Amen­dement 18A4, afwijken van reglement


1 februari 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 31 januari 2018.

Amendement (art. 36 RvO)

Op voorstel PS2017-733, "Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2017".

Voorgesteld wordt artikel 89 op de volgende manier te wijzigen:

Artikel 89. Uitleg reglement

1. In gevallen waarin hoofdstukken 8, 9 en 10 niet voorzien of bij twijfel omtrent de toepassing van deze hoofdstukken, beslist de betreffende commissie. In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement, beslissen Provinciale Staten.

2. Het is niet mogelijk af te wijken van dit reglement, tenzij Provinciale Staten met een 3/4 meerderheid zo beslist.

Toelichting: tijdens de behandeling in de heisessie van het voorstelom het Reglement van Orde aan te passen is gesteld dat het reglement geen externe werking heeft, en dat een gewone meerderheid voldoende is om van het Reglement van Orde af te kunnen wijken [1]. Dit lijkt ons niet waar, respectievelijk onwenselijk, vandaar dit voorstelom deze tekst toe te voegen.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Link naar deze motie op de website van de provincie

[1] https://gelderland.stateninfor... _RvO_Reactienota


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, GroenLinks

Lees onze andere moties

Amendement 18A5, toelichting terzijde leggen

Lees verder

Amendement 18A3 verslaglegging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer