Amendement 18A2 op voorstel PS2017-733 

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 31 januari 2018.

Amendement (art. 36 RvO)

Op voorstel PS2017-733, "Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2017".

 

Voorgesteld wordt aan het onderdeel "Toelichting" het volgende toe te voegen:

 

Artikel26

Alleen de stemmen van de leden die in de zaal aanwezig zijn tellen mee.

 

L. van der Veer, Partij voor de Dieren. 

Status: Verworpen
Voor: PvdD, 50plus
Tegen: