Amen­dement 18A5, toelichting terzijde leggen


1 februari 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 31 januari 2018.

Amendement (art. 36 RvO)

Op voorstel PS2017-733, "Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2017".

Voorgesteld wordt aan het onderdeel ''Toelichting'' het volgende toe te voegen:

Artikel 9

Ingekomen brieven die volgens lid 6 zonder nadere mededeling terzijde worden gelegd, zijn niet via het openbare deel van het Stateninformatiesysteem in te zien. Ze zijn wel in te zien na inloggen. Deze stukken worden ook op de lijst met ingekomen stukken vermeld, met het behandeladvies van het Presidium. Het behandeladvies van het Presidium kan dan in zo'n geval zijn "zonder nadere mededeling terzijde leggen". Het verschil met gewone ingekomen stukken is dus dat de afzender geen reactie krijgt, en dat de terzijde gelegde stukken niet actief openbaar worden gemaakt.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement 18A6, toelichting geluidsopname

Lees verder

Amendement 18A4, afwijken van reglement

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer