Vragen over zelf­rij­dende auto WEpod die niet remt voor dieren


Indiendatum: apr. 2016

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

De provincie Gelderland is iniatiefnemer van het project met de zelfrijdende auto die tussen Ede en Wageningen zal gaan rijden, de WEpod. In mei gaat de WEpod de openbare weg op.

In principe juicht de Partij voor de Dieren de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s toe, omdat dit naar verwachting zal leiden tot een asfaltoverschot, waardoor de drang naar nieuw asfalt zal afnemen.

Onlangs lazen wij echter een bericht in de Volkskrant dat ons zorgen baart. Volgens de heer Bakker van de provincie Gelderland zal de WEpod bij bepaalde ‘objecten’ op de route, zoals konijnen, gewoon door rijden: “(H)et busje herkent 'objecten' op de route. 'Als een kind op straat staat remt ie of rijdt ie er omheen. Bij een konijn rijdt-ie gewoon door.”

Wij gaan er van uit dat de meeste menselijke bestuurders wel zullen afremmen of stoppen voor een konijn op de weg. Ook voor andere dieren van dit formaat of kleiner, zoals eenden, egels, padden en kleine huisdieren als honden en katten. Bij net geboren dieren zal dit des te meer opgaan. Wij vragen ons af: Zou de WEpod dan ook niet moeten stoppen?

Wij hebben hierover een aantal vragen aan u.

 1. Kent u het bericht?
 2. Klopt het dat de WEpod bij bepaalde ‘objecten’ op de route, zoals konijnen, zal doorrijden?
  Indien ‘ja’ op vraag 2:
 3. Waarom is het systeem van de WEpod zo afgesteld, dat het bij een konijn op de route gewoon door rijdt?
 4. Waar ligt de grens tussen waarvoor we WEpod wel remt of ontwijkt en waarvoor de WEpod door rijdt?
 5. Op basis waarvan is die grens daar gelegd?
 6. Als een eend met kuikens oversteekt, een denkbaar scenario de komende maanden, en de WEpod zou wel remmen, wacht hij dan met optrekken tot alle kuikens voorbij zijn? Zo nee, waarom niet?
 7. Als inzittenden zien dat de WEpod padden dreigt dood te rijden (met name tijdens de paddentrek), kunnen ze dan ingrijpen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 8. Zult u Provinciale Staten tijdens de testperiode direct op de hoogte brengen als er slachtoffers mochten vallen?
 9. Is het bewust programmeren van de WEpod, op die manier dat het voertuig mogelijk konijnen en andere dieren aanrijdt, in overeenstemming met wetgeving, zoals artikel 2 van de Flora- en Faunawet? Zo ja, op welke wijze is dit in overeenstemming met artikel 2 van deze wet? Zo nee, wat gaat u hier aan doen?
 10. Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat konijnen, maar ook egels, padden, eenden en kuikens, katten of honden, bewust niet worden ontweken door de WEpod, ook als deze dieren bijvoorbeeld gewond en/of bewusteloos op straat liggen? Zo ja, wat gaat u hier aan doen? Zo nee, waarom niet?

Maaike Moulijn
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 10 mei 2016

Vraag 1:
Kent u het bericht?

Antwoord:
Ja, dit artikel is bij ons bekend. In de aangehaalde quote herkennen wij ons niet.

Vraag 2:
Klopt het dat de WEpod bij bepaalde ‘objecten’ op de route, zoals konijnen, zal doorrijden?

Antwoord:
Nee, de Wepods rijden niet door bij bepaalde “objecten” op de route, zoals konijnen. De WEpods zijn een onderdeel van een groot geheel waarmee we zelfrijdend vervoer onderzoeken. Een project dat nationaal en internationaal veel belangstelling trekt. Veiligheid is een centraal thema in het project. Volgens planning gaan we nu testen met het voertuig op de openbare weg. Tijdens de testen onderzoekt het testteam hoe mens, dier en objecten worden gedetecteerd middels technologische instrumenten en en welke sofwareprogrammering nodig is om het voertuig adequaat te laten reageren. Er zit voorlopig ook een steward in het voertuig die kan ingrijpen. Het voertuig rijdt nog geen 25 km per uur. Gezien deze snelheid én de optie voor menselijk ingrijpen verwachten we geen problemen in de testfase. De WEpods rijden alleen als testobjecten en zijn geen zelfstandige vervoermiddelen.

Indien “ja” op vraag 2:

Vraag 3:
Waarom is het systeem van de WEpod zo afgesteld, dat het bij een konijn op de route gewoon door rijdt?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4:
Waar ligt de grens tussen waarvoor we WEpod wel remt of ontwijkt en waarvoor de WEpod door rijdt?

Antwoord:
Zie beantwoording onder vraag 2.

Vraag 5:
Op basis waarvan is die grens daar gelegd?

Antwoord:
Zie beantwoording onder vraag 2.

Vraag 6:
Als een eend met kuikens oversteekt, een denkbaar scenario de komende maanden, en de WEpod zou wel remmen, wacht hij dan met optrekken tot alle kuikens voorbij zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie beantwoording onder vraag 2.

Vraag 7:
Als inzittenden zien dat de WEpod padden dreigt dood te rijden (met name tijdens de paddentrek), kunnen ze dan ingrijpen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie beantwoording onder vraag 2.

Vraag 8:
Zult u Provinciale Staten tijdens de testperiode direct op de hoogte brengen als er slachtoffers mochten vallen?

Antwoord:
Provinciale Staten wordt van de voortgang van het project WEpods op de hoogte gehouden via Mededelingenbrief of Statenbrief.

Vraag 9:
Is het bewust programmeren van de WEpod, op die manier dat het voertuig mogelijk konijnen en andere dieren aanrijdt, in overeenstemming met wetgeving, zoals artikel 2 van de Flora- en Faunawet? Zo ja, op welke wijze is dit in overeenstemming met artikel 2 van deze wet? Zo nee, wat gaat u hier aan doen?

Antwoord:
Zie beantwoording onder vraag 2.

Vraag 10:
Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat konijnen, maar ook egels, padden, eenden en kuikens, katten of honden, bewust niet worden ontweken door de WEpod, ook als deze dieren bijvoorbeeld gewond en/of bewusteloos op straat liggen? Zo ja, wat gaat u hier aan doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie beantwoording onder vraag 2.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst - secretaris

Interessant voor jou

Vragen over laadpaleninfrastructuur

Lees verder

Vragen over plussenbeleid veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer