanwezigheid van OV-fietsen die toch niet uitgeleend kunnen worden. De fietsen zijn defect óf reizigers hebben al een sleutel opgehaald en de OV-fiets nog niet meegenomen.

Er is geen verhoogd aantal defecte fietsen gesignaleerd. Wel merkt NS steeds vaker dat reizigers een sleutel mee nemen om later op de dag de OV-fiets ook daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval is een fiets aanwezig, maar niet meer beschikbaar voor uitgifte.

Vraag 2:
Kunt u de NS vragen om een rapportage van de afgelopen maanden, van het aantal uitgeleende fietsen per dag op de locatie Ede-Wageningen, met daarbij aangegeven of de fietsen gedurende die dag op waren of niet ? (Zodat we een indruk krijgen hoeveel fietsers dan teleurgesteld worden, doordat de fietsen op zijn).

Antwoord:
Op station Ede-Wageningen is in augustus 989 maal en in september 1063 maal een OV-fiets uitgeleend (dit betreft zowel uitleen uit de OV fietsbox als OV fietsen die via de stalling verhuurd worden). Bij de boxen zijn 32 OV-fietsen beschikbaar. Voor station Ede Wageningen zijn bij de NS geen meldingen bekend dat de OV-fietsen op waren. Sinds kort kunnen reizigers in de NS Reisplanner app zien hoeveel OV-fietsen er op een locatie beschikbaar zijn.
De OV-fietsen worden over het algemeen in de loop van de dag teruggebracht, het kan dus zijn dat 1 OV-fiets op 1 dag door verschillende reizigers wordt gebruikt. We hebben een aantal malen per jaar contact met de NS over de noodzaak om op locaties in verband met toenemende vraag het aantal OV-fietsen uit te breiden. Indien financieel mogelijk voorzien we daarin.

Vraag 3:
In Ede-Wageningen is er een OV-fietsbox. Op veel andere stations zijn er OV-fietskluizen. Zijn daar ook problemen mee ?

Antwoord:
Op 24 stationslocaties in Gelderland wordt de OV-fiets via kluizen uitgegeven. Op die uitgiftepunten zijn geen problemen.

Vraag 4:
Het komt voor dat defecte fietsen, met bijvoorbeeld een lekke band, een tijd blijven staan. Hoe snel worden defecte fietsen op deze locaties gemiddeld hersteld?

Antwoord:
Als de reiziger dit meldt bij het terugbrengen (mondeling of via intoetsen) wordt hier snel op gereageerd. Eens per twee weken wordt de OV fietsbox bezocht voor fietsreparatie.
Als NS via klantenmeldingen merkt dat er meerdere fietsen tegelijk defect zijn dan wordt daar meteen op geacteerd.

Vraag 5:
Als je gedurende enige tijd dagelijks een OV-fiets gebruikt, is het niet zo handig dat je iedere dag een andere krijgt, en de zadelhoogte weer moet instellen. Is het niet zo te maken, dat je de volgende dag bij voorkeur dezelfde fiets krijgt, of een fiets die ongeveer op dezelfde manier is ingesteld? (Dat zal ook minder slijtage aan het instelmechanisme geven.)

Antwoord:
Nee, dit is niet mogelijk. Het concept van OV Fiets is erop gericht dezelfde fiets zo vaak mogelijk te verhuren, om de prijs laag te houden. De ervaring leert overigens dat het instellen van de zadelhoogte binnen 1 minuut geregeld is.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer