Amen­dement 18A3 verslag­legging


1 februari 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 31 januari 2018.

Amendement (art. 36 RvO)

Op voorstel PS2017-733, "Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2017".

Voorgesteld wordt artikel 31 te veranderen van :

Artikel 31. De besluitenlijst

1. Provinciale Staten stellen de besluitenlijst in de eerstvolgende vergadering vast.

2. De besluitenlijst bevat de besluiten die in de vergadering zijn genomen, alsmede de uitslag van de stemming en de namen van de leden die zich op grond van artikel 28 van de Provinciewet van stemming hebben onthouden.

3. De voorzitter, de leden, de griffier, de gedeputeerden, de commissaris van de Koning, de secretaris en de andere genodigden hebben het recht een voorstel tot verandering aan Provinciale Staten te doen, indien de ontwerp-besluitenlijst onjuistheden bevat.

in:

Artikel 31. De besluitenlijst en het verslag

1. Provinciale Staten stellen de besluitenlijst en het verslag in de eerstvolgende vergadering vast.

2. De besluitenlijst bevat de besluiten die in de vergadering zijn genomen, alsmede de uitslag van de stemming en de namen van de leden die zich op grond van artikel 28 van de Provinciewet van stemming hebben onthouden.

3. Het verslag is een uitgebreid samenvattend verslag.

4. De voorzitter, de leden, de griffier, de gedeputeerden, de commissaris van de Koning, de secretaris en de andere genodigden hebben het recht een voorstel tot verandering aan Provinciale Staten te doen, indien de ontwerpbesluitenlijst en/of het ontwerpverslag onjuistheden bevat.

Toelichting: hiermee wordt het verslag zoals we dat nu kennen in het Reglement van Orde opgenomen.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, 50plus, SP, GroenLinks

Tegen

D66, PvdA, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement 18A4, afwijken van reglement

Lees verder

Amendement 18A2 op voorstel PS2017-733 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer