Amen­dement Kadernota Actu­a­li­satie Omge­vings­visie, sustai­nable devel­opment


8 maart 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 7 maart 2018.

Amendement (art. 32 RvO)

Op voorstel PS2018-73, "Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening".

Voorgesteld wordt op bladzijde 7 na de zin "Want we kunnen niet om deze ontwikkelingen heen en zullen keuzes maken die impact hebben. "

het volgende toe te voege :

"We houden ook rekening met de effecten buiten Gelderland van ons beleid. En we maken een analyse hoe we kunnen bijdragen aan het bereiken van de Sustainable Development Goals. En hoe we kunnen bijdragen aan de principes van het Handvest van de Aarde (Earth Charter)."

Toelichting: De Kademota staat vol met wat we voor Gelderland willen doen. (Schoon, veilig, gezond, welvarend, etc.) Maar we moeten niet vergeten wat ons handelen voor effect buiten Gelderland kan hebben. Het is goed daarvoor bijvoorbeeld te verwijzen naar de SDG's[1]. En het Handvest van de Aarde[2].

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Link naar deze motie op de website van de provincie


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

D66, PvdA, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie, 50plus, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Versnelling Klimaatinitiatief

Lees verder

Amendement Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie, gezondheid dieren en planten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer