Amen­dement 18A6, toelichting geluids­opname


1 februari 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 31 januari 2018.

Amendement (art. 36 RvO)

Op voorstel PS2017-733, "Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2017".

Voorgesteld wordt aan het onderdeel "Toelichting" het volgende toe te voegen:

Artikel 31

Naast het schriftelijk verslag is er van alle vergaderingen, ook die van het Presidium, een geluidsopname, die (behalve in geval van een besloten vergadering) via internet te beluisteren is.

Toelichting: vanmorgen was er in de procedurecommissie (weer) veel discussie over het verslag, en over wat er bij een bepaald agendapunt wel en niet gezegd zou zijn. Een geluidsopname, zoals die ook voor andere commissies gemaakt wordt, kan dat voorkomen. Het bevordert ook de transparantie, de betrokkenheid van de burgers, en de professionaliteit van de commissie.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Geitenhouderij

Lees verder

Amendement 18A5, toelichting terzijde leggen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer