Vragen over spon­soring van beroeps­ver­e­ni­gingen voor ambte­naren


Indiendatum: dec. 2012

Provinciale Staten gaat over op “papierloos vergaderen”.
De afgelopen maanden is door de griffie gewerkt aan
een voorstel, dat 28 november door de griffier is toegelicht
in de vergadering van de commissie AFW en 19 december
in de Statenvergadering.

Wie de website bezoekt van de leverancier van de voorgestelde
oplossing, wordt er door verrast dat dit bedrijf “partner” is van
diverse verenigingen. Onder andere van de “Vereniging van
Griffiers” (VvG), van de Wethoudersvereniging, en van de
Nederlandse vereniging van Raadsleden.

Over de partners staat in het jaarverslag van
de Vereniging van Griffiers :

“Partners van de VvG
De VvG heeft in 2011 met vijf partners samengewerkt.
Deze partners dragen bij aan het versterken van de positie van
griffiers en hebben zeker ook voor de griffierskringen
en individuele griffiers veel te bieden.”

Op bladzijde 17 en 18 van het jaarverslag is ook een wervend
verhaal over deze partners te lezen. Partners die regelmatig
opdrachten van de overheid krijgen.

De partners doen een belangrijke financiële bijdrage aan de VvG.
Volgens de begroting 2012 is de bijdrage van de partners 60.000 euro,
dus per lid ongeveer 120 euro per jaar (60.000 euro / 500 leden)

Over het jaarcongres 2011 staat op de website:

“Deelnemen aan de congresdag is kiezen voor een
dag grenzeloos genieten. Plekken ontdekken waar het goed
toeven en snoeven is en waar we volop kunnen proeven van
de Maastrichtse cultuur.”

De deelnemers aan het congres worden kennelijk flink in de watten gelegd.

De partners dragen ook bij aan het congres. In het jaarverslag is te lezen dat
een van de partners de “Night Before” voorafgaand aan het congres
organiseerde, met een hapje en een drankje voor de deelnemers.

In de deelnemerslijst van het jaarcongres is te zien dat de partners van de
VvG ook (exclusieve) toegang hebben tot het congres. Zo waren behalve
griffiers van diverse provincies (waaronder onze griffier en locogriffier) ook drie
vertegenwoordigers aanwezig van het bedrijf waaraan nu waarschijnlijk
onze opdracht voor papierloos vergaderen gegund wordt.

Bij de behandeling van de notitie papierloos vergaderen viel een aantal
malen op dat de voorgestelde oplossing wordt bevoordeeld of te
rooskleurig wordt voorgesteld. De aangegeven besparingen zijn
bijvoorbeeld aantoonbaar veel te hoog. De variabele kosten van de app komen
niet (zoals wel de kosten van de tablet) ten laste van de deelnemers.
De variabele kosten worden uit het budget van de griffie betaald,
waardoor er geen prikkel is om in plaats van de jaarlijks te betalen app
gebruik te maken van een gratis alternatief.

Wanneer leveranciers van de overheid met grote bedragen verenigingen
van ambtenaren sponsoren zou, wanneer een ambtenaar vervolgens
over een product van die leverancier moet beslissen of een
product moet toelichten, gemakkelijk een schijn van belangenverstrengeling
kunnen ontstaan, die ongewenst is.

Het is dan heel vervelend en ongemakkelijk om in het kader
van onze controlerende rol precaire vragen als deze te moeten
stellen, en om dit aan de orde te moeten stellen.

Vragen :

1. Acht u het verstandig dat beroepsverenigingen van ambtenaren,
zoals de VvG, financiële bijdragen vragen van leveranciers
aan de overheid ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.

Indiendatum: dec. 2012
Antwoorddatum: 15 jan. 2013

Beantwoording schriftelijke Statenvraag Statenlid
L. van der Veer (Partij voor de Dieren) over
Sponsoring van beroepsverenigingen voor ambtenaren


Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement
van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het
antwoord van ons college op de vragen van
Statenlid L. van der Veer toekomen.

Inleiding
Provinciale Staten gaat over op "papierloos vergaderen".
De afgelopen maanden is door de griffie gewerkt aan een voorstel,
dat 28 november door de griffier is toegelicht in de vergadering
van de commissie AFW1 en 19 december in de Statenvergadering.

Wie de website bezoekt van de leverancier van de voorgestelde
oplossing, wordt er door verrast dat dit bedrijf "partner" is van
diverse verenigingen. Onder andere van de "Vereniging van
Griffiers" (VvG), van de Wethoudersvereniging, en van de
Nederlandse vereniging van Raadsleden.

Over de partners staat in het jaarverslag van de Vereniging van Griffiers: "Partners van de VvG

De VvG heeft in 2011 met vijf partners samengewerkt.
Deze partners dragen bij aan het versterken van de
positie van griffiers en hebben zeker ook voor de
griffierskringen en individuele griffiers veel te bieden.

Op bladzijde 17 en 18 van het jaarverslag is ook een
wervend verhaal over deze partners te lezen.
Partners die regelmatig opdrachten van de overheid krijgen.

De partners doen een belangrijke financiële bijdrage aan de VvG.
Volgens de begroting 2012 is de bijdrage van de partners
€ 60.000,-, dus per lid ongeveer € 120,- per jaar
(€ 60.000,-/500 leden).

Over het jaarcongres 2011 staat op de website:
"Deelnemen aan de congresdag is kiezen voor een dag
grenzeloos genieten. Plekken ontdekken waar het goed
toeven en snoeven is en waar we volop kunnen
proeven van de Maastrichtse cultuur."

De deelnemers aan het congres worden kennelijk flink in
de watten gelegd.

De partners dragen ook bij aan het congres. In het
jaarverslag is te lezen dat een van de partners de "Night Before"
voorafgaand aan het congres organiseerde, met een
hapje en een drankje voor de deelnemers.

In de deelnemerslijst4 van het jaarcongres is te zien dat de
partners van de VvG ook (exclusieve) toegang hebben
tot het congres. Zo waren behalve griffiers van diverse
provincies (waaronder onze griffier en locogriffier) ook drie
vertegenwoordigers aanwezig van het bedrijf waaraan nu
waarschijnlijk onze opdracht voor papierloos vergaderen
gegund wordt. Bij de behandeling van de notitie papierloos
vergaderen viel een aantal malen op dat de voorgestelde oplossing
wordt bevoordeeld of te rooskleurig wordt voorgesteld.
De aangegeven besparingen zijn bijvoorbeeld aantoonbaar
veel te hoog. De variabele kosten van de app komen niet
(zoals de kosten van de tablet) ten laste van de deelnemers.
De variabele kosten worden uit het budget van de griffie betaald,
waardoor er geen prikkel is om in plaats van de jaarlijks te betalen
app gebruik te maken van een gratis alternatief.

Wanneer leveranciers van de overheid met grote bedragen verenigingen
van ambtenaren sponsoren zou, wanneer een ambtenaar vervolgens
over een product van die leverancier moet beslissen of een product
moet toelichten, gemakkelijk een schijn van belangenverstrengeling
kunnen ontstaan, die ongewenst is. Het is dan heel vervelend
en ongemakkelijk om in het kader van onze controlerende rol
precaire vragen als deze te moeten stellen, en om dit aan
de orde te moeten stellen.

Vraag:

Acht u het verstandig dat beroepsverenigingen van ambtenaren,
zoals de VvG (Vereniging van Griffiers) financiële bijdragen vragen
van leverancies aan de overheid?

Antwoord:

De VvG heeft een eigenstandige bevoegdheid en verantwoordelijkheid.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft hierin geen rol.
Navraag bij de griffier leert dat op 23 januari 2013 in
de procedurecommissie de vraag nader aan de orde wordt gesteld.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer